Hlavní obsah

Péče o stárnoucí rodiče: Čím jim pomůžete nejvíce?

Foto: wavebreakmedia, Shutterstock.com

Usnadněte stáří svým rodičům. Máme tipy, které se vám mohou hoditFoto: wavebreakmedia, Shutterstock.com

Stáří čeká každého, čas je prostě neúprosný! Nejzářnějším příkladem jsou vaši rodiče. Jak se vyrovnat se stařeckými vrtochy a co vše jim v tomto období usnadnit?

Článek

Vrásek jakoby každý den přibývalo, stejně jako barevných pilulek proti různým neduhům. Sluch přestává sloužit, paměť už není, co bývala... Stáří však nemusí být jen smutné, mrzuté a osamělé. Přinášíme rady, které vám i vašim rodičům toto období usnadní.

Zapojte je, dokud to jde

Důchod nemusí být jen o luštění křížovek a honbě za slevovými akcemi. Pokud to zdravotní stav vašich rodičů dovolí, snažte se je udržovat aktivní. Vždyť se dá dělat tolik věcí, na které nebyl v pracovním kolotoči čas. Lidé ale většinou nevědí, jak s volným časem naložit.

„Podle několika průzkumů senioři definují své největší problémy nikoli v oblasti financí, ale vztahů. Samota, společenská degradace a opovržlivé chování jsou to, co bolí. Pocit, že jsou nepotřební a zneuznaní, to je to, co může objektivně zhoršit i fyzické zdraví a zkrátit lidský život,“ říká socioložka Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.

Foto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Důležitý je kontakt s vrstevníkyFoto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Stáří totiž nemusí být jen o vzpomínání na to, co rodiče zažili, když byli mladí, ale je vhodné k vytváření nových zážitků. Žádejte je o pomoc při péči o děti, kupujte jim lístky do divadla, vyrážejte na společné výlety nebo je přemluvte k podání přihlášky na univerzitu třetího věku.

Nejenže tím nepřijdou o společenský kontakt se svými vrstevníky, ale pomůže jim to déle udržet mysl v co nejlepší kondici.

Životní styl

Častým problémem seniorů bývá podvýživa. Buď je důsledkem ztráty chuti k jídlu, nebo malého důchodu. „Na základě nevhodného stravování může u seniorů docházet ke zhoršování zdravotního stavu, k narušení schopnosti sebepéče či ke snížení hybnosti. Špatný zdravotní stav zase mnohdy negativně ovlivňuje výživu, neboť v jeho důsledku, například vlivem léků, může u seniorů docházet ke snižování chuti k jídlu až k nechutenství,“ uvádí nutriční terapeutka Bc. Tamara Starnovská.

Snažte se také dohlížet na pitný režim svých rodičů, protože ve stáří se snižuje potřeba pít, což mnohdy vede k dehydrataci.

A nemělo by se zapomínat na pohybovou aktivitu, která jim umožní udržet si dobrou kondici až do pozdního věku a také přináší pocit, že ještě nepatří do starého železa.

Foto: JP WALLET, Shutterstock.com

Nebývá to s nimi snadné, ale zkuste své starší příbuzné zvát na pravidelná setkání. Samota jim opravdu ubližujeFoto: JP WALLET, Shutterstock.com

Trpělivost je důležitá

Ani psychika nezůstane plynutím času nedotčena. Připravte se na stařecké vrtochy, častější změny nálad a nepříjemné situace, které s sebou určitě přinese i zhoršující se paměť. Obrňte se trpělivostí, nevyčítejte a mějte pochopení. Pokud vaše zapomětlivá maminka či tatínek nechají nedopatřením zapnutý sporák, nekřičte na ně, co všechno se mohlo stát, ale v klidu je upozorněte. Popřípadě jim můžete na linku přilepit papírek s připomenutím. Výčitky v nich akorát probudí pocit, že už jsou úplně k ničemu.

Byt či dům vašich rodičů je dále vhodné zbavit všech potenciálních nebezpečí. Do koupelny se určitě hodí protiskluzové koberečky a úchytná madla. Zabránit nepříjemným pádům může dostatečné osvětlení všech prostor.

Myslete i na vlastní život

Je nezbytné najít hranici mezi péčí a sebeobětováním. Pro samou starost nezapomínejte sami na sebe. Dělení pozornosti pouze mezi práci a péči o rodinu není dlouhodobě udržitelné. Věnujte se svým koníčkům a dopřávejte si volný čas. Pokud jsou na tom vaši blízcí zdravotně špatně a vy zkrátka nejste schopní všechno zvládnout, nestyďte se požádat o pomoc ostatní členy rodiny, popřípadě využijte služby ošetřovatelské péče. Řešením nemusí být jen domov důchodců, ale i osobní asistenti a podobně.

Jak pečujete o stárnoucí rodiče?

Reklama