Hlavní obsah

Ročně se zraní 350 tisíc dětí. Jde tomu předejít?

Foto: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Ročně se zraní 350 tisíc dětí. Jde tomu předejít?Foto: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Každoročně bývá v České republice ošetřeno s úrazem na 350 tisíc dětí ve věku do 14 let. Mnohé zraněné děti si do života odnášejí trvalé následky, jako jsou ztráta zraku, končetin, upoutání na invalidní vozík nebo na lůžko.

Článek

Při takové představě asi každého rodiče přepadne pocit úzkosti. Děsivá je také skutečnost, že téměř 80 tisíc dětských úrazů se stane v domácím prostředí, tedy na místě, kde to děti dobře znají. Většině těchto úrazů se přitom dá zabránit bezpečnou úpravou prostředí a zodpovědným chováním dětí i dospělých.

Projekt VZPoura úrazům funguje už čtyři roky

V rámci dlouhodobé péče o zdraví dětí nabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) již čtyři roky projekt zaměřený na prevenci dětských úrazů. Základním cílem programu VZPoura úrazům je prevence úrazů a nehod u dětí i mladistvých a jejich informování o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet.

Foto: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Na besedy s dětmi jezdí ambasadoři ve dvojicíchFoto: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Žákům přednášejí vozíčkáři

Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP, tzv. ambasadory, kteří se prostřednictvím besed s dětmi z mateřských, základních, středních i vysokých škol snaží dětem a mladým lidem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Právě hendikepovaní pracovníci VZP z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu, a dokážou děti a studenty motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. Společným úsilím tak přispíváme k tomu, aby nepřibývalo dětí, jež v důsledku úrazu žijí s celoživotním postižením.

Foto: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Prevence úrazů má smysl i u dětí v mateřských školkáchFoto: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Jak besedy probíhají?

Za celou dobu trvání projektu stihli ambasadoři VZPoury úrazům navštívit přes 1 300 škol a poučit o úrazech více než 87 000 dětí. Jak čas běží a počet edukačních setkání narůstá, získávají ambasadoři stále více zkušeností. Přesně vědí, co na koho nejvíce zapůsobí, a dokážou své přednášky přizpůsobit věkově odlišným skupinám žáků.

„Menší děti jsou zpravidla kontaktnější a komunikace s nimi probíhá formou rozhovoru. Na rozdíl od starších studentů, pro které mají ambasadoři připravená videa a prezentace, mladším dětem nejvíce vyhovují velké obrázky rizikových a naopak bezpečných situací. Výborné je využití různých rekvizit, jako je například model obratlů,“ přibližuje průběh besed vedoucí projektu Eliška Vacková Marková.

Foto: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Součástí besed bývá i vyzkoušení života na invalidním vozíkuFoto: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Jak si přednášky objednat?

Veškeré informace k projektu jsou dostupné na webových stránkách www.vzpoura-urazum.cz. Zde je také možné si návštěvu ambasadorů VZPoury úrazům objednat on-line prostřednictvím jednoduchého rezervačního formuláře nebo si stáhnout edukační materiály.

Foto: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Naši ambasadoři pravidelně vyrážejí i za dětmi na letní táboryFoto: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Reklama