Hlavní obsah

Jak snadná je cesta k násilí

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

I takhle končí partnerské neshody.

Čím dál více se setkáváme s nejrůznějšími podobami násilí, jež je zaměřeno proti ženám. Konflikty v domácnostech, nelegální obchod pro sexuální účely, pohlavní zneužívání, mrzačení a postavení žen ve válkách. Skončí to vůbec někdy?

Článek

Dvacet až padesát procent žen na světě bylo přinejmenším jednou v životě obětí mužského násilí. V USA začíná být týrána manželem nebo partnerem každých devět sekund nějaká žena. Každoročně se 60 milionů děvčátek kvůli selektivním porodům nenarodí, nebo je dítě po narození zabito jen proto, že je ženského pohlaví. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) představují ženy necelou polovinu z 269 000 válečných obětí za rok 1999 a stejně tak jsou obětí násilí v etnických konfliktech, kde znásilnění patří k vojenské strategii. Podle nevládních organizací tak bylo za války v Bosně znásilněno až 60 tisíc žen. Děsivá čísla.

Češky násilí znají

O domácím násilí vůči ženám, kterému je podle odhadu Centra pro týrané ženy ROSA v Praze vystaveno deset až třicet procent žen, se v České republice dlouho mlčelo. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že pachatele domácího násilí lze postihnout i podle existující české legislativy. Ženské organizace však trvale upozorňují na to, že k tomu, aby v případě domácího násilí šlo o trestný čin, musí být žena minimálně sedm dní v pracovní neschopnosti. Pokud je v neschopnosti kratší dobu, byť opakovaně, jde o přestupek. Ten je postihován finančními sankcemi, které často vzhledem k rodinným vztahům, zaplatí žena sama, míní ROSA.

Dle statistik informačního a poradenského centra pro týrané ženy je nejčastější příčinou domácího násilí nějaká duševní porucha pachatele, a hned za tím stojí s minimálním rozdílem nahlášených případů promyšlené činy. České právo již naštěstí zná možnost přikázat násilníkovi, aby se nepřibližoval k oběti či na čas opustil společné obydlí. V České republice je od 1. ledna 2007 v platnosti zákon, který umožňuje z domácnosti vykázat násilníka na deset dní až rok. Do této doby mohla policie tyrany pouze na 24 hodin zadržet. Ženy - oběti tak nemusejí prchat z domova, zatímco pachatel násilí tam v klidu zůstává. Aspoň v tomhle Česká republika vykročila tím správným směrem, i když stejně stát nemá dostatek vůle řešit problém postihu domácího násilí na ženách. Jeho laxnost je přinejmenším zarážející.

Foto: samphoto.cz/jiunlimitedVyhledejte pomoc co nejdříve!Stát ženy neuznává?

Obraz současnosti je stále více charakterizován strachem, nedůvěrou a izolací. Ignorace, chybějící respekt a zpravidla neodůvodněná agresivita určují veřejné klima. Každodenní násilí se promítá i do pracovního procesu sexuálního obtěžování. Společnost se stala náchylnější k páchání násilí, v jehož pozadí stojí konflikty mezi společenskými vrstvami a zájmovými skupinami.

Kdo je tím silnějším při dnešním patriarchálním uspořádání, se dá snadno uhádnout, a na uchování těchto struktur s dominancí mužů, politika pilně pracuje. Nemají-li už některé ženy doma násilného manžela, usiluje společnost, aby se cítily ohroženy alespoň jinak. Od zvyšování hranice pro předčasný odchod do důchodu, přes s tím spojené srážky z penze, až po regulační poplatky ve zdravotnictví, kdy maminky ze své kapsy platí za předporodní a poporodní péči. Přitom odkdy je těhotenství nemoc? Strukturální násilí proti ženám neustále vzkvétá, a stát ho tímto i podporuje.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek