Hlavní obsah

Když se člověk nemůže vymáčknout. Co je afázie, jaké jsou příznaky a možnosti léčby

Foto: Profimedia.cz

Foto: Profimedia.cz

Afázie je porucha řeči, která má mnoho podob. Pacient může špatně rozumět, špatně mluvit nebo obojí zároveň. Potíže lze řešit, ne ale vždy.

Článek

Afázie vzniká v důsledku poškození mozku. Objevuje se tak například po cévní mozkové příhodě úrazu hlavy nebo otravě, může vzniknout v důsledku nádorového nebo zánětlivého onemocnění, jako je například encefalitida, nebo degenerativního onemocnění mozku (Alzheimerova nemoc).

Její projevy se různí. Pacient může mít potíže s pomalou řečí a s neschopností vybavit si některé výrazy, může plést slova, zaměňovat v nich písmena, používat neexistující výrazy, špatně skládat věty, může mít potíže se čtením psaním a porozuměním.

Pacient vám tak může dokola říkat, že ho bolí ruka, ale bude ukazovat na nohu a podobně. „Poruchy porozumění jsou velmi časté a mohou mít za následek mnohá drobná i vážnější nedorozumění – pokud osobě s afázií řeknete, že Petr praštil Pavla, je dost možné, že za darebáka bude Pavel. Naslouchání řeči je pro osoby s afázií vždy namáhavější a únavnější,“ popisuje příznaky web Klub afasie, který se této problematice věnuje a kde je také možné získat podrobné informace o nemocni a její léčbě.

Afázie byla například důvodem, proč nedávno ukončil kariéru populární herec Bruce Willis.

Důležité je si uvědomit, že afázie neznamená snížení inteligence. Je ale těžké ji využívat, protože narušená komunikace to výrazně zkomplikuje. Pacient tak může mít potíže se soustředěním, pamětí, myšlením a následně i pocity méněcennosti či deprese.

Pro okolí pacienta to znamená přizpůsobit komunikaci: mluvit pomalu, v krátkých jednoduchých větách, zřetelně, nekřičet, snažit se věty opakovat a používat i neverbální komunikaci.

Foto: Lana Leon, Shutterstock.com

Jedním z projevů afázie je i to, že pacient opakuje dokola nějaké slovo či větuFoto: Lana Leon, Shutterstock.com

Léčba

V první řadě je třeba léčit příčinu, která afázii způsobuje. A co nejrychleji, jakmile to dovolí pacientův stav, začít s logopedickou péčí. Je třeba počítat s tím, že další procvičování bude spíše na na pacientovi, jen málokdy se podaří odborníka zajistit v režimu několikrát týdně, jak je třeba.

Někdy je při léčbě potřeba spolupráce s dalšími odborníky, například s foniatry, fyzioterapeuty, neurology, psychology a dalšími. Součástí léčby je i nácvik komunikace v každodenním životě.

Problémy se mohou zlepšit i několik let od vzniku afázie. Vždy záleží nejen na stavu pacienta a stupni poškození, ale hlavně jeho motivaci. Náprava vážných problémů nebo alespoň jejich zlepšení může trvat několik měsíců. „Pokud se s klientem dostatečně pracuje, ať již prostřednictvím rehabilitace nebo i logopedie, a má dostatečnou podporu ze strany rodiny, je možné se po určité době, kterou určují lékaři, navrátit i do běžného pracovního života.“ dává naději klinická logopedka Ilona Kejklíčková z kliniky LOGO.

Reklama