Hlavní obsah

Pomoc, partner je narcis!

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Vypadá vždy dokonale, povaha už je horší ...Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Na první schůzce dokáže okouzlit a podmanit si bez okolků vaši duši i tělo. Narcis je ale symbolem sebelásky a pro vás si už žádnou neschovává. Zamilovala jste se do něj? Pak vás nečeká nic dobrého!

Článek

Narcistní osoba se domnívá, že je něco víc. Přeceňuje své síly a lidi ve svém okolí považuje za sluhy. Pán a poddaní? Tak nějak si představuje ideální život, který by ho naplňoval. Uvnitř sebe je přitom křehký, zranitelný a těžko přijímá humor zacílený na jeho osobu. Když ho někdo urazí, spřádá plány na pomstu, pocit křivdy mu nedá spát. To, co se v něm vzepřelo, namíří nejen proti jedné osobě, ale i všem okolo, neb svět je vůči němu nespravedlivý a nechápe jeho kvality. Jste v pozici oné „pachatelky", která se na něm dopustila zločinu? Nezáviděníhodná situace.

Vykořisťuje a vyhrožuje

Muž-narcis se pro partnerství příliš nehodí. Na svoji oběť zapůsobí, ale pak o ni zpravidla ztratí zájem. Když už s někým žije, je připraven si partnerčinu pozornost vynucovat řečmi typu: Jestli mě opustíš, něco si udělám. Tedy radši si s ním nic nezačínat, ale co když se rysy jeho povahy nepodařilo odhalit hned a vy teď přemýšlíte, co jste udělala špatně?

Chyba není na vaší straně. Narcis chce být nejlepší, i když skrytě ví, že na „to nemá", bude se všechny snažit přesvědčit o opaku - včetně vás. Je urážlivý, vinu svádí na druhé potažmo partnerku. Žena, která s ním chce i přes jeho arogantní chování žít, musí se naučit obdivu, chvále, dokonalé oddanosti a podřízenosti. Pak se vztah mezi nimi může být považován za partnerství. Vzbouříte-li se, pravděpodobně dojde k výměně názorů nebo rozchodu. Podřídit se, nebo odejít? Záleží na každém.

Žárlím, protože...

Když osoba zahleděná do sebe postrádá nějakou vlastnost, po které touží, a vypozoruje ji u někoho jiného, tuto schopnost na druhých totálně zkritizuje. Narcis by chtěl být takový, výjimečný, ale zároveň si uvědomuje, že do dokonalosti má daleko - proto ta žárlivost. Je plný rozporů. I když celému světu dává najevo svoje pohrdání a nadsazené (mnohdy vymyšlené) kvality, nikdo mu nevidí do šrámů duše. Nejen že bude klamat vás, ale on obelhává i sám sebe. Jestli je přínosem sdílet jednu domácnost s mužem narcistické poruchy, musí si žena zhodnotit sama - pokud možno co nejdříve, než svoji lásku věnuje někomu, kdo si ji nezaslouží.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Narcis vidí jen sám sebeFoto: samphoto.cz/jiunlimited

Hlavní znaky narcise

  • Lže sobě i ostatním.
  • Předstírá postavení, prestiž, uznání.
  • Myslí si, že to, co patří ostatním, je i jeho (finanční prostředky, plány, nápady...).
  • Neustále je s něčím nespokojený.
  • Vše, co se netýká přímo jeho, považuje za nedůležité (ano, i nákupy a placení nájmu jsou malichernosti).
  • Nerad se přizpůsobuje.
  • Touží být obdivován, chválen a diskrétně obletován.
  • Škemrá o pozornost u osob vyššího společenského postavení.
  • Pohrdá osobami, byť na stejné úrovni, jako je on.

Nelze od něho očekávat plnění povinností ani dodržování řádu a pravidel. V dětství mu chyběla láska, ale je možné, že si to jen namlouval. Už tehdy se rozvíjel jeho smysl pro bujnou fantazii. Takže chcete takového muže?

Reklama

Související témata: