Hlavní obsah

Nemocenská - co nás čeká od ledna

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Šéf si vás může přijít zkontrolovat

17. 12. 2008

Rok 2009 a sociální zabezpečení, to je jedna velká změna. O co jde? Nemocenské se nebudou vyplácet jen z dávek nemocenského pojištění, tj. ze „státních peněz", ale v prvních 14 dnech z peněz zaměstnavatelů. To znamená, že si vás šéf může osobně přijít zkontrolovat, zda náhodou nesimulujete.

Článek

Časopis Uzlíček

Klasická nemocenská se tedy bude poskytovat až od 15. dne nemoci a budou ji jednotně pro všechny vyplácet okresní správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé budou v prvních 14 dnech vyplácet tzv. náhradu mzdy.

První tři dny marodíte zadarmo

Náhrada mzdy, jako taková, bude zaměstnanci náležet pouze za pracovní dny. V případě pracovní neschopnosti se náhrada mzdy bude poskytovat až od 4. dne nemoci. Vrací se tak znovu období, kdy nemocní nebudou zabezpečeni od počátku pracovní neschopnosti.

Oproti tomu u nařízené karantény bude náhrada mzdy poskytována již od prvého dne, i když v prvních 3 dnech ve výši 25 % upraveného průměrného výdělku. Od 4. dne pracovní neschopnosti či karantény pak bude náhrada mzdy činit 60 % upraveného průměrného výdělku.

Tady vedoucí, otevřete!

Převedením zajištění finančního zabezpečení nemocných zaměstnanců na jejich zaměstnavatele se stát zbavil části finanční zodpovědnosti. Kromě toho však přenesl na zaměstnavatele i možnost kontroly dodržování léčebného režimu ze strany nemocných.

Zaměstnavatel tak může v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci zkontrolovat, zda se zaměstnanec zdržuje doma a dodržuje rozsah a dobu povolených vycházek. Co ale nebude moci, je kontrola vašeho léčebného režimu. Bude-li však váš zaměstnavatel přesvědčen, že není vše jak má být, může požádat okresní správu sociálního zabezpečení, aby to, zda léčebný režim skutečně dodržujete, zkontrolovali. Stejně tak může žádat kontrolu u ošetřujícího lékaře, zda nemocnému byla pracovní neschopnost správně a oprávněně přiznána.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Zaměstnavatelům přibude další starost

A co zaměstnavatelé?

Aby nedošlo k přílišnému zatížení zaměstnavatelů, bude se jim v roce 2009 refundovat, formou odpočtu od odváděného pojistného, polovina z náhrady mzdy, kterou zaměstnancům vyplatili za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti. Od roku 2010 se mohou zaměstnavatelé, kteří nezaměstnávají více než 50 zaměstnanců, přihlásit do systému založeného na refundaci poloviny náhrady mzdy a sazbě pro odvod pojistného na nemocenské pojištění vyšší než 1,4 %.

Jak již bylo řečeno v úvodu článku, poskytování náhrady mzdy je v našem sociálním systému horkou novinkou. S prvními soudy ale budeme muset ještě chvíli počkat. To, zda systém opravdu funguje, ukáže až praxe.

Časopis Uzlíčekprosinec 2008

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek