Hlavní obsah

Plíživá nemoc očí způsobující slepotu. Může potkat i vás?

Foto: Magistra, a.s.

Foto: Magistra, a.s.

Zrak je jedním z našich nejdůležitějších smyslů. Dovoluje nám provádět běžné každodenní činnosti, ale zároveň pro nás představuje schopnost vidět a více prožívat všechny naše životní momenty. Často ale bereme zrak a schopnost vidění automaticky a vůbec si nepřipouštíme, že by se mohlo něco stát.

Článek

Do určité míry je důležité zbytečně se nestrachovat, zároveň bychom se ale měli soustředit především na prevenci zdravého zraku, abychom zamezili závažným onemocněním, kterých je mnoho. Jedním z nejběžnějších, které může mít ve vyšším věku trvalé následky, je věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD), degenerativní onemocnění sítnice - tzv. žluté skvrny makuly, která je místem nejostřejšího vidění. Právě toto onemocnění je v rozvojových zemích označováno za nejčastější příčinu ztráty zraku ve vyšším věku.

U VPMD rozlišujeme dvě formy

Suchá (atrofická) forma se projevuje častěji a postihuje téměř 80-90 % pacientů. Rozvíjí se pomalu a v první fázi je téměř bez potíží, časem ale může vést k závažnému postižení zraku. Vlhká (exsudativní) forma se vyskytuje u 10-20 % případů. Postupuje ale mnohem rychleji a až u 90 % pacientů propuká v závažnou poruchu zraku. Tato forma je charakteristická prorůstáním cév pod sítnicí způsobující otok, což má za následek zhoršení centrálního vidění. Právě tyto změny mohou poškodit zrak velmi rychle, někdy během týdnů až měsíců.

Ptáte-li se na rizikové faktory, které jsou s rozvojem VPMD spojené, pak je to samozřejmě věk, genetická predispozice, životní styl (kouření), vysoký cholesterol, cukrovka, srdeční onemocnění a nutriční faktory. Častější výskyt je u žen, což může souviset s menopauzou a úbytkem estrogenu.

Foto: OcuSWISS

Premium OcuswissFoto: OcuSWISS

Prvotní příznaky jsou mírné

Kromě zhoršeného vidění nebo snížené ostrosti zraku, pozorují pacienti horší vidění za tmy nebo za šera, špatně rozeznávají barvy a mají zamlžené vidění. Speciálně u lidí, kteří nosí brýle, se zvyšuje riziko nerozeznání prvotních příznaků, které se považují za běžnou progresi horšího vidění. Dalšími projevy bývá deformovaný, rozostřený obraz, dochází k výpadku v centrálním poli vidění nebo se v jeho místě objevují šedá místa. V běžných situacích si tito lidé nedokážou přečíst ani knihu nebo noviny, nerozpoznají číslo tramvaje a nepoznávají známé tváře na ulici.

Jak se dá makulární degenerace léčit?

Základním předpokladem úspěšné léčby je především včasná diagnostika a vzhledem k povaze onemocnění i včasná prevence v podobě vhodných doplňků stravy s obsahem luteinu, zeaxantinu a dalších vitaminů a minerálů, jako je selen, zinek nebo vitamin A. Přesně tuto kombinaci najdete v Premium Ocuswiss, který poskytuje komplexní výživu pro zdravý zrak. Zároveň je také potřeba zajistit dostatečnou kompenzační léčbu přidružených onemocnění, jako je vysoký cholesterol, hypertenze, onemocnění cév nebo diabetes.

Reklama

Související témata: