Hlavní obsah

Pravidla soutěže „FESTIVALOVÁ PROMĚNA S PROŽENY.CZ"

Článek

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov,

Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“).

2. Soutěží se rozumí soutěž příznivců internetové stránky Proženy.cz založená na jejich interakci na

webu.

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

4. Soutěž probíhá na území České republiky od okamžiku jejího zveřejnění na internetu do 21. 9.

2018 do 23:59 hodin (dále jen „termín soutěže“).

II. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České

republiky a s možností přidávat příspěvky, respektive komentáře na Proženy.cz, který se seznámil

s těmito zveřejněnými pravidly a zcela je splní.

2. Soutěžící se soutěže zúčastní přidáním komentáře pod článek související se zveřejněním

soutěže, a to podle specifikace uvedené na webu. Konkrétně bude v komentáři nezbytné

uvést, která festivalová proměna se soutěžícímu nejvíce líbí a co se vizážistkám na této

proměně nejvíce povedlo (dále jen „soutěžní komentář“).

3. Uveřejněním soutěžního komentáře uděluje soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení

soutěžního příspěvku do soutěže, ke zveřejnění soutěžního komentáře (zejména na webových

stránkách provozovaných společností Seznam.cz) a k využití soutěžního komentáře pro ostatní

účely pořádané soutěže (zejména kontaktování výherce).

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. Ze soutěžících bude určen výherce; dne 24. 9. 2019 vybere Seznam.cz nejzajímavější soutěžní

komentář, jehož autor bude výhercem.

2. Z výběru výherního soutěžního komentáře bude společností Seznam.cz vybrán výherce

, který bude následně vyhlášen na sociální síť Facebook

(@ProZeny.cz).

3. Výherce bude společností Seznam.cz informován, respektive kontaktován prostřednictvím reakce

na soutěžní komentář, načež s ním bude domluven způsob předání výhry, respektive doručovací

adresa.

4. V případě, že se společnosti Seznam.cz nepodaří výherce zkontaktovat a domluvit se s ním na

způsobu předání výhry do dvou pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na

výhru zanikne.

5. Výherce získá od Seznamu.cz výhru v podobě kosmetického balíčku značky Urban Decay

v hodnotě 2000,- Kč.

6. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

7. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně

plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na

jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Seznam.cz.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení

důvodu předčasně ukončit.

2. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude

účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění,

soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované v zveřejnění soutěže a

obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít Seznam.cz důvodné podezření na

porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány pro účely

oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem

spojeným se soutěží.

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov,

Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“).

2. Soutěží se rozumí soutěž příznivců internetové stránky Proženy.cz založená na jejich interakci na

webu.

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

4. Soutěž probíhá na území České republiky od okamžiku jejího zveřejnění na internetu do 21. 9.

2018 do 23:59 hodin (dále jen „termín soutěže“).

II. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České

republiky a s možností přidávat příspěvky, respektive komentáře na Proženy.cz, který se seznámil

s těmito zveřejněnými pravidly a zcela je splní.

2. Soutěžící se soutěže zúčastní přidáním komentáře pod článek související se zveřejněním

soutěže, a to podle specifikace uvedené na webu. Konkrétně bude v komentáři nezbytné

uvést, která festivalová proměna se soutěžícímu nejvíce líbí a co se vizážistkám na této

proměně nejvíce povedlo (dále jen „soutěžní komentář“).

3. Uveřejněním soutěžního komentáře uděluje soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení

soutěžního příspěvku do soutěže, ke zveřejnění soutěžního komentáře (zejména na webových

stránkách provozovaných společností Seznam.cz) a k využití soutěžního komentáře pro ostatní

účely pořádané soutěže (zejména kontaktování výherce).

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. Ze soutěžících bude určen výherce; dne 24. 9. 2019 vybere Seznam.cz nejzajímavější soutěžní

komentář, jehož autor bude výhercem.

2. Z výběru výherního soutěžního komentáře bude společností Seznam.cz vybrán výherce

, který bude následně vyhlášen na sociální síť Facebook

(@ProZeny.cz).

3. Výherce bude společností Seznam.cz informován, respektive kontaktován prostřednictvím reakce

na soutěžní komentář, načež s ním bude domluven způsob předání výhry, respektive doručovací

adresa.

4. V případě, že se společnosti Seznam.cz nepodaří výherce zkontaktovat a domluvit se s ním na

způsobu předání výhry do dvou pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na

výhru zanikne.

5. Výherce získá od Seznamu.cz výhru v podobě kosmetického balíčku značky Urban Decay

v hodnotě 2000 Kč.

6. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

7. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně

plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na

jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Seznam.cz.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení

důvodu předčasně ukončit.

2. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude

účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění,

soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované v zveřejnění soutěže a

obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít Seznam.cz důvodné podezření na

porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány pro účely

oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem

spojeným se soutěží.

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek