Kodex serveru ProŽeny.cz

Komentáře pod články

 • Do komentářů smí přispět každý/á čtenář/ka, který/á neporušil/a Kodex pro komentáře pod články na ProŽeny.cz
 • Příspěvky nesmějí obsahovat vulgarismy, nesnášenlivé reakce a nesmějí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou či jinou nesnášenlivost
 • Je zakázána jakákoli forma urážek, ponižování či další formy snižování lidské důstojnosti
 • Je nepřípustné propagovat násilí a hrubost, tím spíše v diskuzích vyhrožovat či hrozit útoky
 • Je zcela zakázána jakákoli forma reklamy
 • V příspěvcích se nesmějí objevovat odkazy na jiné stránky
 • V komentářích by se neměly objevovat důvěrné a soukromé osobní informace, zejména telefonní čísla, adresy bydliště a čísla bankovních účtů
 • Komentáře nesmí neoprávněně poškozovat třetí osoby (např. formou pomluvy, urážky, nadávky, lži)
 • Komentáře by se měly týkat tématu článku, nerelevantní reakce budou vymazány
 • Je zakázáno v komentářích nabízet jakékoli komerční služby či domlouvat si společné sexuální zážitky
 • V případě porušení pravidel si redakce vyhrazuje právo na smazání příspěvku a odepření aktivního přístupu uživateli do komentářů pod články