Hlavní obsah

Frontotemporální demence

Článek

Frontotemporální demence je onemocnění mozku, které se projevuje nejen poruchami paměti a řeči, ale také změnou osobnosti. Na rozdíl od Alzheimerovy nemoci se objevuje už ve věku kolem 50 let.

Příznaky

Projevuje se často poruchou řeči zvanou afázie, při které pacient plete slova, mluví pomalu, špatně skládá věty, má potíže se čtením psaním a porozuměním. Typické jsou změny nálad až deprese. Nemocný se často neovládá a ani neví, jaké má jeho chování dopady. Může tak pít nadměrně alkohol, přestat se mýt a vhodně oblékat, někdy se nemocní nepřiměřeně projevují i sexuálně či jsou agresivní. Okolí si dokonce často myslí, že člověk se takto chová naschvál. Není ale v jeho silách to změnit. Léčba v podstatě jen může tlumit projevy a nemocní často končí hospitalizovaní na psychiatrii.

Frontotemporální demence

  • Popis: Degenerativní onemocnění mozku projevující se zejména změnou chování. Druhá nejčastější po Alzheimerově nemoci.
  • Příznaky: Afázie, poruchy emocí, ztráta sebekontroly, zanedbávání péče o sebe, sebestředné chování, obsedantní chování, deprese, paměť je relativně zachována.
  • Vyšetření: K vyšetření se používají zvláštní testy pro toto onemocnění. Ty zjišťují typické příznaky v chování i emoční oblasti.
  • Inkubační doba: Nemoc se vyvíjí postupně, obvykle kolem 50. roku života, tedy dříve než u Alzheimerovi nemoci, se kterou se přesto potíže zaměňují.
  • Léčba: Nemoc nelze vyléčit, jejich průběh jde je zpomalit.
  • Smrtnost: Průměrný věk dožití je asi 6 let.
  • Prevence: Nemoci nelze předcházet.

Podrobnější informace o příznacích, léčbě a prevenci frontotemporální demence najdete zde: