Hlavní obsah

Pravidla soutěže o "NEJLEPŠÍ CUKROVÍ ČESKA"

Článek

I. Obecná ustanovení 

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“).

2. Soutěží se rozumí soutěž příznivců internetové stránky Proženy.cz založená na jejich interakci na webu.

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

4. Soutěž probíhá na území České republiky od okamžiku jejího zveřejnění na internetu do 25. 11. 2018 do 23:59 hodin (dále jen „termín soutěže“).

II. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky a s možností přidávat příspěvky, respektive komentáře na Proženy.cz, který se seznámil s těmito zveřejněnými pravidly a zcela je splní; soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Seznam.cz a osoby jim blízké.

2. Soutěžící se soutěže zúčastní přidáním komentáře pod článek související se zveřejněním soutěže, a to podle specifikace uvedené na webu. Konkrétně bude v komentáři nezbytné uvést, které cukroví je pro soutěžícího nejatraktivnější (nejoblíbenější) a proč (dále jen „soutěžní komentář“).

3. Uveřejněním soutěžního komentáře uděluje soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení soutěžního komentáře do soutěže, ke zveřejnění soutěžního komentáře (zejména na webových stránkách provozovaných společností Seznam.cz) a k využití soutěžního komentáře pro ostatní účely pořádané soutěže (zejména kontaktování výherce).

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. Ze soutěžících budou určeni 3 výherci; dne 29. 11. 2018 vybere na základě subjektivního hodnocení Seznam.cz nejzajímavější (nejkreativnější) soutěžní komentáře, jejichž autoři budou výherci.

2. Výherci budou společností Seznam.cz informováni uvedením v příspěvku na facebookové stránce Proženy.cz (@ProZeny.cz) a na webu Proženy.cz (společně dále jen „vyhlášení výsledků“) a následně kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti facebook, případně prostřednictvím e-mailu za účelem domluvení způsobu předání výhry, respektive doručovací adresy. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas.

3. V případě, že se společnosti Seznam.cz nepodaří výherce zkontaktovat a domluvit se s ním na způsobu předání výhry do dvou pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.

4. Výherce získá od Seznamu.cz výhru v podobě vysokorychlostního mixéru Tefal Ultrablend Cook v hodnotě 8 999 Kč včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši.

5. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10000 Kč je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

6. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Seznam.cz.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované v zveřejnění soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít Seznam.cz důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží.

5. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí facebook, ani jejím provozovatelem. Provozovateli sociální sítě facebook nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.

6. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.