Hlavní obsah

Montessori škola vás nadchne!

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Starší žáci pomáhají mladším spolužákům

22. 4. 2009

Je vaše dítko zvědavé, aktivní a v současné škole mu to moc nejde? Vypadá to, že mu klasický způsob vzdělávání nevyhovuje? Žádná tragédie. Rozhlédněte se po školách alternativních, např. Montessori. Konec školního roku změně školy nahrává...

Článek

Jednou z alternativních způsobů výuky je škola Montessori, rozvíjená ve světě už déle než sto let. Učitel a žák jsou v takové škole rovnocennými partnery.

Smyslem koncepce, k níž dospěla na přelomu 19. a 20. století italská lékařka Marie Montessori, je vytvořit prostředí, v němž se dítě může přirozeně vyvíjet. Vychází z vývojové psychologie a respektuje tzv. senzitivní fáze vývoje každého dítěte. Senzitivní fáze jsou období, kdy je dítě nejlépe schopno osvojit si určité znalosti a dovednosti. Trvají jen omezenou dobu, a pokud jich není využito, příležitost dokonale zvládnout určitou činnost či znalost se již nevrátí. Laicky řečeno, člověk se nikdy nenaučí nic tak dokonale, jako v příslušné citlivé fázi.

Respekt, nikoli anarchie

Specifikem Montessori školy je výuka ve věkově smíšených skupinách, zhruba od šesti do dvanácti let. Starší pomáhají mladším a opakují si tak učivo, mladší jsou motivováni tím, co už umějí starší, aniž by trpěli komplexy, jako když je stejně starý spolužák lepší. Každé dítě si postupně vyzkouší role obě - mladšího i staršího žáka.

Učitel dítě plně respektuje. Neznamená to ovšem, že ve třídě vládne anarchie. V pondělí ráno se stanoví úkoly na celý týden a zapíší se do sešitů. Každý den si pak dítě může vybrat, co a jak rychle bude dělat. Splněný úkol se označí v sešitu. Každé dítě pracuje na svém úkolu, svým tempem, někdy samo, jindy s kamarádem, někdy ve skupině. Nějakou činnost si dítě vybrat musí, a pokud se pro ni rozhodne, je jeho povinností práci dokončit a vše uklidit. Nemusí však pracovat bez přerušení, stačí přiložit k rozdělané práci zelené kolečko, které znamená „budu pokračovat" a může si jít na svačinu nebo na zahradu.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Dítě si může kdykoliv odpočinout na zahradě

Jenom mi pomoz...

Úkolem učitele je připravit podnětné prostředí a pomůcky, potom už děti nevyrušuje z jejich soustředění. Pozoruje je a pomáhá, kde je třeba. Řídí se zásadou, jíž je požadavek dítěte vůči učiteli: Pomoz mi, abych to mohl udělat sám. A to je motto celé Montessori pedagogiky. Třída je rozdělená na tzv. centra. Jsou to stolky, u nichž lze pracovat ve skupinách. Mezi stolky je dostatek prostoru pro děti, které chtějí pracovat nebo odpočívat na koberci. Montessori program vyučuje čtyři základní předměty - psaní, čtení, matematiku a kosmickou výchovu. Kosmická výchova zahrnuje přírodní vědy a zkoumání vztahu ke světu kolem nás. Speciální pomůcky jsou vytvořeny tak, aby dítě samo mohlo kontrolovat řešení úkolu. Jde o vlastní objevování poznatků samotným dítětem. Chování učitele k dítěti je založeno na respektu k jeho individualitě. Učitel je rádce a rovnocenný partner.

Program se aplikuje v celé Evropě, USA a Indii. Nejvíce se vžil v severských státech. U nás je jako alternativní výuka schválen od roku 1998 a provozuje se ve specializovaných mateřských školách a na základních školách 1. stupně. Kontakty na školy Montessori naleznete na internetu.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek