Hlavní obsah

Zdraví (ne)bezpečná technika

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Technika nás provází odmalička

3. 12. 2008

Máte strach, že mobil v kapse kalhot připraví vašeho synka o spermie? Vytahujete kvůli elektromagnetickému „smogu" všechny přístroje ze zásuvky a svádíte na něj svou únavu a bolení hlavy? Počítače a mobilní telefony skutečně mohou vás i vaše děti ohrozit - ovšem docela jinak, než si myslíte.

Článek

Časopis Žena +

Už jste slyšeli o „elektrické hypersenzitivitě"? Jedná se o zdravotní potíže, údajně způsobované elektromagnetickým „zářením" počítačových monitorů a dalších elektrických spotřebičů. V západní Evropě se k této diagnóze hlásí přibližně jedno procento populace. Příznaky jsou pestré: od kožních vyrážek přes nespavost a závratě až po poruchy srdečního rytmu. Postižení lidé se někdy cítí natolik špatně, že opouštějí své domovy a stěhují se na odlehlé samoty, mimo dosah radiových vysílačů a elektrického vedení.

Názory odborníků na tuto probelmatiku se značně liší. Příčinný vztah mezi onemocněním a technikou nebyl dosud spolehlivě prokázán. Měli bychom proto být opatrní, když si přečteme, že „švédští výzkumníci z univerzity v Lundu zjistili, že záření z mobilních telefonů může urychlit vznik Parkinsonovy nemoci". Je pravděpodobné, že novinář, který zajímavost do média zařadil, neviděl originál závěrečné výzkumné zprávy ani z rychlíku - zato věděl velmi dobře, co na čtenáře zabere.

Mobilní telefony: můžou nám ublížit?

Skutečně rádi bychom to rozsekli jednou provždy a dali vám jasnou instrukci. To ale bohužel nepůjde, neboť dle Světové zdravotnické organizace nebezpečí plynoucí z používání mobilních technologií zatím nebylo jednoznačně prokázáno ani vyvráceno. Můžeme ovšem zopakovat některá nepopiratelná fakta, která jsou důvodem k opatrnému optimismu.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Mobil mají děti už v mateřské školce

Limity jsou velmi přísné. Mezinárodní komise WHO pro ochranu před neionizujícím zářením sleduje výzkumy a stanovuje bezpečné limity, které jsou podkladem pro tvorbu jednotlivých národních norem. Informaci o SAR (Specific Absorption Rate - ohřívání tkáně působením elektromagnetického záření) obsahuje technický popis každého mobilu. U jednotlivých typů se mírně liší (v řádu desetin wattu), žádný ale nedosahuje 2 W/kg, což je limit povolený v USA a v západní Evropě. I ten je ale pětkrát nižší, než je hranice potenciálního nebezpečí, a to i pro děti: pokud bychom počítali s lidskou hlavou o váze přibližně 5 kg, musel by být výkon telefonu vyšší než 10 W, aby bylo možné vůbec začít mluvit o možnosti škodlivého působení na mozek.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek