Hlavní obsah

6 příčin rakoviny plic, které nemají co dělat s kouřením

Foto: Fotos593, Shutterstock.com

Rakovina plic může postihnout lidi, kteří se nikdy nedotkli cigarety. Víme o dalších šesti příčinách, které se s kouřením nepojí ani zdánlivě.

Článek

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je kouření hlavní příčinou rakoviny plic. Řada nekuřáků navíc ročně zemře na následky pasivního kouření. Rakovinou plic tedy můžete onemocnět, aniž byste se cigarety vůbec dotkli, a dlouho si toho nemusíte všimnout.

„Nádor plic může zůstat poměrně dlouho bez příznaků,“ říká MUDr. Marie Skalská, zakladatelka a lektorka ProFit Institutu. „Varovný je suchý kašel, trvající déle než 3 týdny,“ dodává. Dalším znamením je vykašlávání krve, potom střídavě vyšší teplota, bolesti na hrudi při dýchání, únava, dušnost a nevysvětlitelný úbytek váhy.

Wikipedie uvádí, že na karcinom plic zemře ročně okolo 1,3 milionu lidí. Jak se před rizikem rakoviny plic chránit? Vybrali jsme šest hlavních rizikových faktorů. Vyjma kouření, samozřejmě. Když se sčítají, riziko vzniku rakoviny plic roste.

1. Plyn radon

Za část případů rakoviny plic nese zodpovědnost radon, radioaktivní plyn uvolňující se rozpadem uranu v půdě, skalách a vodě. Nebezpečný ovšem není ani tak venku, jako spíše uvnitř, v budovách. Radioaktivní částice, které vypouští do éteru, mohou vést k buněčným mutacím spojeným s rakovinou plic. Radon ale není vidět, nelze jej ochutnat ani cítit.

Jak tedy poznat, zda je váš domov bezpečný? Úroveň radonu se dá změřit. Provádějí to vyškolení specialisté Státního ústavu radiační ochrany. Pokud víte, že se nacházíte v oblasti se zvýšeným výskytem radonu, alespoň doma často větrejte.

2. Azbest

Typ mimořádně odolných vláken, která se užívají k izolaci. Azbest. Najdete jej v loděnicích, dolech, textilních továrnách, mlýnech, ve starších budovách. Můžete si jej domů přinést i nevědomky – zachycený na oblečení nebo přímo na těle. 

„Po vdechnutí nebo polknutí se může navázat na hlen v krku, v průdušnici nebo ve větších průduškách,“ vysvětluje přednostka kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství v Brně, prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. „Pokud vlákna cestují do drobných průdušek nebo až k poplicnici či pohrudnici, mohou vyvolat buněčné změny vedoucí ke vzniku rakoviny,“ dodává. Azbest je prakticky neškodný uvnitř uzavřených stavebních konstrukcí, ale velmi nebezpečné je jeho případné navrtání nebo odkrytí. Dnes se již nesmí vyrábět a nahrazuje se jinými materiály.

Foto: Maksim Shirkov, Shutterstock.com

Kouření je hlavní příčinou rakoviny plic, ale ne jedinou

3. Jiné karcinogeny

Další škodlivé látky, které se pojí s vyšším rizikem rakoviny plic, lze najít na řadě pracovišť. Jedná se zejména o arsen, výfukové plyny, některé formy oxidu křemičitého, chróm, nikl, beryllium, kadmium, dehet a saze. Při práci s těmito produkty se doporučuje co nejvíce omezit pobyt v takovém prostředí. Bohužel se tyto „jedy“ vyskytují často i na ulici.

4. Znečištěné ovzduší

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny odhaduje, že v roce 2010 zemřelo na rakovinu plic způsobenou znečištěným ovzduším na celém světě 223 000 lidí. Riziko rakoviny plic tak může zvýšit i život v místech s mimořádně znečištěným ovzduším. Mnoho typů pevných i kapalných, malých i velkých částic se dostává do vzduchu, který denně dýcháte. Větší částice dokáže tělo pomocí kašle nebo kýchání dostat ven. Ty mikroskopické ale mohou proniknout hluboko do plic nebo krve a způsobit rakovinu.

Foto: RossHelen, Shutterstock.com

Do vzduchu, který denně dýcháte, se dostává množství mikroskopických částic, které mohou proniknout hluboko do těla a způsobit rakovinu plic

5. Infekce HIV

Podle některých studií jsou pacienti postižení virem HIV vlivem oslabeného imunitního systému k rakovině plic až dvakrát náchylnější než zdraví jedinci.

6. Dědičnost

Podle statistik výskyt rakoviny plic v rodině zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny plic až dvojnásobně. Riziko navíc stoupá, byla-li u sourozence, rodiče nebo jiného příbuzného diagnostikována v mladém věku.

Vystavujete se pravidelně některému z těchto rizikových faktorů?

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek