Hlavní obsah

Bojíte se porodu? Dula vám pomůže!

Foto: Thinkstock

Dula je psychickou i fyzickou oporouFoto: Thinkstock

Strach z porodu má svým způsobem každá žena. A proto je ráda, když s ní v porodnici je manžel nebo jiný člen rodiny. Ovšem některé nastávající maminky s sebou chtějí mít někoho zkušenějšího, kdo jim víc porozumí a chápe, co prožívají. Právě pro ně jsou tu k dispozici duly neboli „matky pro matku“.

Článek

Kdo je dula

Pojem „dula” vznikl z řeckého slova s významem pomocnice. Dnes se používá i pro označení ženy, která pomáhá jiným ženám před a během porodu. Pokud si to rodička přeje, dula ji psychicky podporuje, masíruje ji a může jí též fyzicky pomáhat. Dula takto doplňuje práci porodních asistentek a lékařů. Nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi. Proto nelze dulu zaměňovat s porodní asistentkou, nemá totiž potřebné zdravotní vzdělání, tudíž nemá ani pravomoc činit lékařská rozhodnutí. Přesto zná fyziologii porodu a snaží se porozumět emocionálním potřebám rodící ženy jako svébytné bytosti. Profese duly u nás vznikla v roce 2001, ve světě ale duly fungují déle. U nás jsou registrované v České asociaci dul (ČAD) nebo ve sdružení České duly.

Jaké služby poskytuje:

 • psychickou podporu ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
 • pomoc s přípravou porodního plánu (dává dohromady seznam požadavků a přání rodičky, které by chtěla dodržet při svém porodu), souvislý doprovod během porodu
 • doporučení týkající se životosprávy v těhotenství
 • pomoc při volbě polohy a dalších nefarmakologických úlevových prostředků, jako jsou třeba masáže během porodu
 • usnadnění komunikace mezi rodičkou či rodiči a zdravotníky
 • podporu pro partnera a rodinu
 • informace a podporu při zahájení kojení
 • podporu rodině v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o dítě
 • některé duly navíc nabízejí masáže, kurzy masáží kojenců, břišní tance pro těhotné, kurz nošení dětí v šátku a půjčování pomůcek jako třeba kojenecká váha, literatura a instruktážní videokazety

Přínos duly u porodu:

V knize o významu práce dul (M. Klaus, J. Kennell, P. Klaus: Porod s dulou, 2004) se uvádí, že přítomnost duly u porodu snižuje:

 • počet císařských řezů o 50 %,
 • délku první doby porodní (fázi „otevírání”) o 25 %,
 • použití oxytocinu o 40 %,
 • užívání léků proti bolestem o 30 %,
 • použití kleští o 40 %,
 • žádosti o epidurální anestezii o 60 %

Zeptali jsme se na tato čísla odborníků. „Duly se u nás vyskytují ojediněle. Nedělali jsme v tomto směru žádné výzkumy. O závěrech, které se zde uvádí, mám vážné pochybnosti," vyjádřil se přednosta Gynekologické a porodnické kliniky v Hradci Králové Jindřich Tošner. „Daná čísla se mi zdají poněkud přehnaná, ale nezpochybňuji je," říká primář Gynekologicko-porodnické kliniky FN Na Bulovce Bořek Sehnal a dodává: „Porod je psychosomatická i psychosociální záležitost. Jestliže nějaká rodička přijde do porodnice a od počátku všem tvrdí, že určitě neporodí, protože ji to z nějakého důvodu řekla její matka, pak má výrazně menší pravděpodobnost, že porodí spontánně než někdo jiný se stejnými parametry," a pokračuje: „Takové ženě dula pomůže, zachovává totiž klid i ve vypjatých situacích na rozdíl od otce, který někdy situaci ještě zhorší, protože vidí svoji milovanou trpět a nemůže jí pomoci. Psychická pohoda rodičky a důvěra v někoho usnadňuje porod a tím snižuje spotřebu analgetik i pravděpodobnost operačního ukončení porodu z důvodu slabých stahů nebo takzvaného nepostupujícího porodu," domnívá se primář.

Foto: Thinkstock

Dula doplňuje práci lékařského personáluFoto: Thinkstock

Když si vybíráte dulu

Je dobré pročíst si její webové stránky, zjistit, jaké má zkušenosti, kde rodila, zda je mobilní, jaké služby je ochotna poskytnout nad rámec obecných služeb dul a v neposlední řadě i cenu za její služby. Při výběru duly se informujte také o tom, jakým typem vzdělávání prošla. Často dají ženy i na doporučení od jiných maminek. „Nemusí to být ale vždy nejlepší volba, protože každá žena má o porodu jiné představy. Může tedy oslovit několik dul z okolních regionů a vybrat si tu, která jí připadá nejvhodnější. Musí se také hledět na vzdálenosti, které ženu, dulu a porodnici dělí, aby se dalo vše zvládnout i operativně v případě neočekávaných událostí,“ doporučuje dula Jana Hoňková. Nejdůležitější je prý ale první schůzka, první osobní kontakt, na základě kterého se maminka definitivně rozhodne, že tuto ženu u porodu chce.

Kolik žen u nás rodí s dulou?

Přesné číslo známé není, ale například ČAD sleduje každý rok statistiky jednotlivých členek a z toho vychází, že v minulém roce pracovalo 52 dul s více jak 1300 maminkami. Z toho kompletní služby včetně doprovodu k porodu využilo přes 270 žen. Často dulu vyhledávají prvorodičky nebo například páry, které s prvním porodem nebyly spokojené a chtějí to při dalším změnit.

Ne všude jsou vítané

V dnešní době již v porodnicích obecně duly znají a většinou je nějakým způsobem tolerují. Vždy je to prý ale o názoru každé konkrétní sestry a lékaře, kteří mají zrovna službu. „V jedné porodnici, například Na Bulovce, nás přijímala úžasná chápající sestřička, ale když se změnila směna, nastoupila sestra agresivní s evidentním despektem k dulám, který se ještě umocnil příchodem lékařky. V takovém Podolí, kam duly chodí opravdu často, nás už vítají, protože vědí, že je to i pro ně pomoc, maminky jsou klidnější a ony se mohou věnovat jiným rodičkám. Dobré zkušenosti s přijetím mám U Apolináře, v Neratovicích, Hořovicích, Benešově i Nymburce. To v takových Litoměřicích, tam pouštějí k porodu pouze jednu doprovázející osobu, a pokud je to dula, příliš nadšeni nejsou,“ svěřuje se Olga Krajíčková.

„Dulí“ podpora něco stojí

Ceny za konzultace, setkání s dulou nebo celý porodní plán se různí podle regionů. Každá dula si určuje ceny za své služby sama. Tady je průměrný přehled částek, které maminky zaplatí, pokud se pro porod s dulou rozhodnou:

Zkušenosti maminek z porodu s dulou si přečtete článku Příběhy maminek: Můj porod s dulou.

Máte zkušenosti s dulou? Jak se díváte na jejich profesi? Uvažujete o porodu s jejich podporou? O tom všem můžete diskutovat s ostatními maminkami pod článkem.

Reklama

Související témata: