Hlavní obsah

Podmínky soutěže Tvář Proženy.cz 2017

Soutěž Tvář Proženy.cz 2017 bude probíhat od 16.10.2017 do 30.11.2017. Pořadatelem soutěže je internetový portál Proženy.cz. provozovaný společností Seznam.cz, a.s. Partnerem soutěže je agentura Czechoslovak Models s.r.o.

Článek

Podmínky účasti v soutěži:

  • Žena starší 20 let s trvalým pobytem na území České republiky a zájmem o módu.
  • Zaslání přihlášky do soutěže na e-mailovou adresu: (tvarprozeny@firma.seznam.cz), jejíž součástí bude fotografie soutěžící a medailonek obsahující: jméno a příjmení, věk, místo narození a motivace k přihlášení se do soutěže v max. rozsahu 140 znaků.

Průběh soutěže:

První kolo soutěže: soutěžící zašle v termínu od od 16.10.2017 do 31.10.2017 fotografii a výše zmíněné náležitosti na adresu tvarprozeny@firma.seznam.cz. Redakce Proženy.cz ve spolupráci se zástupcem společnosti Czechoslovak Models s.r.o. vybere ze všech soutěžících finalistky soutěže, jejichž počet bude stanoven s ohledem na množství obdržených přihlášek. Tyto finalistky postoupí do druhého kola soutěže.

Druhé kolo soutěže: na internetových stránkách Proženy.cz budou zobrazeny fotografie a medailonky finalistek a bude spuštěno veřejné hlasování čtenářek a čtenářů portálu Proženy.cz, přičemž z jedné IP adresy bude moct být hlasováno pouze jednou.

Třetí kolo soutěže: 3 finalistky soutěže s nejvyšším počtem čtenářských hlasů se na konci listopadu 2017 zúčastní akce Czechoslovak Topmodel 2017, v rámci jejíhož doprovodného programu bude vyhlášena vítězka soutěže Tvář Proženy.cz 2017, která v rámci druhého kola obdržela nejvyšší počet čtenářských hlasů.

Všechny 3 finalistky obdrží následující výhru:

• Účast na akci Czechoslovak Topmodel 2017 vč. možnosti nahlédnout do zákulisí této prestižní soutěže. Finalistkám budou v rámci této akce poskytnuty kosmetické a kadeřnické služby.

• S vítězkou soutěže nafotí redakce Proženy.cz sérii módních fotografií, která bude následně zveřejněna na tomto webu.

Soutěžící, která zašle přihlášku do soutěže tímto souhlasí s následujícími pravidly soutěže:

• Pořadatel soutěže zveřejnění fotografii soutěžící, jejího jméno, příjmení, věk, místo bydliště a medailonek na internetových stránkách Proženy.cz.

• Pořadatel soutěže bude během soutěže pořizovat multimediální záznamy soutěžící a tyto materiály bude dle své úvahy umísťovat na internetových stránkách Proženy.cz a dále v budoucnu je bude užívat pro své propagační a marketingové účely.

• Vítězka soutěže se po skončení soutěže zavazuje poskytnout pořadateli soutěže rozhovor a nafotit módní fotoeditorial, přičemž tyto výstupy budou zveřejněny na internetových stránkách Proženy.cz.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní na internetové stránce Proženy.cz.

Reklama