Hlavní obsah

Biopotraviny z EU mají nové logo!

Od 1. 7. 2010 se změnilo pravidlo označování bioproduktů vyrobených a balených na území EU. Nyní jsou značeny novým logem.

Článek

Nové logo by mělo pomoci spotřebitelům v orientaci mezi biopotravinami. Označovat biovýrobky evropským biologem bylo dosud dobrovolné. Protože se ale v každé zemi používají jiná národní, regionální a soukromá biologa, bylo rozpoznání bioproduktů (nejčastěji potravin) často problematické.

Novým jednotným logem budou povinně označovány všechny produkty ekologického zemědělství vyrobené na území EU. Nepovinně pak tímto logem budou moci být označovány také biopotraviny do EU dovezené nebo na území EU pouze balené.

Na obalech výrobků tak najdete nejen nové biologo, ale také údaj o původu surovin, ze kterých se daný výrobek skládá. V případě surovin pocházejících výhradně ze států EU budou obaly výrobků označovány textem „zemědělská produkce v EU“. V případě surovin pocházejících ze zemí, které do EU nepatří (např. Jižní Amerika), budou produkty označovány „zemědělská produkce mimo EU“. Kombinace obou textů „zemědělská produkce EU/mimo EU“ se pak bude používat pro výrobky, které byly vyrobeny ze surovin pocházejících z EU i z třetích zemí. „Pokud však budou použité suroviny z jedné země, může se na obalu místo označení EU/mimo EU objevit pouze její název,“ říká Kateřina Čapounová z Ministerstva zemědělství ČR a dodává: „Užívání nového jednotného loga se zároveň nevylučuje s používáním dosavadních národních, regionálních a soukromých biolog platných v konkrétních zemích.“ Produkty České republiky, které splňují podmínky biovýrobků, však budou i nadále označovány biozebrou.

Setkáte-li se ale s výrobkem bez nového biologa, znamená to, že byl tento výrobek balen ještě před 1. červencem 2010. Nové biologo se vztahuje na všechny produkty ekologického zemědělství vyrobené od tohoto data dále.

Více informací na www.jimebio.cz

Reklama

Související témata: