Hlavní obsah

Jste bez práce? Připravte se na změny!

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Stát se to může každému

24. 10. 2008

Bez práce se může ocitnout každý. Záleží ale, jak hodláte situaci řešit. Pokud se dočasná nezaměstnanost stane výzvou k další aktivitě, pak vám nahrává změna zákona o zaměstnanosti, která by měla začít platit od 1. ledna 2009.

Článek

Změna se týká výše podpory v nezaměstnanosti a doby jejího poskytování. Vyplácení podpory se sice o měsíc zkracuje, ale v prvních měsících je vyšší než dosud.

Po dobu prvních dvou měsíců vám bude přiznána dávka ve výši 65 % průměrného měsíčního výdělku dosaženého v posledním zaměstnání, po dobu dalších dvou měsíců ve výši 50 % a po zbytek podpůrčí doby ve výši 45 %.

Ovšem, pozor! Podpora má strop. Nesmí přesahovat 0,58 násobek průměrné mzdy, tj. částku, která nyní činí 12 249 korun měsíčně.

Lidé do 50 let věku budou od ledna pobírat podporu v nezaměstnanosti pět měsíců, lidé mezi 50 až 55 lety osm měsíců a nad 55 let jedenáct měsíců. Tato opatření by měla lépe motivovat uchazeče o zaměstnání, aby se v co možná nejkratší době opětovně začlenili do práce. Zároveň však zohledňuje komplikovanější pozici starších ročníků na trhu práce, a proto u nich ponechává podpůrčí dobu delší.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Nabídku úřadů práce najdete i na internetu

Podpora v nezaměstnanosti nebude přiznána uchazeči o zaměstnání, který v posledních šesti měsících před zařazením do evidence úřadu práce bez vážných důvodů opakovaně, tj. nejméně dvakrát, sám ukončil vhodné zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce. Jedná se o opatření, kterým má být zabráněno účelovým nástupům do zprostředkovaného zaměstnání a jejich opakovanému ukončování bez vážných důvodů jenom proto, aby uchazeč o zaměstnání vykazoval součinnost s úřadem práce a dál si nárokoval podporu.

Srovnání podpory nyní a od ledna 2009

Konkrétní příklad

Pětatřicetiletý uchazeč o zaměstnání s průměrným čistým příjmem 14 529 korun (cca 18 000 korun hrubého)

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek