Hlavní obsah

Léčba, kterou musí milovat každý! Hudbou!

Foto: thinkstock

Reprodukovaná muzika vás také může na chvíli potěšit, ale není nad živou, prožitou hudbu

16. 4. 2013

Že hudba při muzikoterapii dokáže léčit, je známé. Víte ale, jaká to umí a s čím vším umí pomoci? Tak se nalaďte na příjemnou vlnu a čtěte... vše se dozvíte.

Článek

Muzikoterapie je někdy opravdu zázračná. Umí uvolnit zablokované emoce, zlepšit jemnou motoriku a naučit znovu mluvit člověka po mozkové mrtvici.

Anetka chodí do praktické školy. Její problém je řeč: vyslovuje špatně a těžce hledá slova, tak raději zarytě mlčí. Když ale začala chodit do hudebního kroužku, zjistila, že pomocí nástrojů dokáže „mluvit" mnohem lépe. Začala hrát na flétnu – to zlepšilo její práci s dechem a vystoupení na školních besídkách zase sebedůvěru. Pomocí hry na tibetské mísy se naučila uvolnit a díky tomu se zlepšil i její projev.

Věda zvaná muzikoterapie

Léčivé účinky hudby a rytmu se u nás využívají hlavně v psychiatrických léčebnách a zařízeních pro handicapované, při práci se znevýhodněnými dětmi, seniory a závislými. Děti i dospělí se při individuálních nebo skupinových sezeních učí pomocí zpěvu a hry na nástroje spolupracovat s ostatními, vyjádřit své pocity a uvolnit psychické, ale i fyzické bloky.

„Na letním soustředění byl chlapec, který nikdy neotevřel jednu ruku a druhou jen velmi zřídka. Po týdnu společné práce se chlapec nejenže uvolňoval při hře na kantelu – strunný nástoj – ruku, kterou běžně neotvíral, ale dokonce se mu podařilo otevřít i tu, kterou ještě nikdy předtím neotevřel," vypráví muzikoterapeutka Marie Břicháčková.

Foto: thinkstock

Zpívání ve školce nebo na terapii otevírá srdce a podporuje citové vazby

Zpátky do života

Jedním z mála zdravotnických pracovišť, kde se v Česku muzikoterapie využívá, je Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK v Praze. Fyzioterapeutka Markéta Gerlichová tam úspěšně vrací do života pacienty po poranění mozku. Jsou to lidé, kterým se náhle zcela změnil život: mnozí trpí afázií (související poruchou řeči), mají ochrnuté ruce či nohy, potíže se soustředěním a pamětí. S tím vším může hudební terapie pomoci.

„Pacient například nechce používat postiženou horní končetinu. Zvolíme-li pro něj vhodný hudební nástroj, je často tak motivován, že ji používat začne," vysvětluje Markéta Gerlichová. Krátkodobá paměť se trénuje opakováním hudebních motivů, dlouhodobá rozpomínáním na dříve známou píseň. A lidé postižení afázií často dříve zpívají, než se rozmluví. „Různé oblasti lidského těla rezonují se zvuky a tóny. S tím můžeme pracovat při uvolňování napětí v jednotlivých částech těla či naopak při jejich stimulaci," dodává Markéta Gerlichová.

Foto: thinkstock

Sdílíte aktivně hudbu s partnerem?

Nestačí jen poslouchat

Muzikoterapie má mnoho podob. V žádném případě ale nevypadá tak, že terapeut zastrčí do přehrávače disk a odkráčí na kávu. To, že si pustíte relaxační nahrávku, vás možná uklidní, ale nevyléčí. „Většina odborníků se shoduje na tom, že pokud na sebe necháte působit hudbu, jde spíš o estetický zážitek než o terapii,“ upozorňuje Markéta Gerlichová.

I nejlepší reprodukovaná hudba je navíc omezenější než ta živá. „Reprodukční soustavy ořezávají její přirozené hloubky a výšky. Každá hudba je lék, říkali staří Indové, ale to ještě neměli přístroje na její záznam. Proto také není lékem hudba z mp3,“ uzavírá muzikolog a hudebník Vlastimil Marek.

Zažili jste někdy koncert, po kterém jste si připadali prostě skvěle? Hrajete na nějaký nástroj nebo zpíváte? A jak se při tom cítíte?

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek