Hlavní obsah

Chcete znát barvu svojí aury? Máme návod!

Foto: Thinkstock

Aura bývá viditelná pouhým okem. Dar ji vidět ale nemá úplně každý

27. 8. 2013

Někdy celí záříte, jindy jste mdlí a nevýrazní. O co jde? Může za to vaše biopole, energie, která vás obklopuje, aura. Jakou má ta vaše nejvýraznější barvu? Prozradíme vám to!

Článek

Únava, otrávenost nebo nemoc ovlivňují to, jak vypadáte vizuálně. Vaše stavy se odráží v auře. Jak dokázali už někteří vědci, biopole (auru) můžete vyfotit. Díky tomu víme, že se mění v souvislosti se zdravím člověka – barvy slábnou a objevují se tmavá místa (tímto způsobem lze diagnostikovat nemoc dříve, než propukne). Naopak silné emoce auru „rozžhaví“ až po létání jakýchsi jiskřiček. A co na vás prozradí dominující barva vaší aury?

Jak ji poznat?

„Nejjednodušší“ je, když vám barvu vaší aury prozradí ten, kdo má dar ji vidět. Každý ji má jinou, obsahuje celé spektrum barev, jedna je označena jako základní, a i u té je řada odstínů od světlé po tmavou, další jsou jako vedlejší. Střed aury je při narození zlatý u každého. A jak je to s ostatními barvami?

Jako pomůcka se uvádí určení hlavní a vedlejší barvy aury z numerologického výpočtu životního čísla (hlavní barva) a dne narození (vedlejší barva). Nejnižší je 1, nejvyšší 9. Příklad pro názornost: Jana se narodila 11. 8. 1980. Sčítejte několikrát, dokud vám nevyjde jednociferné číslo (1 + 1 + 8 + 1 + 9 + 8 + 0 = 28 = 10 => 1 + 0 = 1). Přehled níže vám prozradí, že díky životnímu číslu, tedy jedničce, je její hlavní barva červená. Narodila se jedenáctého (11 => 1 + 1 = 2)., její vedlejší barva je oranžová. A ta vaše?

1. červená

Značí smyslnost, tělesnost, vitalitu a agresi. Silné ego a schopnost dosáhnout úspěchu. Získáváte odpovědná postavení a vůdcovské role. Vyzařuje z vás energie, průbojnost, umíte inspirovat. Typická je citová založenost a dobré srdce. Negativním projevem je nervozita, výbušnost a nepřiměřená sebeláska.

2. oranžová

Symbol emocí, zdraví, zastupuje harmonii a schopnost spolupráce. Jste přirozeně intuitivní, taktní a nekonfliktní. Dokážete zklidnit emoce druhých a jste praktičtí. Negativní význam této barvy je lenost, pohodlnost a lajdáckost.

Foto: Thinkstock

Barvy aury se nedědí, každý má tu svoji

3. žlutá

Značí tvůrčí schopnosti, intelekt a vynikající úsudek. Snadno se pro něco nadchnete, ale jste velice proměnliví. Máte sociální cítění, rádi vedete dlouhé diskuse o čemkoli, snadno se učíte, ale příliš často se pouštíte do mnoha věcí najednou. Negativní stránkou žluté je sklon k přetěžování organismu.

4. zelená

Často prosazujete vlastní názory. Láska k přírodě, i to je pro vás typické. Máte rádi klid k práci a nejsou vám cizí ani léčitelské schopnosti. Jste důvěryhodní a velkodušní. Negativní stránkou této barvy je jistá nepoddajnost a neměnnost v názorech.

5. modrá

Barva upřednostňování duchovních hodnot. Rádce, učitel, cestovatel a hledač moudrosti, to jste vy. Čím tmavší odstín, tím lépe. Světle modrá zastupuje snahu o nahlédnutí do duchovní podstaty, tmavě modrá představuje duchovní poznání. Negativní stránkou modré jsou obtíže v dokončování úkolů.

6. indigová

Značí starostlivost, péči o druhé a humanitární sklony – barva klade na bedra člověka odpovědnost za druhé. Je to barva teplá a uzdravující, souvisí s výchovou a vyživováním. Vaší největší radostí je, když jste obklopeni lidmi, kterým můžete projevit svou náklonnost. Zápornou vlastností indiga je neschopnost říci ne.

Foto: Thinkstock

Vaše biopole může mnohé vypovídat o vašem vztahu k okolí

7. fialová

Typická je duchovní intuice, jasnovidnost, jste jakýmsi učitelem ostatních, jdete příkladem. Je to barva předpokládající duchovní a intelektuální osobní růst po celý život. Negativní stránkou barvy může být vytváření vnějšího dojmu nadřazenosti.

8. růžová

Značí materialismus, cílevědomost, pracovitost, podporuje finanční a hmotný úspěch. Rozhodnost a osobní odpovědnost. Často zastáváte odpovědné místo. Ve své vnitřní podstatě jste skromní a nenároční. Nejlépe se cítíte v úzkém kruhu těch, které máte rádi. Občas se negativně projeví větší tvrdohlavost, která může být k vaší škodě.

9. bronzová

Máte humanitární sklony, typické je sebeobětování se ve prospěch druhých. Negativní působení této barvy je, že jste často ostatními využíváni. Měli byste se naučit více používat slůvka „ne".

Možná jste auru viděli, ani to nevíte, k vidění není potřeba učit se zvláštním schopnostem. Ti, co ji viděli, ji popisují jako jakési barevné vlnění kolem těla. Asi jako když se vlní horký vzduch nad asfaltem. Někdy jsou vidět jiskřičky.

A jak je to u vás? Sedí typologie? Nebo jste úplně jiní?

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek