Hlavní obsah

Změnu zdravotní pojišťovny pečlivě zvažte!

Lékař nemusí mít s vaší pojišťovnou smlouvu

14. 9. 2009

Lidé dnes a denně přicházejí do VZP, aby stornovali svoji registraci u jiné pojišťovny. Proč? Zjistili totiž, že se přihlášením k jiné pojišťovně připravili o možnost bezúplatně čerpat péči např. u svého alergologa či gynekologa. Příslušný lékař totiž nemá s jejich novou pojišťovnou smluvní vztah...

Článek

Propracované metody přesvědčování

Metody, kterými se některé konkurenční zdravotní pojišťovny snaží získat nové klienty, jsou stále rafinovanější a bohužel i agresivnější. Agenti dělají nábor na ulicích měst či navštěvují pojištěnce VZP bez ohlášení přímo v domácnostech. Zpravidla prvoplánově nabízejí finanční benefity pro rodiny a slibují „nadstandardní příspěvky“. Mnohé ze slibů však zůstávají nesplněny nebo jsou od začátku nereálné.

Není bohužel výjimkou, že se někteří náboroví pracovníci uchylují také k uvádění nepravdivých či zavádějících informací, které klient nemá možnost si na místě ověřit. Jde například o nabídku, že za okamžitou přeregistraci bude mít člověk dostupnou zdravotní péči u praktických lékařů i specialistů ze všech oborů. Tlak ze strany obchodníků bývá tak velký a čas uvážit všechna fakta tak krátký, že oslovený klient uvěří záruce benefitů a kvalitní zdravotní péče a podepíše přihlášku k nové zdravotní pojišťovně.

Pojišťovny nabízejí spoustu výhod

Zbytečné shánění lékařů či platba v hotovosti

V mnoha případech následně klienti zjistí, že jejich praktický lékař či specialista (gynekolog, pediatr, alergolog, ortoped apod.) nemá s danou zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu, a jsou tak zbytečně nuceni měnit lékaře. Často pak obtížně hledají specialistu, ke kterému by bylo možné se registrovat. Z menších měst či vesnic musí dokonce občas za lékařem složitě dojíždět.

Výsledkem „ukvapené přeregistrace“ pak bývají stovky žádostí o její zrušení. Pokud však klient nepožádá o zrušení přeregistrace v zákonem stanovené lhůtě, nelze mu vyhovět. Případnou žádost o zrušení přeregistrace totiž musíte podat před datem, kdy se máte stát pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny. Pokud tento termín nestihnete, zbývá buď změnit lékaře, nebo platit v hotovosti všechnu neakutní péči, kterou vám poskytne tento lékař bez smlouvy s vaší pojišťovnou. Poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče samozřejmě proplatí každá zdravotní pojišťovna i zdravotnickému zařízení, s nímž nemá smluvní vztah.

Co dělat v případě, že si klient registraci u své „nové“ zdravotní pojišťovny rozmyslí?

Pokud datum přeregistrace (vždy první kalendářní den ve čtvrtletí) ještě neproběhlo - Registraci u nové zdravotní pojišťovny lze před tímto datem ještě zrušit. Pojištěnec je povinen sdělit své rozhodnutí té zdravotní pojišťovně, ke které se původně nově hlásil.

Jestliže změna pojišťovny již proběhla - V tomto případě je náprava prakticky nemožná a k původní pojišťovně se již nelze vrátit, resp. lze, ale až po uplynutí jednoho roku.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek