Hlavní obsah

Vztahy podle čínského horoskopu: Hodí se k sobě vaše znamení?

Foto: Thinkstock

Víte, k jakému znamení se hodíte podle čínského horoskopu?

18. 3. 2014

Že si vzdušná Váha dobře rozumí s Blížencem, vodní Ryba se Štírem, zemská Panna s Býkem, Ohnivý Střelec s Beranem, o tom většina z vás ví. Jak se ale k sobě hodíte podle čínských znamení?

Článek

Některá znamení čínského horoskopu se k sobě vyloženě hodí, u jiných hrozí časté konflikty. U kterých? Připravili jsme pro vás přehled!

Základní pohled

Na kruhovém obrázku níže vidíte, která znamení stojí přímo proti sobě, to jsou ta, kde hrozí největší střety a nedorozumění. Ostatní se spolu v různé míře shodnou.

Foto: Thinkstock

Časté konflikty? Hrozí dvojicím Prase a Had, Pes a Drak, Kohout a Králík, Opice a Tygr, Ovce a Buvol, Kůň a Krysa

A jaká jsou naopak ta nejpříznivější spojení? Dobře si rozumí:

 • Myš, Drak a Opice
 • Buvol, Had a Kohout
 • Tygr, Kůň a Pes
 • Králík, Ovce a Vepř

A na jednotlivá spojení se teď podíváme podrobně! Pokud příslušnou dvojici nenajdete u svého znamení, zkuste se podívat o řádky výše do části, která je věnovaná přímo vašemu protějšku.

Myš a...

 • Myš si spolu rozumí, jsou dobrý tým.
 • Buvol je výborná volba pro sňatek i spolupráci, jsou zde silné sympatie.
 • Tygr se mohou snášet, jde o průměrný vztah.
 • Králík mají přátelské vztahy bez prudkých střetů.
 • Drak je vynikající volba, slibující úspěch, štěstí, blahobyt.
 • Had mají naději na úspěšný vztah, musí trvat vzájemný obdiv a porozumění.
 • Kůň jsou jen střety a hořká rivalita.
 • Ovce, to je nechuť a antipatie, nehodí se k sobě.
 • Opice? Vnímáte to hluboké porozumění, lásku a uspokojení? Velmi úspěšné spojení!
 • Kohout mají potíže komunikovat, vztah nebude trvalý ani výjimečný.
 • Pes mají mezi sebou úctu, mohou dobře spolupracovat.
 • Vepř mají celkem šťastný vztah bez osobních střetů.

Buvol a...

 • Buvol mají společné zájmy, ale jinak si nerozumějí.
 • Tygr, to je střet a nepřátelství.
 • Králík mají sourodý solidní vztah.
 • Drak se respektují, dobře spolupracují.
 • Had tvoří úspěšný a trvalý svazek.
 • Kůň, to je střední sympatie, nic stálého a bariéry v komunikaci.
 • Ovce to je chladný vztah, nanejvýš se mohou tolerovat.
 • Opice mají vůči sobě věčné výhrady.
 • Kohout najdou společnou lásku a štěstí.
 • Pes pociťují nesympatie a nepřátelství.
 • Vepř vytvoří přijatelný, ale chladný vztah.
Foto: Thinkstock

Jste Kohout a chodíte s Buvolem? Podle čínského horoskopu byste měli být spolu spokojeni

Tygr a...

 • Tygr, to jsou vzájemné výhrady až nepřátelství.
 • Králík se tolerují, žádné vážné střety, ale ani velká sdílnost.
 • Drak se respektují, spory vyřeší, láska je průměrná.
 • Had, cítíte to nepřátelství, antipatie, podezíravost?
 • Kůň je vynikající volba pro sňatek i obchodní spolupráci.
 • Ovce jsou schopni spolupracovat bez rivality a konfrontace, životní svazek nemají.
 • Opice, to je rivalita a tvrdé osobní střety.
 • Kohout si jdou na nervy, v lepším případě udrží chladný vztah.
 • Pes si perfektně rozumějí, jde o vynikající prosperující vztah.
 • Vepř budou žít v lásce, jde o bezpečný a úspěšný vztah.

Králík a...

 • Králík si vzájemně pomáhají, mohou vytvořit trvalý láskyplný vztah.
 • Drak – může docházet ke střetům osobností, ale oba se snaží rozpory překonat a uklidnit.
 • Had se tolerují, spolupracují, žádná zvláštní přitažlivost mezi nimi není, ale vztah je možný.
 • Kůň nedokážou ani spolupracovat, konflikty a střety jsou silné.
 • Ovce jsou předurčeni k velmi úspěšnému svazku plnému lásky a pochopení.
 • Opice mají průměrný vztah, tolerují se, ale mají časté malicherné spory.
 • Kohout – to jsou hořké konflikty, neshodnou se na ničem, velmi nekompatibilní vztah.
 • Pes mohou žít ve společném štěstí, jde o vysoce kompatibilní vztah.
 • Vepř mají společné zájmy a vzájemné sympatie.

Drak a...

 • Drak mají sourodý a dobrý vztah.
 • Had si výborně rozumí, jde o úspěšný a šťastný vztah.
 • Kůň se respektují a jsou schopni řešit konflikty.
 • Ovce mívají mezi sebou přijatelné, ale chladné vztahy.
 • Opice jsou vynikající kombinace pro sňatek i vztahy obecně. Je mezi nimi velká přitažlivost i vzájemné porozumění.
 • Kohout spolu také najdou prosperitu a štěstí.
 • Pes se k sobě vůbec nehodí, jsou mezi nimi konflikty, kteréc přerůstají v nepřátelství.
 • Vepř mají srdečný a uskutečnitelný vztah.
Foto: Thinkstock

Je váš partner Drak a vy Opice? Vaše manželství by mělo být šťastné!

Had a...

 • Had mohou vytvářet silné vazby a svazky.
 • Kůň si moc nerozumějí, je mezi nimi chladný vztah.
 • Ovce spolu mohou mít srdečný, pěkný vztah. Dobře spolupracují a spojují své síly.
 • Opice budou spolupracovat, jen pokud jde o velký zisk. V ostatním mezi nimi k většímu poutu nedojde.
 • Kohout vytváří velmi úspěšnou a šťastnou dvojici v manželství i v práci.
 • Pes se vzájemně respektují, bývají dobří přátelé, životní vztah může být pěkný.
 • Vepř mají dlouhodobé konflikty, nemohou vytvořit dobrý vztah.

Kůň a...

 • Kůň perfektně a úspěšně spolupracují, to, co mají společného, je předurčuje ke šťastným životním svazkům.
 • Ovce si jsou blízcí v názorech a je mezi nimi vzájemná přitažlivost. Vytvářejí šťastné vztahy.
 • Opice si příliš nerozumějí, dokážou jen částečně spolupracovat, pokud jim je zadán společný úkol.
 • Kohout mívají chladné i přátelské vztahy, záleží na tom, do jaké míry umí překonat střet osobností a komunikační zábrany.
 • Pes mají šťastný vztah plný přitažlivosti a vzájemného pochopení.
 • Vepř nemají větší střety, ale ani mnoho společného.

Ovce a...

 • Ovce spolu vytvářejí šťastné vztahy po všech stránkách.
 • Opice mají chladný vztah, bez konfliktů, mají velmi málo společného.
 • Kohout se do jisté míry tolerují, ale mají problém s komunikací, vztah je rezervovaný.
 • Pes se na sebe nemohou spolehnout, nejde o dobré spojení.
 • Vepř je velmi šťastná kombinace, plný soulad a pochopení.
Foto: Thinkstock

Psi a Draci jsou dobří přátelé. Máte to také tak?

Opice a...

 • Opice mají dobré vztahy v lásce i životě, k větší rivalitě nedochází.
 • Kohout mají chladný vztah, tolerují se jen do určité míry.
 • Pes se respektují, jsou dobří přátelé, pro lásku se moc nehodí.
 • Vepř spolu mohou vytvořit šťastný svazek. Mají podobné zájmy i čestný vztah.

Kohout a...

 • Kohout bojují o vedoucí postavení, v lepším případě jde o zdvořilý vztah s ohledy.
 • Pes jsou ze sebe rozmrzelí, někdy jsou schopni se tolerovat.
 • Vepř mohou spolupracovat, ale zájmy a porozumění k sobě nemají.

Pes a...

 • Pes mají sourodý a nekonfliktní vztah, dobře spolu vycházejí.
 • Vepř nemají vážné střety osobností, ale ani moc společného, vycházejí spolu průměrně.

Vepř a...

 • Vepř se k sobě nehodí, bojují o vedoucí postavení a nedomluví se.

A jak to sedí na vás? Trochu, nebo vůbec?

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek