Hlavní obsah

Už ses zase počůral!

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Noční pomočování je věsměs psychickou záležitostí

6. 1. 2009

Pětiletý kluk a obden mokrá postel. Ráno vstáváme s napětím, co nás v jeho ložnici zase čeká. Mokré prostěradlo se stává příčinou rodinného dramatu. Často se neudržíme a začneme křičet. Na potkání vykládáme o jeho problému všem známým, ve snaze, aby se už konečně zastyděl. Tudy ale cesta nevede.

Článek

Psychické důsledky nočního pomočování jsou daleko závažnější než pomočování samo. Postel převlékneme, ložní prádlo vypereme, ale následky ponížení, jemuž je dítě vystaveno, tak snadno neodstraníme. Obecně platí, že čím déle porucha trvá, tím hlubší zásah do sebevědomí se ukazuje.

Dítě se stydí

Kvůli nočním příhodám si děti nevěří, stydí se, mají pocity viny, trapnosti a hanby. Někdy se dítě počůrává z příčin organických, a je pak výhradně na lékaři, aby nemoc objevil a zahájil její léčení. Ve většině případů je však noční pomočování záležitostí psychiky. Faktorů, které mohou být příčinou enurézy, je mnoho. V prvé řadě je to slabost centrálního nervového systému, který je křehčí, a tím i psychika lehčeji zasažitelná běžnými životními událostmi, jako jsou například narození sourozence nebo stěhování rodiny. Citlivější děti mohou více prožívat přílišnou náročnost výchovy, hádky či rozvod rodičů. Pro dítě může být stresující také vstup do kolektivu v mateřské školce či do první třídy.

Netrapte ho ještě víc

Tyto děti většinou nechtějí nebo neumí s někým o svém problému hovořit, straní se společnosti a pociťují rozpaky také před sourozenci. Jejich strach z případného odhalení je nutí k omluvám za neúčast na výletech vyžadujících noční pobyt. Důsledkem pomočování může být i sociální izolace.

Uvádí se, že v noci se pravidelně pomočí asi 14 % pětiletých, 7 % sedmiletých a 2 % čtrnáctiletých dětí. V dospělosti se setkáváme s tímto problémem u 0,5 % populace. Znamená to tedy, že noční pomočování ve většině případů vymizí, ať již po léčbě, nebo samovolně.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Nechte dítě raději vyšetřit lékařem

Pomočování dítěte je problémem celé rodiny. Rodiče se někdy za tyto obtíže svých dětí stydí nebo si je vyčítají, často je považují za jakousi „schválnost" nebo „zlobení", za které je nutno dítě potrestat. Chyba. Tím jen vytvoří bludný kruh.

Záleží hlavně na rodičích

Rodiče, zapamatujme si:

1. Nejprve musíme zjistit, zda pomočování není důsledkem onemocnění, např. zánětu močových cest a ledvin, případně zda nejde o vrozenou vývojovou vadu ledvin. Pokud je přítomna teplota, časté močení, zvracení, pálení při močení či jiné neobvyklé příznaky, je nutné myslet na výše popsaná onemocnění a rychle navštívit lékaře.

Noční pomočování se může objevit i při běžné infekci, zácpě, vyčerpání nebo nadměrném rozrušení. V tomto případě ale vymizí hned po odeznění příčiny.

2. Zásadně děti za pomočení netrestáme a nezesměšňujeme. Určitě se nepomočují schválně a trápí se přinejmenším jako my. Není vhodné ponechávat dítěti pleny. Na starším dítěti je možno požadovat, aby si ráno samo převléklo lůžko.

3. Pátrejme po příčinách. Možná že jsou nasnadě: napětí v rodině, přetěžování dítěte, šikana v dětském kolektivu, nucení do aktivit, na které dítě nestačí.

Vždy je nutné dbát na to, aby dítě žilo normálním běžným životem, nestranilo se vrstevníků a věnovalo se všem svým zájmům a sportům. Při vhodném přístupu nepředstavuje pomočování pro dítě prakticky žádné omezení. Navíc víme, že pomočování se určitě podaří vyléčit, případně vymizí samo. Rodičům přejeme hodně trpělivosti, protože svým rozvážným postojem přispějí ke zklidnění dítěte a mnohdy k úspěšnější léčbě.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek