Hlavní obsah

Naučte se jednat s lidmi 3

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Naučte se přijmout kritikuFoto: samphoto.cz/jiunlimited

Reklama

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Články najdete v sekci Moje sledované a také vám pošleme upozornění do emailu.

3. díl - Jak asertivně vyzrát na kritiku? To si řekneme v našem třetím díle o asertivitě!

Článek

Nikdo není dokonalý. Každý děláme chyby. Je tedy pravděpodobné, že dříve nebo později budeme na naše chyby upozorněni. Když slyšíme kritiku směřovanou na naši osobu, můžeme se cítit trapně a ohroženě. Kritika ale k životu patří. Asertivita nám pomůže, jak se s oprávněnou kritikou vyrovnat a zjistit skutečnou příčinu kritiky neoprávněné.

Jak reagovat na oprávněnou kritiku

Jedno z asertivních práv říká, že můžeme dělat chyby, ale jsme za ně odpovědní. Když vás tedy někdo na váš omyl upozorní, nejednejte agresivně. Nezvyšujte hlas a nerozčilujte se. Jestliže jste si vědomi, že jste chybu udělali, přiznejte to a domluvte se, jak nejlépe chybu napravíte a co nejdřív to udělejte. Když vám ale kritik dál bude házet popel na hlavu, ignorujte ho. Nepouštějte se s ním za žádnou cenu do diskuze. Je to ztracený čas. Nejde mu ani tak o nápravu způsobené chyby, jako o to mít nad vámi převahu.

Jak reagovat na neoprávněnou kritiku

Každý jsme jiný. Máme rozdílné názory, vkus, přání i představy. Každý může někoho zkritizovat, jestliže má na věc jiný názor. V mnoha případech je ale taková kritika neoprávněná, jde o manipulativní chování. Člověk, který vás takto napadá, nechce upozornit na vaše chyby, chce vás jen vykolejit a vyvolat ve vás pocit viny. Nereagujte na tuto manipulaci agresivně ani pasivně. Agresivitou rozpoutáte bezvýslednou hádku, pasivitou zase dáte najevo, že kritik má pravdu. Na tuto manipulaci platí technika otevřených dveří. Souhlaste se vším, co by mohlo být pravděpodobné, řekněte kritikovi, že má právo na svůj názor, s ostatním ale vyslovte nesouhlas. Za touto kritikou se často skrývá úplně jiný důvod, než kvůli kterému vás kritik napadl. Pokud na něj budete chtít přijít, aplikujte techniku dotazování na negativa.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

V klidu vysvětlete svůj postojFoto: samphoto.cz/jiunlimited

Dotazování na negativa

V čem spočívá? Opakovaným dotazováním se snažte kritika přimět mluvit. Dotazujte se ho na další a další negativa. Mluvte vážně a klidně. Neprovokujte ho, nesmíte sklouznout k ironii - snažte se s kritikem vést plodný rozhovor. Takto nenásilně i jeho dovedete k asertivitě. Když jste u cíle, tedy dozvíte se pravý důvod kritiky, je dobré se zeptat, jestli je to vše. Kritik totiž může mít na srdci ještě něco dalšího.

Asertivita není jen jedna - viz níže. Každý člověk, který se rozhodne chovat se asertivně, si může vybrat. Asertivitu přizpůsobte sobě a svým potřebám.

Nejčastější typy asertivních projevů:

  • Základní asertivita
  • Empatická asertivita
  • Stupňující se asertivita
  • Konfrontační asertivita
  • Asertivita s prvky sebeotevření
  • Negativní asertivita
  • Selektivně ignorující asertivita

Reklama

Související témata:

Načítám