Hlavní obsah

Muž v domácnosti: Lepší než žena?

Foto: shutterstock.com

Čím dál více tatínků zůstává doma

30. 1. 2010

Chlap na mateřské – ještě před pár lety bychom to považovaly za sci-fi. Mužů v domácnosti, kteří se starají o malé děti, ovšem přibývá. Ale co myslíte, zvládnou opravdu stoprocentně zastoupit ženy? A jak jim v tom pomáhá náš stát?

Článek

Ženy se své role vzdát nechtějí

V České republice i přes nastupující emancipaci stále ještě platí, že muži většinou vydělávají více než jejich ženské protějšky. A snad proto je rodin, kde žena chodí do zaměstnání a muž vede domácnost, výrazně méně. Svou roli hraje i fakt, že ženy se své role jen tak vzdát nechtějí, jelikož si dobře uvědomují, jak je náročná a že málokterý muž ji může bez problémů zvládnout. Lze dokonce všeobecně tvrdit, že si žena mnohem snáze zvykne na svou novou roli živitelky rodiny než muž na roli otce v domácnosti. K takové výměně tak často dochází nečekaně. Stačí přijít o práci nebo se dostat finančně pod úroveň své partnerky. Jsou i případy, kdy má partner takovou práci, že si denní režim může přizpůsobit vlastním potřebám. I tak jsou začátky pro všechny dost obtížné.

Zatímco žena v domácnosti dokáže zvládnout nejen péči o svou ratolest, ale i ostatní domácí práce jako vaření, praní, žehlení, úklid apod., většina mužů dokáže pouze to první. Jestliže uvažujete o tom, že půjdete do zaměstnání, zatímco váš manžel zůstane doma, a současně si již předem uvědomujete, že vás nedokáže nahradit ani z 50 – 60 %, tak raději od těchto myšlenek upusťte. Chodit do práce na plný úvazek a pak přijít domů a pokračovat ve večerní domácí směně se zkrátka dlouho vydržet nedá.

Foto: shutterstock.com

Rozdělte si domácí práce

Kdo má nárok na sociální dávky?

Jak je to s porodným a ostatními dávkami? Zákony se mění každou chvíli. V současné době má na porodné nárok přednostně matka, která dítě porodila. Otec ho získá jen tehdy, když žena zemřela. Částku může získat ještě osoba třetí v případě, že jí bylo svěřeno dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Po uplynutí přesně stanovené doby následuje období, kdy se pobírá tzv. rodičovský příspěvek. Na ten má nárok i manžel, pokud se žena rozhodne jít do práce, a stará-li se o ně celodenně a řádně tak, jak má.

Vyplácení rodičovského příspěvku probíhá podle stanovených pravidel a je možné vybrat si ze tří variant podle doby, jakou s dítětem doma strávíte, tedy zvýšená, klasická nebo pomalá výměra. Konkrétní čísla a pravidla si můžete přečíst v článku Leden 2010 a mateřská: Co se změní.

Ještě donedávna také platilo, že zůstane-li manžel v době nároku na tzv. mateřskou s dítětem doma, má nárok pouze na rodičovský příspěvek, což je 1,1 násobek životního minima. Výjimkou byli pouze muži svobodní, rozvedení, ovdovělí atd., kteří pečovali o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu. A proto existuje trend, že žena zůstane po dobu mateřské dovolené doma a až teprve po jejím ukončení si role s partnerem vymění. Výhodou je, že v současné době si může ten, kdo pobírá rodičovský příspěvek, přivydělat neomezené množství peněz, což dříve neplatilo.

Muž na mateřské – výměna rolí v praxi

Je rozhodnuto a partner vás přece jen nahradí? Představy jsou sice krásná věc, ale skutečnost je nakonec úplně jiná. Nejlepší je vyzkoušet si to. Ale obrňte se velkou dávkou trpělivosti.

Jako žena v roli živitelky nemůžete očekávat, že váš protějšek povede domácnost stejným způsobem jako vy. Zároveň byste měla respektovat, že od daného okamžiku je pánem domácnosti on. Špinavé prádlo povalující se různě po bytě, nedomyté nádobí, týden nevypraný bryndák schovaný za rohem pračky a další podobné lapálie musíte od této chvíle brát s rezervou a nejlépe přecházet mlčením. Jakékoli spory tohoto typu by mohly vyústit v rodinnou i manželskou krizi. Přestaňte si všímat těchto věcí a na nějakou dobu popřete svůj talent dělat mnoho činností najednou.

Foto: shutterstock.com

Otcové jsou schopni se o dítě postarat

Vaše drahá polovička se na druhé straně musí zdokonalit v trpělivosti a soustředit se na stereotypní práci v domácnosti okořeněnou péčí o dítě. Osvědčenou metodou je přesné vytyčení teritoria a stanovení jednotlivých činností. Neměli byste si navzájem vyčítat to, co jste v opačných rolích nesnášeli. Vztahuje se to zejména na pozdní příchody z práce a výtky týkající se nicnedělání apod. Výměna rolí (alespoň o víkendech) je rozhodně příjemnou změnou a je velmi důležitá pro výchovu dětí. Když manžela po tak těžké směně pustíte alespoň na chvilku ven, rozhodně neuděláte chybu. O to odpočatější se ráno vrhne opět do role starostlivého otce.

Vysvětlení pojmů

Mateřská dovolená je peněžitá pomoc v mateřství, která náleží matce dítěte po dobu 28 týdnů a její výše je dávkou nemocenského pojištění. V případě, že žena porodí více než jedno dítě, zvyšuje se doba vyplácení na 37 týdnů. Nástup na mateřskou dovolenou se počítá od šestého týdne před stanoveným datem porodu, nejdříve však od osmého týdne před tímto datem.

Rodičovská dovolená

je poskytována po ukončení mateřské dovolené a nárok na ni má buď matka, nebo otec. Délka vyplácení dávek je stanovena podle vlastního výběru varianty (krátká, střední, dlouhá).

Takže než se vrhnete do zásadního rozhodnutí, zda zůstanete doma vy nebo váš partner, zkuste si výměnu rolí nejprve nanečisto pár víkendů, možná si váš chlap uvědomí, že „zastaralý" způsob je přece jen lepší. Někdy ovšem nemáte na výběr. V takovém případě je tolerance a trpělivost na místě!

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek