Hlavní obsah

Co o vás prozradí první písmena jména a příjmení? Víme to!

Foto: Profimedia

Sílu svého jména a příjmení nepodceňujte. Co o vás prozradí první písmena?Foto: Profimedia

Jméno tvoří neoddělitelnou součást člověka. Kromě toho, že si z něj můžete podle numerologie spočítat, co o vás vypovídá, svůj význam nesou také iniciály. Jaký mají ty vaše?

Článek

Iniciály – tedy první písmeno křestního jména a příjmení – dokážou o člověku ledasco napovědět. Nejsou definitivní charakteristikou, spíše naznačují směr, jakým se vaše povaha vydává. Každé písmeno svou vibrací ovlivňuje váš život.

Najděte si v přehledu, jaké vibrace vysílají vaše iniciály. Chybí háčky – energie takových písmen je stejná jako u téhož písmene bez diakritiky, tedy Š = S a tak dál.

A – Nese s sebou energii a sílu, pro A je typická silná motivace i schopnost motivovat druhé, také převažuje individualita.

B – Druhé písmeno vyvažuje první citlivostí a empatií, v protikladu stojí s týmovostí. Iniciála B naznačuje zdvořilost a slušné chování.

Foto: Profimedia

Přátelství má v sobě písmeno F. Platí to na vás či na lidi ve vašem okolí?Foto: Profimedia

C – Zvědavost, komunikativnost, optimismus, základní kvality třetího písmena. S nimi se na druhé straně pojí necitlivost a netaktnost.

D– D znamená cílevědomost, vyrovnanost a pracovitost, jedná se často o úspěšné lidi, kteří spíš než na srdce dají na logiku.

E– E je vřelost, soucitnost, laskavost. K nim patří i velká flexibilita, schopnost čemukoli se přizpůsobit.

F– Přátelskost a sympatie jsou základní charakteristikou F. Jde o osoby vstřícné a často nadmíru zodpovědné a rozumné.

G – S písmenem G se pojí duchovno a spiritualita, jakási náboženskost, sklon k víře. Na druhé straně i nesmírná otevřenost novému a ochota.

H– H znamená moudrost, rozumnost i klid, také je to písmeno fantazie a vzdušných zámků, velké kreativity a představivosti.

CH– Ch je kombinací C a H, od prvního si vypůjčilo radost a pozitivitu, od druhého rovnováhu a vlivnost.

Foto: Profimedia

Klid v sobě mají mít lidé s iniciálou HFoto: Profimedia

I– Písmeno naznačující velký smysl pro spravedlnost, také pečlivost a jiskřivou inteligenci, v negativním spektru pak náladovost.

J– Je symbolem vůdcovství, bojovnosti, odhodlání a velké samostatnosti, tito lidé se rádi perou sami za svou věc.

K – Odvaha, ale také lehkovážnost se pojí s písmenem K. Možná trochu překvapivě také smírnost, z těch negativních častá nespokojenost.

L – Aktivita, živost, upovídanost, to vše spojené do čiré kreativity.

M– Je opakem L a nese vážnost, zahloubanost, přemýšlivost, někdy až ztuhlou nepřizpůsobivou rigiditu.

N– N je nadšení a touha po svobodě, také zábavnost a vtip. Mezi slabosti pak patří žárlivost.

O– Mateřské O na začátku jména znamená starostlivost a náklonnost, neagresivní zvídavost a někdy přehnanou dramatičnost.

P– P je písmeno vědění, učenlivosti, bystrosti, které někdy vedou až sobeckosti a neochotě se podělit.

Q– Záhadné písmeno Q zahaluje člověka tajemnou aurou, nese s sebou lenost, přitažlivost i věrnost.

Foto: Profimedia

Máte pro sebe i pro druhé porozumění? A nezačíná vaše jméno či příjmení písmenem R?Foto: Profimedia

R – V R se snoubí tolerance s idealismem a altruismem, je to také písmeno porozumění.

S – Znamená zručnost, výkonnost, soutěživost a nadevše také pravdomluvnost.

T – Písmeno mírumilovné a nekonfliktní, někdy neklidné a stahující se do samoty. Nesmazatelně sem patří originalita a výjimečnost.

U – Značí úsměv a štěstí, tito lidé druhé často inspirují a jsou silně emotivní a často až nevyrovnaní.

V – Neúnavnost, píle a odhodlanost dělají z těchto lidí úspěšné byznysmeny, pozor na přehnanou strohost.

W– Neobvyklé písmeno nese uměleckost, impulzivnost, touhu po dobrodružství a někdy též lakomost.

X – Je smyslné, ale někdy přelétavé. Dokáže navodit harmonii a vyžívá se v péči o druhé.

Y– Nepříliš časté písmeno přináší lidem intuitivnost, sebevědomí, upřímnost a nezávislost.

Z – S posledním písmenem se pojí síla vůle, dochvilnost, autoritativnost a respekt, často bývají na vůdčích pozicích.

A jaká je vaše kombinace iniciál?

Reklama

Související témata: