Hlavní obsah

Garážová vrata: bezpečnost pro vaše děti i domácí mazlíčky

Garážová vrata: bezpečnost pro vaše děti i domácí mazlíčky

Garážová vrata chrání před potenciálním zloději a díky bezpečnostním prvkům se kolem nich mohou pohybovat i děti či zvířata.

Článek

Bezpečnost je jedním z hojně diskutovaných témat současnosti. Děje se tak i přes fakt, že počet vloupání do domácností v Česku dlouhodobě klesá. Za jednu z možných příčin tohoto trendu lze považovat i neustále se zlepšující bezpečnostní prvky, které jsou přítomné v jednotlivých vstupech domů. Do této skupiny lze v dnešní době zařadit i garážová vrata.

Pokud se vyhýbáte šedému průměru, můžete mít garážová vrata v barvách, kterým fandíte

Zatímco dříve byla garáž považována za slabé místo z hlediska bezpečnosti domu, díky současným moderním řešením vrat se již v současnosti potenciální nebezpečí daří eliminovat. „Pokud jde o vloupání, dnešní převodovky u kvalitních motorů dokážou zabránit nechtěnému zvednutí vrat. Týká se to především v současnosti nejoblíbenějšího sekčního typu. Čím dál častějším řešením je také kombinace elektronických prvků a mechanických zarážek,“ vysvětluje Lubomír Valenta ze společnosti Lomax.

Garáž je často součástí domu a vrata musí být nejen pěkná, ale také bezpečná

K ovládání vrat je možné využít celé řady možností od čipu přes kódovanou klávesnici až po kapesní dálkový ovladač. Ten v současnosti stále platí za nejoblíbenější řešení. Díky rozvoji nových technologií lze garáž otevřít i prostřednictvím mobilního telefonu či snímače otisku prstů. Všechny zmíněné alternativy však s sebou nesou také vysoké nároky na jištění, aby se do garáže nedostala nepovolaná osoba. Renomovaní výrobci proto užívají především tzv. plovoucí kód, který potenciálním zlodějům zabrání, aby se do elektronického systému otevírání garáže nabourali.

Díky dálkovému ovladači s obousměrnou komunikací zjistíte v pohodlí vašeho domu, jestli jste nezapomněli zavřít garáž

Otázka bezpečnosti se však nemusí týkat pouze zlodějů. Vzhledem ke své značné robustnosti a tíze musí být garážová vrata vybavena celou řadou prvků, které zamezí možným zraněním uživatelů, dětí či zvířat. Platí to především pro sekční typ, který se standardně zasouvá pod strop. „Základním prvkem z hlediska bezpečnosti je zde pádová brzda, která se aktivuje vždy při překročení nastaveného počtu otáček. U renomovaných výrobců je standardem také pojistka přetržení pružin,“ dodává Lubomír Valenta. Uživatelsky velmi příhodným řešením je také přítomnost kontaktní lišty a infrazávory. Ocení je především rodiče, a to v situacích, kdy se kolem garážových vrat budou pohybovat malé děti nebo domácí mazlíčci. V případě, že vrata při zavírání narazí na nějakou překážku, zareaguje pohon zastavením a vytažením vrat do základní polohy. Stejně zafunguje i při nečekaném průchodu osoby či zvířete. Díky infrazávoře se tak přitom stane, aniž by došlo ke vzájemnému doteku vrat s překážkou.

Posuvná vrata do boku umožňují částečné otevření pro průchod osob, jsou velmi praktická a jejich chod je zcela bezpečný

ynezorPumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek