Hlavní obsah

Trpíte inkontinencí? Nestyďte se!

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Inkontinence bohužel není nic vzácného

26. 9. 2008

Inkontinence je samovolný únik moči. Máte tento pojem spojen se stářím? Pak je to omyl. Tyto nepříjemné obtíže postihují i ženy v produktivním věku, často dokonce mladé maminky po porodu. A dokáží jim pěkně ztrpčit život.

Článek

Statistiky hovoří o tom, že například se stresovou inkontinencí se v průběhu života setkalo až 50 % žen. Není to pro ně rozhodně nic příjemného. Bojí se zasmát, kýchnout, zakašlat, zvednout něco těžšího. Trpí i jejich sexuální život. Ženy o svém problému obvykle mlčí. Považují své trable za příliš choulostivé a společensky neúnosné. Stydí se za ně. Neschopnost udržet moč je pro ně ponižující.

Je to až nepochopitelné. S ostatními zdravotními problémy ženy ochotně vyhledávají pomoc lékařů. Ale právě s tím, který se na kvalitě jejich života tak negativně podepisuje a který je z hlediska lékařského zákroku téměř banalitou, se potýkají samy. Pomoc vyhledává malé procento z nich, přestože v České republice existuje řada odborných pracovišť, specializovaných na diagnostiku a léčbu inkontinence.

Trocha zdravovědy

Močový měchýř je dutý svalový orgán, který mění svůj tvar podle toho, kolik je v něm moči. Vejde se do něj kolem půl litru tekutiny. Avšak už při množství asi 100 mililitrů pociťuje člověk nucení na močení. Vyprazdňování měchýře je celkem složitý děj, kterého se účastní svalovina močového měchýře. Jakmile pocítíte potřebu močit, vaše tělo vysílá do močového měchýře signál k uvolnění. Moč se vylučuje po uvolnění svěrače močové trubice a stažení svalů močového měchýře. Proces je řízen činností autonomních nervů a dolního úseku bederní míchy. Začátek vyprazdňování je vyvolán podrážděním stěny měchýře, který se roztahuje a dráždí nervová zakončení ve stěně. Pro vyprázdnění je rozhodující stah stěny měchýře a uvolnění zevního svěrače močové trubice - kruhového svalu, který je umístěn pod měchýřem. Ovládat činnost tohoto svěrače se člověk naučí už v dětství a tím má vyprazdňování močového měchýře pod kontrolou.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Neustálé hledání toalet není nic příjemného...

Příčiny se liší podle věku

V každém věku má močová inkontinence jinou příčinu. U dětí je pomočování způsobeno nejčastěji nezralostí nervového systému, který neumí složitý proces močení, jenž je závislý na vůli, ještě zcela suverénně ovládat. Mnoho lidí se domnívá, že je u dítěte každé pomočování důsledkem špatné výchovy. Tak tomu samozřejmě není. Enuréza (noční pomočování) není u dětí před desátým rokem věku ničím výjimečným. Výskyt pomočování je častý dokonce i v dospívání. Lékařské studie uveřejněné ve Spojených státech odhadují procento dětí trpících nočním pomočováním na 10 % až 20 % ve věku šest let a 2 % až 6 % ve věku 15 let. U mladých zdravých žen je nejčastější poruchou postihující močový měchýř tzv. stresová inkontinence. Dochází k ní při mechanickém tlaku na stěnu měchýře. V důsledku prudkého zvýšení tlaku dochází k úniku moči přes oslabený svěrač močové trubice. Za normálních okolností působí svěrač jako ventil, který měchýř zespodu uzavírá. Ke zvýšení tlaku na měchýř dochází i při tak banálních každodenních situacích, jako je smích, kašel nebo kýchání. Množství moči, která takto uniká, se pohybuje od několika kapek až k proudu moči. Častější je tato porucha u žen provozujících fyzicky náročnější sporty. Odhaduje se, že dokonce až polovina mladých žen trpí příležitostnou stresovou inkontinencí. Při prvním těhotenství má stresovou inkontinenci dokonce více než polovina žen a v průběhu dalšího těhotenství ji pozorují až čtyři z pěti žen.

Početně nejvýznamnější skupinou postiženou inkontinencí jsou starší ženy. U žen starších 65 let se její výskyt odhaduje na 12 až 14 %. Příčina není jednotná. Na mimovolném odchodu moči se podílí více faktorů. Nejvýznamnější je patrně přirozené ochabnutí svalstva, které již není schopno krátkou močovou trubici dostatečně pevně uzavřít

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

V těhotenství je stresová inkontinence častá

Formy inkontinence

Z hlediska průběhu má inkontinence dvě hlavní formy. Močové inkontinence mohou být akutní (tj. náhlé a krátkodobé) nebo chronické (tj. dlouhodobé).

Akutní inkontinence je ve většině případů příznakem jiné nemoci (např. zánětu močových cest). Může být způsobena i vedlejšími účinky léků, jako jsou například diuretika (močopudné látky) nebo sedativa (zklidňující léky). Léčba této inkontinence spočívá v odstranění základní příčiny.

Chronická inkontinence se dělí do dalších skupin. Nejznámější jsou dvě první. Možná jste se již s těmito názvy setkaly. Jsou to stresová a urgentní (nutkavá) inkontinence. Oba typy se mohou vzájemně kombinovat. Rozlišení těchto typů je důležité jak z hlediska další prognózy, tak i vlastní léčby.

Stresová inkontinence je spojena s mimovolným pomočováním při náhlém zvýšení tlaku v břiše. Objem moči se pohybuje od několika kapek až k odtoku značného množství moči. K pomočení obvykle dojde při zakašlání, kýchnutí, smíchu (odtud i rčení Počurala se smíchy) nebo náhlém zvednutí těžkého předmětu.

Urgentní (nutkavá) inkontinence je neschopnost ovládnout měchýř, dostaví-li se nucení močit. Postižená osoba nestihne doběhnout na nejbližší toaletu. Tato inkontinence je zpravidla spojena s odtokem většího množství moči. Příčinou těchto obtíží může být úraz míchy, roztroušená skleróza nebo jiné neurologické postižení.

K inkontinenci moči může docházet i v důsledku přeplněného močového měchýře.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Návštěvu lékaře neodkládejte

Jak může pomoci lékař

Úspěch léčby závisí zejména na příčině inkontinence. Léčení, které je účinné u jednoho pacienta, nemusí být stejně účinné u jiného. Lékař se vás nejdříve podrobně vyptá na vznik, trvání a charakter obtíží. Na základě popisu obtíží je možné určit přesný charakter inkontinence. Vlastní vyšetření spočívá v prohlédnutí břicha, pánve a konečníku a pečlivém neurologickém vyšetření. U žen by mělo být provedeno základní gynekologické vyšetření. Při inkontinenci se většinou provádí i vyšetření konečníku k posouzení dostatečnosti svěrače. Dalším vyšetřením je ultrazvuk. Umožňuje prohlédnutí základních poměrů v pánvi - močový měchýř, dělohu, močovody a ledviny. Může být zjištěna tzv. retence moči v močovém měchýři, tj. množství, které zůstává v měchýři bezprostředně po vymočení. Pokud je toto množství větší, je nutná další léčba. Před vlastní léčbou je důležité vyloučení přítomnosti močové infekce. Pokud je močová infekce přítomna, musí se léčit. Často se totiž stává, že po vyléčení zmizí i problémy s únikem moči.

Vyšetření nazývané uroflowmetrie zjišťuje rychlost průtoku moči močovou trubicí. Umožňuje posoudit přítomnost překážky ve výtokové části měchýře nebo sníženou schopnost vyprazdňování. Uroflowmetrie se provádí při podezření na zbytnění prostaty nebo zúžení močové trubice. Jediné, co při něm musíte podstoupit, je klidně se vymočit do předem určeného místa.

K posouzení zdatnosti svalů pánevního dna vám může lékař předepsat tzv. EMG vyšetření. Jedná se o tzv. elektromyografii. Měří se při ní elektrická aktivita svalů pánevního dna v průběhu močení. Přístroj tyto hodnoty snímá pomocí malých jehliček zavedených do oblasti hráze po způsobu akupunktury.

Pokud je díky těmto a dalším vyšetřením zjištěna příčina inkontinence, může být zahájena odpovídající léčba. Jednotlivé typy zahrnují široké spektrum léčebných zákroků. Mohou se týkat jednoduchých poučení od nácviku posilování svalů pánevního dna až po větší operační zákroky. Každá metoda má své přesné místo. Způsob léčby závisí na volbě lékaře a souhlasu pacienta. Pro častý typ močové inkontinence u starších žen se již několik let s úspěchem používá poměrně jednoduchá operační metoda. Zavádí se při ní speciální tzv. TVT páska za stydkou kost. Na pásku se zavěsí močová trubice a zvýší se tak tlak, který musí močový měchýř při vyprazdňování překonávat. Výkon je nenáročný a dokázal již pomoci mnoha ženám.

Jak z trapné situace

Mimovolný odtok moči v dospělosti každého zaskočí. Neschopnost spolehlivě ovládat základní tělesné funkce vám může připadat ponižující a stává se tak velmi intimním problémem. Mnohé ženy řeší v první fázi obtíže menstruačními vložkami. Mají většinou vysledováno, kterým situacím předcházet. Vyhýbají se kašli, smíchu, prudkým pohybům, zvedání těžších předmětů. Jistě lze tímto způsobem zabránit ojedinělým trapasům, v žádném případě se však nedá takto řešit problém dlouhodobě. Pokud obtíže trvají a obtěžují, měly by být konzultovány s lékařem. Takže, milé dámy, napříště již žádné „nechci o tom mluvit". Uchopte telefon a objednejte se u svého gynekologa. Ten vás, v případě potřeby, odešle na specializované pracoviště.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek