Hlavní obsah

Test z matematiky. Jak ovládáte látku prvního stupně ZŠ?

Foto: gpointstudio, Shutterstock.com

Foto: gpointstudio, Shutterstock.com

Říká se, že na matematiku buňky buď máte, nebo nemáte. Ale přece jen, látku prvního stupně základní školy přece zvládne každý. Jestli je to pravda, to si můžete vyzkoušet v našem krátkém matematickém testu. Jak jste na tom?

Článek

Jak jste na tom s matematikou, kterou by si měly děti osvojit během prvních pěti let školní docházky? Zvládli byste to, co musejí umět ony? Zkuste to a otestujte své matematické znalosti v našem testu. Koneckonců podobné (a samozřejmě ještě složitější) příklady řešili před pár dny páťáci, kteří se hlásili na víceletá gymnázia. Tak co, udělali byste přijímačky i vy?

1. Vypočítejte a místo x doplňte takové číslo, aby platila rovnost: (24 + 8) : 8 = 24 : 8 + 8 – x
2. Vypočítejte: 7 ⋅ 82 + 9 ⋅ (72 + 10) − 8 ⋅ (62 + 20) − 2 ⋅ (92 − 10). Jaký je správný výsledek?
3. Za vstupenky na divadelní představení pro 27 žáků a jejich dopravu autobusem učitelka zaplatila 8 640 korun. Všichni žáci zaplatili stejnou částku. Určete, kolik korun stála vstupenka do divadla pro každého žáka, jestliže čtvrtinu žákem zaplacené částky tvořila cena autobusové dopravy.
4. Převeďte 325 decimetrů na kilometry. Je to
5. Jaký je součet úhlů v každém trojúhelníku?
6. V sadu roste 90 jabloní, 60 hrušní a 15 švestek. Doplňte k následující nedokončené větě chybějící část, aby byla věta pravdivá: Jabloní roste v sadu…
7. Vypočítejte délku ramene rovnoramenného trojúhelníku, jestliže víte, že jeho obvod je 26 cm a délka základny je 10 cm. Jaká je délka jednoho ramene?
8. Který z následujících trojúhelníků nelze sestrojit, protože pro něj neplatí trojúhelníková nerovnost?
9. Veronika pracovala v prodejně a dávala výrobky z krabic do regálů. Za každou čtvrthodinu vyprázdnila 5 krabic. Všechny krabice tak vyprázdnila za desetinu své osmihodinové pracovní směny. Teprve pak se věnovala jiné práci. Kolik krabic Veronika celkem vyprázdnila?
10. Jaké je největší číslo, které je po zaokrouhlení na stovky rovno číslu 10 000?

Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.

Zdroj příkladů: Cermat.cz, Přijímací zkoušky nanečisto od Jany Gabčanové, Dagmar Malinové a Romana Marschnera, Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia od Stanislava Sedláčka   

Reklama