Hlavní obsah

Všechna plus přirozeného porodu

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

V této fázi těhotenství už víme, kde budeme rodit

Samotný pojem přirozený porod znamená v první řadě vstřícnost vůči požadavkům nastávající maminky, vytvoření nápomocné a důstojné atmosféry včetně případné přítomnosti otce nebo jiných blízkých. To vše přispívá k tomu, že nový človíček přijde na svět co nejméně traumatizován porodním procesem.

Článek

To, že příchod na svět a první okamžiky života ovlivňuje i to, jací v budoucnu budeme - zejména z hlediska psychické rovnováhy, se ví už dávno. Přesto trvalo poměrně dlouho, než se v Americe a Evropě přistoupilo na takzvané alternativní formy porodu. Nakonec, již sám pojem alternativní vypovídá o absurditě celé situace - za alternativu je dodnes považováno to, co je ve skutečnosti přirozené a prokazatelně prospěšné pro matku i dítě.

Opakem je takzvaný řízený porod, který byl donedávna u nás jedinou možností. Tedy v poloze vleže, kdy lékař a asistentka celý proces řídili - jednak dávali matce direktivní pokyny, jednak aktivně zasahovali. Přítomnost kohokoli „cizího" byla vyloučena. A dlužno dodat, že se často personál nechoval k rodičce zrovna tak, aby tak významný okamžik prožívala s odpovídající důstojností.

Zvolte si vhodnou polohu

Poloha vleže při porodu stále převládá, i když odborníci upozorňují na to, že je nejméně vhodná, protože dítěti cestu na svět znesnadňuje. V rámci alternativních porodů se proto uplatňuje poloha vsedě, případně na porodním vaku nebo stoličce. Varianta je také vestoje s možností použít jako oporu ribstole. Nelze opomenout porody do vody, kterým se ale řada lékařů stále brání s odkazem na nedostatek zkušeností, informací a naopak rizikům.

Maminkám se také nabízejí různé pomůcky - míče, závěsná lana, zmíněné ribstole nebo vaky.

Podstatou je, aby rodička mohla zvolit takovou pozici, která jí nejvíc vyhovuje, zmírní bolesti a zároveň nenásilně stimuluje porodní proces.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Porod by neměl zanechat špatné vzpomínky

Role personálu a zúčastněných

Lékař i sestry nebo asistentky by měli tolerovat přání matky a poskytovat odbornou asistenci, ale nezasahovat v tom smyslu, že by se snažili porod nepřirozenými zásahy urychlit.

Nastávající maminka si může k porodu přizvat partnera nebo někoho jiného, ten by ovšem měl projít alespoň základním kurzem.

Porody doma

V řadě západoevropských států jsou zcela běžné s tím, že porodník na zavolání přijede, aby mohl zasáhnout v případě komplikací. Navíc má k dispozici speciálně vybavený ambulantní vůz, v němž eventuálně lze rodičku převést do nemocnice.

U nás zatím tato varianta uzákoněna není, ale do budoucna... kdoví...

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek