Hlavní obsah

Pravidla soutěže „Adventní soutěž“

Článek

PRAVIDLA SOUTĚŽE „ADVENTNÍ SOUTĚŽ“

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“).

2. Soutěží se rozumí soutěž příznivců internetové stránky Proženy.cz založená na jejich interakci na tomto webu a prostřednictvím sociální sítě Facebook.

3. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook, ani jejím provozovatelem. Provozovateli sociální sítě Facebook nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.

4. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

5. Soutěž probíhá na území České republiky od okamžiku jejího zveřejnění na internetu do 23. 12. 2018 do 23:59 hodin (dále jen „termín soutěže“; jednotlivé dny v rámci termínu soutěže pak dále jen jako „soutěžní den“).

II. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, který je zároveň registrován na sociální síti Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní účet na této sociální síti a je fanouškem stránky Proženy.cz (@ProZeny.cz; https://www.facebook.com/ProZeny.cz/), a který se seznámil s těmito zveřejněnými pravidly a zcela je splní; soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Seznam.cz a osoby jim blízké.

2. Soutěžící se soutěže zúčastní zasláním soukromé zprávy na sociální síti Facebook stránce Proženy.cz, a to podle specifikace uvedené na webu, respektive v těchto pravidlech.

Konkrétně bude nutné v průběhu každého jednoho soutěžního dne napsat, který z článků toho dne zveřejněných na webu Proženy.cz v je článkem výherním. V této zprávě je nezbytné uvést nadpis předmětného článku a doplnit k němu také internetový odkaz (dále jen „soutěžní zpráva“).

3. Výherní článek pozná soutěžící podle toho, že tento článek bude zřetelně označen piktogramem vánočního dárku a textem „Vánoční soutěž“; toto označení bude mít následující podobu:

4. Zasláním soutěžní zprávy uděluje soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení do soutěže, k případnému zveřejnění soutěžní zprávy (zejména na webových stránkách provozovaných společností Seznam.cz, případně na sociálních sítích) a k využití soutěžní zprávy pro ostatní účely pořádané soutěže (zejména kontaktování výherce).

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. Každý soutěžní den bude určen jeden výherce; výhercem se stane ten soutěžící, který jako první objeví výherní článek z daného soutěžního dne, respektive jako první zašle a doručí soutěžní zprávu s identifikací správného výherního článku.

2. Výherci budou společností Seznam.cz informováni uvedením v příspěvku na facebookové stránce Proženy.cz (dále jen „vyhlášení výsledků“) a následně kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook, a to za účelem domluvení způsobu předání výhry, respektive doručovací adresy. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas.

3. V případě, že se společnosti Seznam.cz nepodaří výherce zkontaktovat a domluvit se s ním na způsobu předání výhry do dvou pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.

4. Každý výherce získá od Seznamu.cz výhru v podobě kosmetického balíčku v hodnotě 599,- Kč.

5. Pro informaci Seznam.cz uvádí, že výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

6. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Seznam.cz.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít Seznam.cz důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží.

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.