Hlavní obsah

Výpověď? Buďte chytřejší než šéf!

Foto: Thinksock

Výpověď v ochranné době je neplatná

4. 6. 2010

„Výpověď? Já? Ale to přece nemůžete! Před měsícem jsem otěhotněla!“ Tak mohou znít vaše argumenty na nepříjemné oznámení šéfa, který se vás chce jednoduše zbavit. Zákony naštěstí myslí i na nás ženy. A těhotenství nebo nemoc nás mohou mnohdy zachránit před tvrdou dlažbou...

Článek

Časopis Uzlíček

Hospodářská krize naši zemi stále neopouští a nezaměstnanost dále narůstá. Podívejme se proto blíže do zákoníku práce na otázky týkající se výpovědi v zaměstnání a také na to, koho před výpovědí zákoník práce chrání. Nechceme v žádném případě malovat čerta na zeď, ale znáte to: štěstí přeje připraveným...

Zákoník práce zná celkem čtyři způsoby skončení pracovního poměru:

  • dohodou
  • výpovědí
  • okamžitým zrušením
  • zrušením ve zkušební době

Výpověď

Výpověď může podat zaměstnavatel i zaměstnanec. Musí být dána písemně a doručena druhé straně, jinak je neplatná. Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, oproti tomu zaměstnavatel pouze z důvodů taxativně vymezených v zákoníku práce. Ten myslí také na ochranu zaměstnanců před výpovědí a stanovil ochrannou dobu, ve které zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď. Jsou to tyto situace:

  • doba, kdy je zaměstnanec práce neschopný
  • doba ústavního ošetřování nebo lázeňského léčení
  • doba, kdy je zaměstnanec ze zaměstnání uvolněn kvůli výkonu veřejné funkce
  • doba, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy čerpá mateřskou dovolenou, a doba, kdy rodiče čerpají rodičovskou dovolenou
  • doby výkonu vojenského cvičení
  • doba, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán lékařským posudkem dočasně nezpůsobilým pro noční práci

Pro ochranu před výpovědí postačí existence této situace, není rozhodující, zda je již s touto situací seznámen zaměstnavatel. Každopádně však již musí tento důvod v den doručení výpovědi fakticky existovat - např. žena již musí být těhotná. Výpověď podaná v ochranné době se pak považuje za neplatnou.

Foto: Thinkstock

Zaměstnanec může dát výpověď kdykoli

Výpověď před začátkem ochranné doby

Pokud byla dána výpověď už před začátkem ochranné doby, platí, že se ochranná doba do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr tak skončí až uplynutím zbývající výpovědní doby po skončení ochranné doby.

Když tedy žena dostane výpověď, po jejím obdržení otěhotní, její pracovní poměr neskončí, protože bude trvat ochranná doba a skončí až po mateřské a rodičovské dovolené uplynutím zbývající výpovědní doby. Ochranná lhůta a zákaz výpovědi se týká pouze výpovědi dané zaměstnavatelem, zaměstnanec může dát výpověď sám, kdykoliv chce.

Výpověď ve zkušební době či dohodou

Stejně tak se ochranná lhůta neuplatňuje u jiných způsobů skončení pracovního poměru, např. ve zkušební době či dohodou, uplynutím sjednané doby u pracovního poměru na dobu určitou - u těchto způsobů pracovní poměr normálně skončí.

Časopis Uzlíček květen 2010

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek