Hlavní obsah

Jak to vidí chlap: Proč by muži měli mít mladé ženy?

Foto: thinkstock

Mladá intelektuálně zanedbaná ženská stvoření by měli kultivovat starší zralí muži!Foto: thinkstock

Vzájemná koexistence pánů v letech a mladých děvčat by mohla být více než blahodárná. Z mnoha důvodů!

Článek

Obrátila se na mě starší kolegyně, jestli bych nepomohl její 16leté vnučce s úlohou z fyziky. Samozřejmě jsem odhalil (pokolikáté už?) klasický případ zanedbaného dítěte, které jeden příklad z fyziky nevytrhne. Holka neuměla ani matematiku, ani pravopis, ani angličtinu, nedej bože aby měla nějaký vážnější zájem o sport, hudební nástroj nebo nějakého koníčka.

Pokud má dnešní maturita aspoň poloviční úroveň toho, co měla za mě, holka má (řečeno s Krausberry) šanci nulovou. Jak je u dnešní mladé generace módou, ono děvče má už od 15 let vážnou známost s přiblblem stejně prázdným, nezajímavým a nedovzdělaným, jako je ono samo.

Směnný obchod zde existuje od nejstarších počátků civilizace a jeho prapůvodní branží je výměna komodity sex za nějakou jinou komoditu, prakticky vždy vytvořenou mužem. Párkrát (sto tisíckrát méně, než bych si přál) jsem se na tento trh dostal jako dodavatel, přímo odměněný úspěšnou vykonavatelkou zkoušky z fyzikální chemie nebo matematické analýzy, nebo subdovadatel, odměněný matkou zanedbaného uchazeče o VŠ studia.

V případě shora uvedené vnučky, kde o odměnu od babičky, pochopte, dvakrát nestojím, mne napadá řešení v globálu a z gruntu. Samozřejmě je k tomu zapotřebí určitý posun ve výchově i v celkové osvětě. Kdyby se tyhle mladé holky nezahazovaly s nýmandy své generace, ale upřednostňovaly by „pány v letech“, jako jsem třeba já, mělo by to řadu výhod nejen pro oba zúčastněné, ale troufám si tvrdit, že i pro celé lidstvo a zkvalitnění dalších generací.

Jenom považte, že takový pán by tu holku naučil cizím jazykům, kultivoval by v ní hudbu, vedl by ji ke sportu, ukázal by jí svět, gentlemansky se k ní choval jako k dámě, snadno ji dovedl k maturitě i k vysokoškolskému titulu – a pak, vzdělanou, zušlechtěnou, odborně zdatnou, pro společnost přínosnou a na trhu práce uplatnitelnou, by ji, promiňte ten výraz, vrátil do oběhu. Slečna s tímto rozhledem se již nezahodí s kdekým a její potomstvo bude jistě ušlechtilejší než potomstvo, které by bývala vyvedla s oním nedovzdělaným, tělesně zdevastovaným, leč mladším hňupem.

Že by strádala tělesně? Takoví vysportovaní pánové se u mladé holky ještě dovedou vzchopit, o zkušenostech a něze nemluvě. Ostatně se zde jedná o směnný obchod, kde kvalita získané komodity – kultivace a vzdělání – je nepopiratelná, na rozdíl ovšem od bezcenného braku, který nabízejí diskotékoví gerojové.

Uvážíme-li, že by se muž této bohulibé činnosti věnoval celé své zhruba dvacetileté období zralosti, stihl by takto „zachránit“ asi tři lidské osudy, z nichž se budou do budoucna odvíjet desítky osudů dalších. Triviální matematickou úvahou dospějeme k tomu, že ke spáse celé generace postačí asi jedna třetina aktivních „pánů v letech“.

Vnučka prý s mým návrhem ostře nesouhlasí. Jistě ji v tom utvrdil i ten její nanicovatý trouba, kterého bych porazil v deseti disciplínách a který by musel v zostřené konkurenci začít na sobě makat. Bohužel (pro lidstvo i pro mě) k tomu ještě nedozrála doba. V éře všeobecného globálního úpadku to však vidím jako jediné řešení.

Vy ne?

Reklama

Související témata:
Dodavatelé