Hlavní obsah

Hit - computerová kineziologie

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Klasický lékař od bolesti občas nepomůže

13. 1. 2009

Většina z nás žije způsobem života, který našemu zdraví neprospívá. A to pak vyvolává spoustu zdravotních potíží. Odhalit je může computerová kineziologie.

Článek

Každý člověk má své individuální nerovnováhy a zdravý organismus dokáže při správném způsobu života všechny tyto asymetrie vyrovnávat. Trvá-li však nerovnovážný stav delší dobu, přechází pak ve funkční poruchu. Tu už člověk vnímá jako zdravotní potíže, ale při klasických lékařských vyšetřeních se obvykle nenalezne nic, co by mohlo být označeno za příčinu obtíží. Bolesti pak většinou utlumí léky.

Když ostatní metody selhávají

Podáním léku se bolesti zbavíme, ale funkční porucha a nerovnováha trvá dále a prohlubuje se. Po určité době dochází ke změně struktury tkání a nemoc se začíná naplno projevovat. Tyto změny lze sice pomocí rentgenu nebo jiných vyšetřovacích metod odhalit, ale na úplný návrat k původnímu stavu je už většinou pozdě. Pro zachování zdraví je potřeba provádět preventivní zásah už ve stadiu funkčních poruch a nerovnováh. A právě pro ty, kteří chtějí ovlivnit pozitivně svůj zdravotní stav, je určena computerová kineziologie. Ta zachytí stadium, kdy jsou vytvořeny podmínky pro vznik a rozvoj nemoci, určí kritická místa a pomůže je chránit. V postatě nastupuje tam, kde krevní, rentgenologické nebo ultrazvukové vyšetření neodhalí nic závažného, a přitom uvnitř lidského těla něco vězí.

Počítač v hlavní roli

Kineziologie je nauka o pohybu lidského těla a při vyhodnocování výsledků je využíván počítač. Computerová kineziologie sdružuje poznatky z různých oborů a používá k tomu také zkušenosti z tradičních technik, například jógy. Využívá poznatku, že všechny poruchy v organismu se časem projevují na pohybovém aparátu a že je možné zpětně tyto funkční obtíže přes pohybový aparát ovlivnit. Uvedený systém je výsledkem dlouhodobých výzkumů a klinických zkoušek.

Bezbolestné vyšetření

Terapeut provádí vyšetření rozsahu pohybu v jednotlivých kloubech horních i dolních končetin a páteře. Zjišťuje omezení pohybu a vše přitom zadává do počítačového programu. Obdobným způsobem zjistí a zaznamená napětí svalů v jednotlivých pohybových segmentech. Zjištěné hodnoty jsou spolu s dalšími vstupními údaji analyzovány počítačem, který zobrazí místa nejvýraznějších nerovnováh a funkčních poruch. „Ve fázi funkční poruchy se při klasických vyšetřeních obvykle neodhalí její příčina. Není-li nerovnováha odstraněna, přechází po určité době funkční onemocnění v poruchu struktury. Tu už pomocí užívaných vyšetřovacích metod odhalíme, ale je většinou pozdě na úplný návrat k původnímu stavu," říká o standardních lékařských postupech lékařský ředitel Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku, primář MUDr. Jaroslav Novotný.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Místo léků vyzkoušejte computerovou diagnózu

Kineziologie pro všechny

„Počítač umožňuje zjišťovat a především pak také upravovat vnitřní nerovnováhy v těle a rovněž i funkční poruchy. Jeho pomocí je možné nemoci předcházet, tedy zachytit stadium, kdy jsou vytvořeny podmínky pro její vznik a rozvoj, ale nemoc sama se vlastně ještě vůbec neprojevuje. Computerová kineziologie má naprosto skvělé výsledky nejenom v oblasti prevence, léčbě funkčních onemocnění, ale také při akutních stavech, například při ischiasu. A nebojte se - metoda je vhodná pro všechny - jak pro lidi s nedostatkem vhodného pohybu, tak i pro aktivní sportovce. Právě u nich pak může dokonce pomoci předcházet vážným úrazům," upozorňuje primář.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek