Hlavní obsah

Datum narození: Co o vás odhalí numerologická mřížka?

Foto: Thinkstock

Chcete-li se o sobě dozvědět co nejvíce, zkuste vepsat datum svého narození do numerologické mřížkyFoto: Thinkstock

Zajímá vás, jaké jsou vaše vrozené silné a slabé stránky, v čem je váš skrytý potenciál? Rozepište si své datum narození do numerologické mřížky, a hned budete mít jasno!

Článek

Numerologická mřížka je základem věštění z čísel, vepisuje se do ní datum narození. Každé číslo ovlivňuje jinou stránku vašeho bytí. Jak s mřížkou naložit?

Foto: Archiv

Foto: Archiv

Každé číslo vašeho dne, měsíce a roku narození napište do políčka, kam patří, dle tabulky výše. Napoví vám i následující příklad, ale pozor, nulu přeskočte.

Foto: Archiv

Foto: Archiv

A co čísla ve vaší tabulce znamenají? Sleduje jejich výskyt i množství!

1: Jednička je číslem inteligence a vyjádření citů či emocí. Její absence nebo nízký počet ukazují na osobu uzavřenější, ale vůdcovskou. Čím více jedniček, tím snazší je komunikovat, mluvit o svých citech, obecně se vyjadřovat. Čtyři a více jedniček už ale znamenají sklony k agresivitě, výbušnosti a vztahovačnosti.

2:Číslo intuice a citů. Osoba bez dvojky v tabulce bývá povrchní a tvrdohlavá. Už jedna dvojka ukazuje na člověka, který spoléhá na své domněnky a tušení, záleží jí na lidech a dokáže je odhadnout. Lehko navazuje vztahy. Tři dvojky a více pak naznačují jedince emočně nestabilního, přecitlivělého a urážlivého.

3: Logické myšlení, schopnost se učit a rychle chápat. Absence trojky znamená problémy se školou a orientací, jedna a dvě trojky pak stupňující se schopnosti logiky a dedukce. Tři trojky s sebou nesou talent pro hudbu, matematiku a IT. Tři a více značí věčného kritika a nespokojence, přelétavou duši.

4: Čtyřka přináší praktičnost a šikovnost. Ti, co ji nemají, jsou snílky a bohémy. Jedna čtyřka znamená organizační talent, puntičkářství a zručnost, také touhu po domácí pohodě. Dvě a více ženou perfekcionismus do extrému a přináší strach ze změn.

5: Číslo vůle a ambicí. Pětka přináší odhodlání, zápal a nadšení, aktivitu a schopnost motivovat. Ve větším množství pozor na závislost na úspěchu, kariérismus, impulzivnost a panovačnost. Pokud chybí, má osoba naopak problém s dotahováním věcí do konce.

6: Šestka je číslem estetiky, rodiny a harmonie. Člověk bez ní si těžko utváří citové vazby, nedocení krásu, nepotřebuje něhu a lidský kontakt. To vše přináší už jedna šestka, také inteligenci a mírumilovnost. Dvě a více šestek umocňují důraz kladený na rodinu, ale také nízké sebevědomí a přecitlivělost ke stresu a zátěži.

7: Číslo soucitu a empatie. Člověk se sedmičkou v mřížce dokáže lidem naslouchat, má mnoho dobrých přátel a vyvinutý smysl pro spravedlnost. Více než jedna sedmička v mřížce nese sklony k přehánění a přehrávání, zveličování, někdy i paranoidní sklony. Žádná sedmička zase ubírá na sebevědomí, do vínku vkládá nerozhodnost, nervozitu a introverzi.

8: Číslo rozumu, intelektu a materiálna. Bez ní dochází k zbrklosti a horkokrevnosti. Jedna osmička značí bystrost a tvrdohlavost, schopnost vést i dělat těžká rozhodnutí, někdy až manipulátora. Čím víc osmiček, tím vyhrocenější tyto vlastnosti jsou, někdy jde až přes mrtvoly.

9: Devítka přináší komplexnější duchovno, porozumění a jistou uzavřenost. Se stoupajícím počtem devítek vzrůstá duchovní energie a s ní kreativita a tvůrčí nadání, také ale napětí a jistá nepokojnost.

Izolovaná čísla

Co znamená, když je číslo izolováno od ostatních?

Foto: Archiv

Foto: Archiv

3: Izolovaná trojka znamená chaotičnost, nerozhodnost a neorganizovanost. Člověk o sobě pochybuje, nemá jasný cíl a motivaci.

9:Uzavřený jedinec, který si drží ostatní od těla, cítí se nad ně povznesen a nadřazen. Neumí prohrávat a chybovat, je k sobě příliš kritický.

1: Neumí komunikovat a vyjadřovat své myšlenky, cítí se nepochopen a izolován od ostatních.

7: Izolovaná sedmička nese velkou touhu po lásce a uznání, po náklonnosti a blízkosti, až chorobnou závislost na názorech okolí.

Co říká numerologická mřížka o vás?

Reklama