Hlavní obsah

Dětské krizové centrum už 30 let pomáhá zneužívaným, týraným a zanedbávaným dětem

Foto: Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum nabízí odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinámFoto: Dětské krizové centrum

30 let poskytuje Dětské krizové centrum odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám: dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným a traumatizovaným. Linka důvěry Dětského krizového centra je k dispozici 24 h / 7 dní v týdnu. Od roku 2017 funguje nonstop telefonní linka pro rizika kyberprostoru.

Článek

Dětské krizové centrum (DKC) je jediné zařízení v České republice specializované na syndrom CAN (Child Abuse and Neglect). Klienty Dětského krizového centra jsou děti sexuálně zneužívané, týrané a zanedbávané, nezletilé oběti trestných činů, děti v závažných životních situacích, děti traumatizované a oběti šikany.

Za 30 let pomohlo DKC více než 7 500 ohrožených dětí. Odbornou pomoc poskytuje DKC obětem kyberšikany a obětem domácího násilí. Působnost Dětského krizového centra je celorepubliková, služby jsou bezplatné.

Foto: Dětské krizové centrum.

DKC pomohlo více než 7 500 ohrožených dětíFoto: Dětské krizové centrum.

Dětské krizové centrum tvoří sekce psychosociální, sekce prevence a osvěty a sekce vzdělávání. Dětské krizové centrum má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a poskytuje registrované sociální služby:

2. Okamžitá krizová pomoc: rychle dostupná pomoc zacílená na urgentní případy a krizové situace dětí a rodin, která je určena dětem a dopívajícím i bez předchozího objednání. Tuto službu poskytuje Dětské krizové centrum i zcela anonymně.

4. Linka důvěry: distanční krizová pomoc na telefonních linkách, krizový chat a online konzultace jsou k dispozici dětem a jejich rodinám.

Foto: Dětské krizové centrum.

Přispějte na nové Dětské krizové centrum! | Darujme.czFoto: Dětské krizové centrum.

Od června 2022 sídlí DKC na nové adrese, kde najdete zázemí pro klienty: ambulanci, diagnostické a terapeutické místnosti, konzultační pracovny a zázemí pro okamžitou krizovou pomoc. Přispějte na nové Dětské krizové centrum! | Darujme.cz.

Pomozte vylepšit Dětské krizové centrum!

Pandemie koronaviru a její dopady se projevují i v tématech dětí, s nimiž vstupují do péče DKC. Dlouhá uzávěra škol způsobila dětem ztrátu sociálních kontaktů, vazeb a vztahů. Děti trpěly a nadále trpí osamělostí a izolací od vrstevníků a provází je úzkost ze znovuzačlenění do kolektivu. Pomáháme dětem – Dětské krizové centrum (ditekrize.cz). Vzrostlo ohrožení dětí v kyberprostoru sexuálními predátory, kyberšikanou i nevhodným obsahem (násilí, návody na sebepoškozování, pornografie). Na pandemii navíc plynule navázala válka na Ukrajině a nynější ekonomická a energetická krize. Vše se podepisuje na duševním zdraví dětí.

Foto: Dětské krizové centrum.

Pomáháme dětem –⁠ Dětské krizové centrum (ditekrize.cz)Foto: Dětské krizové centrum.

Linka důvěry je v provozu nonstop na tel.čísle +420241484149! Od roku 1996 přijala více než 76 000 krizových kontaktů. K dispozici je linka pro rizika kyberprostoru na tel. čísle +420 778 510 510, internetové poradenství na adrese problem@ditekrize.cz, online krizový chat a Skype on-line hovory. Dlouhodobě se potvrzuje význam non-stop provozu. Od 16. hodiny do 8. hodiny ráno v roce 2021 Linka důvěry přijala 45 % kontaktů. Během víkendů je to 37 % všech kontaktů.

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE CHRÁNIT OHROŽENÉ DĚTI!

Reklama

Související témata: