A co na to právník?: Mgr. Romana Zadrobílková

Pracuje na právním oddělení významné společnosti. Kromě otázek ohledně typů smluvních vztahů, z oblasti pracovního a obchodního práva, má zkušenosti s řešením otázek práva občanského či rodinného.

Položit svůj dotaz »

Dobrý den, za mým přítelem nedávno přišla jeho bývalá známost s tím, že s ním má několikaleté dítě. Byl to pro nás hrozný šok. Bývalá chtěla alimenty, které přítel poctivě platí. Mezitím jsem ovšem otěhotněla i já a nastupuji na mateřskou dovolenou a ty peníze nám opravdu budou chybět v rodinném rozpočtu! Máme nějakou šanci na snížení výživného, když se příteli vlastně zvýší vyživovací povinnosti? A bude lepší nyní uzavřít sňatek?

Odpověď na dotaz

Dobrý den, z Vámi popsané situace dovozuji, že do doby, než se bývalá známost Vašeho partnera na něj obrátila, nebylo otcovství dítěte určeno. Pokud jste tak s partnerem ještě neučinili, v prvé řadě bych se obrátila soud, aby určil, že otcem dítěte je skutečně Váš partner. Soud by pak měl také určit výši výživného, kterou bude Váš partner povinen platit. Změna poměrů za jakých bylo výživné stanoveno, tedy například to, že Váš partner bude otcem dalšího dítěte, je okolnost, která rozhodně může výši výživného ovlivnit. Na Váš dotaz, zda bude lepší uzavřít sňatek, by bylo nutné znát blíže Vaše majetkové poměry, ale obecně je možné říci, že by bylo vhodnější sňatek uzavřít.

OPETOVNE DEKUJI ZA ODPOVED. Manžel má z předchozího vztahu zletilé dítě (letos 18let). S manželem máme od 2003 do 2027 byt na hypotéku 50% na 50%. Spadá byt do dědictví? Odpoved - Byt, respektive jeho padesátiprocentní podíl, bude skutečně předmětem dědictví. Kromě části spoluvlastnického podílu Vašeho manžela však na dědice přejde i příslušná část hypotéky, jíž je předmětný byt zatížen. Jako spoluvlastník předmětného bytu by pak také měl právo do bytu vstupovat. Je zde nejaka pravni moznost, aby se tohoto podilu za zivota manzela vzdal?

Odpověď na dotaz

Dobrý den, paní Pavlišová, bohužel současná právní úprava neumožňuje, aby se dědic vzdal dědictví ještě za života zůstavitele. Nový občanský zákoník takovou možnost již připouští. Za současné právní úpravy však přichází v úvahu pouze odmítnutí dědictví po smrti zůstavitele. Další možností je, aby Váš manžel za svého života převedl majetek například na Vás, případně na některé z Vašich společných dětí.

Dobrý den paní doktorko,zajímalo by mě,jak správně postupovat,aby po mé smrti nedědil vůbec nic jeden můj syn.Dlouhá léta se nestýkáme,ačkoliv jsem ho vychovala,utekl z domu,všemi opovrhuje,použil na mě kdysi i fyzickou sílu,prostě jsou vztahy natolik rozvrácené,že on se s námi nechce nikdy udobřit a my už ho také po tom všem trápení nechceme.Ale jsem si jistá s jeho povahou,že až umřu,bude první,který bude chtít dědit.Jak je to tedy s vyděděním,je nutno sepsat závěť,a je v ní nutno uvádět movitý i nemovitý majetek?Jakou formou ji sepsat a je lépě ji ověřit u notáře?děkuji Hana

Odpověď na dotaz

Dobrý den, zákon pamatuje na situace, kdy vztahy s vlastními potomky nejsou zrovna ideální a v případě, že je naplněn některý za zákone stanovených důvodů, umožňuje potomka vydědit. Jedním z těchto důvodů je, pokud potomek trvale neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl. Domnívám se, že to je Váš případ. Pokud má Váš syn vlastní potomky, je možné dokonce vydědit i je. Ve Vašem případě bych Vám rozhodně doporučovala sepsat listinu o vydědění formou notářského zápisu

Dobrý den,chtěla by jsem Vás požádat o radu,mám 10měs.syna s partnerem nežiji,jelikož je nezaměstnaný,přispívá mi 500kč měsíčně,máme sepsanou dohodu,jsem nucena bydlet u rodičů,poněvadž s mateřskou nelze vyžít sama s dítětem,na rod.příspěvek nemám nárok,stále se ohlíží na můj plat z práce,který už dávno nemám.Nechápu,že ženy které pracovaly jsou na tom hůře než ty co byly nezaměstnané,je to nespravedlivé,nevím si rady,myslíte že mám nárok žádat o byt?Nebo když bych si našla bydlení,je ta možnost,že mi někdo do té doby než budu schopna jít zpět do zaměstnání pomůže?Nevím na koho se mám obrátit,taková beznaděj,opravdu si nevím rady,rodiče mají byt 1+1,nelze tam být ještě s dítětem,Děkuji za odpověd,Jana

Odpověď na dotaz

Dobrý den, pokud nebyla výše příspěvku Vašeho partnera stanovena soudem, můžete se v prvé řadě obrátit na soud, aby výši příspěvku určil, a to i v případě, že je Váš bývalý partner nezaměstnaný. Ohledně možného bydlení se můžete obrátit na obecní úřad, kde by Vám také měli poskytnout sociální poradenství, případně Vám poradit, na koho se ve Vaší tíživé situaci obrátit. Kromě přidělení obecního bytu připadá v úvahu také ubytování např. v azylových domech pro matky s dětmi. Žádosti o případné dávky sociální podpory pak řeší úřady práce.

Manžel má z předchozího vztahu zletilé dítě (letos 18let). S manželem máme od 2003 do 2027 byt na hypotéku 50% na 50%. Spadá byt do dědictví? Odpoved - Byt, respektive jeho padesátiprocentní podíl, bude skutečně předmětem dědictví. Kromě části spoluvlastnického podílu Vašeho manžela však na dědice přejde i příslušná část hypotéky, jíž je předmětný byt zatížen. A ja bych se chtela zeptat, jaky podil z 50% bytu by mu pripadnul (dedictvi 50% by slo mezi me, manzelova zletileho potomka a dve nase nezletile deti), a zda po prijeti dedictvi - hypoteky, ma zletily syn pristup do bytu. Velice dekuji za odpoved Marcela

Odpověď na dotaz

Dobrý den, pokud nebyla sepsána závěť, dědí podle zákona zůstavitelovi děti a manžel/ka a to tak, že každý dědí stejným dílem. To znamená, že na syna z předchozího vztahu Vašeho manžela by připadlo 25% jeho padesátiprocentního podílu na předmětném bytě. Jako spoluvlastník předmětného bytu by pak také měl právo do bytu vstupovat.

DOBRÝ DEN PANI DOKTORKO. PO NAŠEM SYNOVI ZUSTALY DLUHY A ŽÁDNÝ MAJETEK.ŽÍL DLOUHÁ LETA JEN NA UBYTOVNĚ.TRVALÉ BYDLIŠTĚ U NÁS TAKÉ NEMĚL. CHCI SE ZEPTAT JAK TO BUDE S DOLACENÍM UVĚRU,BUDE TO NA NÁS,NEBO JAK SE MUŽEM VZDÁT DĚDICTVÍ KDYŽ NENI ŽÁDNÝ MAJETEK. MOC DĚKUJI ZA ODPOVĚD.

Odpověď na dotaz

Dobrý den, jak jsem uváděla v odpovědi k nedávnému dotazu, dědic může dědictví odmítnout. Musí tak učinit ústním prohlášením u soudu případně písemným prohlášením, které soudu zašle. V případě, že je dědictví předluženo, což bude pravděpodobně i Vás případ, mohou se dědici dohodnout s věřiteli, že jim dědictví ponechají k úhradě dluhů. Takovou dohodu schválí soud, neodporuje-li zákonu nebo dobrým mravům.

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, pobírám rodičovský příspěvěk, synovi je 14 měsíců, zároveň jsem místopředsedkyní Společenství vlastníků jednotek (SVJ) domu, kde bydlíme a pobírám odměnu 6.000 Kč ročně. Plánujeme druhé dítě, chtěla jsem se zeptat, z čeho mi bude vypočítávána PPM v případě druhého těhotenství? Jestli z těch šesti tisíc nebo z mého hlavního pracovního poměru. Děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz

Dobrý den, pokud Váš zaměstnanecký poměr, ze kterého jste odešla na první mateřskou dovolenou, stále trvá a jste tak stále účastna na nemocenském pojištění, bude výše peněžité pomoci v mateřství vypočtena z příjmů, které jste měla před nástupem na první mateřskou dovolenou. Roční odměna za Vaše místopředsednictví na to nebude mít vliv.

DOBRÝ DEN, BYDLÍM V RODINNÉM DOMKU SPOLU S BRATREM,OTCEM A MATKOU.VŠICHNI ZDE MÁME TRVALÉ BYDLIŠTĚ.BRATR SE NYNÍ ROZHODL STAVĚT VEDLE RODINNÉHO DOMKU NA ZAHRADĚ.JAKO ZÁSTAVU BANCE CHCE DÁT RODINNÝ DOMEK.OTEC S TÍM OVŠEM NESOUHLASÍ,PROTOŽE MÁ OBAVY,ŽE BY NA STARÁ KOLENA NEMĚL KDE BYDLET,ŽE BY PŘIŠLI EXEKUTOŘI A DOMEK ZABAVILI,PROTOŽE SYN MÁ I JINÉ PŮJČKY A BOJÍ SE,ŽE DŮM NEPOSTAVÍ. CHTĚLA JSEM SE ZEPTAT,STAČÍ BRATROVI POUZE ÚSTNÍ DOMLUVA JEDNOHO Z RODIČŮ O SOUHLASU NA ZÁSTAVU DOMU-MATKA SOUHLASÍ-OTEC NESOUHLASÍ ČI PODPIS JEDNOHO Z NICH NEBO JAK TO LZE PRÁVNĚ OŠETŘIT,ABY DŮM NEZASTAVIL?DĚKUJI

Odpověď na dotaz

Dobrý den, zatížit nemovitost zástavním právem může výhradně její vlastník. Není tudíž rozhodné kolik osob má v domě trvalé bydliště. Pokud je dům ve společném jmění Vašich rodičů, k případnému zřízení zástavního práva je nezbytný souhlas obou z nich. Pokud by ale měli Vaši rodiče dům ve spoluvlastnictví, například každý by měl spoluvlastnický podíl o velikosti ½, mohla by Vaše matka zatížit zástavním právem svůj spoluvlastnický podíl bez ohledu na to, zda s tím bude Váš otec souhlasit.

Dobrý den, pobírám pouze rodičovský příspěvek a měla bych možnost jít na brigádu...chtěla jsem se zeptat kolik si mohu vydělat a jestli to bude mít vliv na dávky na dítě, popřípadě na bydlení(budu se rozvádět),.hlídání dcerky mám zajištěné(babička)..Mockrát děkuji za odpověď

Odpověď na dotaz

Dobrý den, velikost přivýdělku v případě, kdy pobíráte rodičovský příspěvek není omezena. Důležité je, aby byla zajištěna řádná celodenní péče o dítě, což, jak uvádíte, ve Vašem případě zajištěno je. Podmínky, za kterých máte nárok na přídavek na dítě či příspěvek na bydlení jsou přesně specifikovány zákonem o státní sociální podpoře. Na přídavek na dítě máte nárok , jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40. Na přídavek na bydlení vzniká nárok, pokud náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35. Pro bližší informace bych Vám doporučila obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení.

Dobrý den, moje maminka před dvěma lety podespala s podomním prodejcem Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny. Chtěla by smlouvu zrušit, protože při vyúčtování služeb měla přeplatek a do dnešního dne jej nedostala. Telefonicky jí bylo vždy řečeno (voláno 3x), že ho již posílájí nebo už poslali, ale přeplatek stále nedošel. Zaslala jim již písemně žádost o navrácení přeplatku. Co dělat když ho i tak nevrátí? Bojí se, že se situace bude stále opakovat, protože i přesto, že měla přeplatek, zálohy jí zvedly. Jak smlouvu o ukončení správně sepsat? Smlouva byla sepsána na 2 roky dne 21.7.2010. Stačí když napíše Věc: Ukončení smlouvy - prohlášení. Prohlašuji, že trvám na ukončení smlouvy č. ....uzavřené dne 21.7.2010 ke dni jejího vypršení, tedy k ??? Kdy je datum vypršení 21.7.2012 nebo se to ukončuje ke konci měsíce tedy k 31.7.2012? V ... dne... Číslo zákazníka: ..... Zákazník ........... Předem moc děkuji za odpověď

Odpověď na dotaz

Dobrý den, bez znalosti přesného znění smlouvy, kterou Vaše maminka podepsala, je velmi těžké Váš dotaz přesně zodpovědět. Smlouvy obdobného typu zpravidla obsahují ustanovení, dle kterého je třeba do jistého data před ukončením platnosti takové smlouvy informovat druhou stranu, že nemáte zájem na prodloužení trvání smlouvy. V takovém případě stačí učinit jednostranné prohlášení, ve kterém bude dostatečně identifikována smlouva a obě smluvní strany. Dále musí být v prohlášení jednoznačně uvedeno, že nemáte zájem na prodloužení trvání smlouvy a smlouva tak končí uplynutím dvouleté lhůty. Co se týká přesného termínu ukončení smlouvy, je nutné rozlišit, kdy smlouva vstoupila v platnost a kdy v účinnost. Ona dvouletá lhůta běží ode dne účinnosti smlouvy. Je možné, že smlouva bude na takovém prohlášení vyžadovat ověřený podpis Vaší maminky, na to je také třeba pamatovat. Zároveň je třeba myslet na to, že po ukončení této smlouvy bude třeba zajistit dodávku elektřiny jiným subjektem.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku