Hlavní obsah

Zlatokopka: Chci muže pro peníze!

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Romantické dívky čekají na něco krásného

Rok 1926: Ženy mermomocí chtěly vlákat pány do chomoutu, protože byly údajně pohodlné. Jaký názor na to měl ten, jehož se to týkalo nejvíce – muž? Přebytek žen vyvolává strach o zaopatření!

Článek

Jsme-li příliš závislí na něčem, stáváme se poníženými a otroky. Děláme vše, abychom neztratili to, na čem závisíme. Děláme i věci, jež jsou nám nepříjemné a usmíváme se tam, kde bychom jinak vybuchli zlostí. Je to stav celkem politováníhodný. Myslím, že se to dá odbýt jedním slovem: pohodlnost.

Často a velmi často můžeme pozorovat takovou pohodlnost u našich dívek. Znáte snad ten typ, který se za každou cenu chce vdát. Jsou děvčata, která jsou v kancelářích, v obchodech, v redakcích a razí si sama cestu. Mají svoji morálku a poznáte je dosti snadno podle určitého sebevědomí.

Čekatelka na pohodlí

Ale vedle nich jsou děvčata, kterým se zdá tato cesta příliš zdlouhavou a nepohodlnou. Jsou v základě romantická nebo – líná. Čekají na něco velikého, krásného, čekají na to, že je potká veliké štěstí v podobě krasavce, kuchařky, automobilu, mořských lázní aneb čekají, že prostě se ušetří práce, nepohodlí a starostí dobrou trefou: vdáním. Budou se dobře strojit. Ostatně to je celá metoda – vybírá se vše pečlivě – od střevíčku až po klobouk. Dělají rafinované ústupky, jen aby se zalíbila. Chodí se mezi lidi, „do společnosti“ a mluví se s mladými muži – ovšem jen potud, pokud se nedozvědí, že má dotyčný příliš málo měsíčně. Tedy mluví se s muži, o nichž se předem ví, že něco mají a že jeví sklon k ženění.

Jako štvaná zvěř

To, čemu se dříve říkalo „hon na ženicha“ a co dříve pořádaly matinky, to dělají dnes modernější, samostatnější dcery samy. A dovolte, abych k tomu něco dodal: je to ubohé. Dnes, když je takový přebytek žen, je statisticky vyloučeno, aby se každá z nich vdala. Nezaopatří-li se jinak (a lépe) a dá-li se na cestu hledání ženicha, žije vlastně později, když stráví léta vhodná pro vzdělání a školy ve stálém strachu, že se nevdá a co potom?

Když se ženich napálí

A muž? Kolik známých si již stěžovalo: Nejsou tak hloupí, aby nevycítili onu falešnost. Vidí, že jejich ženy hledaly jen zaopatření a dosáhnuvše ho, nezáleží jim na ničem příliš. Moderní ženy se ale nemusí prodávat ze strachu. Mohou čekat. A rozumí-li tomu, jak těžko někdy muž vydělává peníze, rozumí muži tak, jak nemůže nikdo. Mají s ním společné starosti. A jsou stále ve výhodě. Kdyby se něco nepovedlo, mohou se uchýlit ke svému živobytí a mohou se kdykoliv vrátit ke svému výdělku a k své samostatnosti.

Není otrokem, který musí brát vše, jak to přijde.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek