Hlavní obsah

Kvíz: Jak jste na tom s matematickými vzorci? Vyzkoušejte si rovnice či objem těles

Foto: l i g h t p o e t, Shutterstock.com

Foto: l i g h t p o e t, Shutterstock.com

Pythagorova věta, rovnice, mnohočleny, obsahy útvarů a objemy nejrůznějších těles… Pro žáky a studenty denní chléb, pro většinu lidí věc, kterou v běžném životě roky nepotřebovali. Pojďte oslavit Den pí tím, že otestujete, jak na tom s matematickými vzorci jste.

Článek

Když vám bylo -náct, dokázali jste ze sebe vysypat Pythagorovu větu nebo třeba pí na 100 míst klidně o půlnoci. Tenkrát se to zdálo jako ta skoro nejdůležitější věc na světě, bez jejíž znalosti nenajdete v životě štěstí, budete nezaměstnatelní a nikdo si vás nevezme.

A dnes? Objem jehlanu jste pravděpodobně naposledy počítali ve školní lavici a později jste tuto dovednost nikdy nevyužili. A znovu jste se setkali se vzorci až ve chvíli, kdy s nimi pomáháte potomkům. Ale k základnímu vzdělání matematické vzorce patří a 14. března slaví jedna zásadní konstanta svůj den. A my jsme se rozhodli vás trochu otestovat.

1. Číslo π, známé také jako Ludolfovo číslo, slaví 14. března svůj den. Definice říká, že „π je matematická konstanta, která udává poměr obvodu jakéhokoli kruhu v eukleidovské rovině k jeho průměru“. Ať už tomu rozumíte, nebo spíš ne, jistě s pomocí pí vypočítáte obsah kruhu. Jaký vzorec použijete?
2. Kdo je autorem teorie relativity, která říká, že setrvačná hmota tělesa je ekvivalentní energii E = mc²?
3. Lichoběžník má dvě strany rovnoběžné a ty druhé dvě si trochu dělají, co chtějí. A proto s ním nelze pracovat jako s rovnoběžníkem. Obvod vypočítat není těžké, ale obsah? To už je malinko oříšek. Když vám řekneme, že rovnoběžné strany měří 10 a 6 cm a výška lichoběžníku je 5 cm, jaký má obsah?
4. Znáte-li dvě strany pravoúhlého trojúhelníku, pak vám Pythagorova věta umožňuje dopočítat tu třetí. Kratší dvě se jmenují odvěsny, nejdelší je přepona. A vy nyní vyberte správné znění vzorce.
5. Aritmetický průměr, medián a modus určitým způsobem popisují soubor několika hodnot. Aritmetický průměr je součet všech hodnot vydělený jejich počtem. Medián dělí řadu vzestupně seřazených hodnot na dvě stejně početné poloviny. A co je modus? Dokážete jej určit v řadě čísel 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8?
6. Povrch je roven součtu obsahů obou podstav a obsahu pláště. O jakém útvaru je řeč?
7. Znáte-li průměrnou rychlost v a celkový čas t, můžete vypočítat dráhu s, kterou za tuto dobu těleso urazí. Jak na to půjdete? Rychlost a čas...
8. Jaký je objem jehlanu, když obsah jeho podstavy je 16 cm² a výška 6 cm?
9. Mnohočleny jsou věc ošemetná, ale vzorce práci s nimi hodně usnadní. Lze je totiž s jejich pomocí rozložit na součet a pak už to jde jako po másle. Vzpomenete si, jak pracovat třeba s (a + b)²? Bude to...
10. Rovnice studenti buď milují, nebo nenávidí. Nic mezi tím. Ale když pochopíte princip, můžete počítat i ty nejsložitější příklady. Tento se jen složitě tváří, těžký není: 2 (3 + 4x) – 2 = 3 – 5 (1 – x) Zvládnete vypočítat x?

Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.

Reklama