Hlavní obsah

Vývoj potenciální léčby covidu-19 z krevní plazmy

Foto: sanaplasma s.r.o.

Nákaza virem SARS-CoV-2 způsobuje těžký zápal plic s dalšími symptomyFoto: sanaplasma s.r.o.

Nákaza virem SARS-CoV-2, který má původ v čínském Wu-chanu, způsobuje koronavirovou nemoc 2019 (covid-19) – těžký zápal plic s dalšími symptomy.

Článek

Aktuálně není k dispozici pro léčbu covidu-19 žádná cílená léčba ani vakcinace, přestože intenzivně probíhá výzkum. V terapii se využívá především podpůrná léčba a zkušebně i nová antivirotika.

Naději představuje dárcovská plazma

Plazma odebraná pacientům, kteří se uzdravili po prodělání infekčního onemocnění (tzv. konvalescentní plazma), již byla používána v minulosti. Může být podána nemocným se specifickým infekčním onemocněním přímo, nebo mohou být protilátky zkoncentrovány pro výrobu hyperimunních imunoglobulinů. Protilátky jsou podávány pacientovi, u kterého spustí a posílí individuální reakci imunitního systému na infekci a zvýší pravděpodobnost uzdravení.

Japonská farmaceutická firma Takeda vyvíjí hyperimunní imunoglobulin anti-SARS-CoV-2 pro vysoce rizikové pacienty. Takeda má 75leté zkušenosti s léčením plazmou. Podání imunoglobulinů v této čištěné formě je jednodušší, protože vyžaduje mnohem menší objem léčiva, a je i bezpečnější, protože není riziko přenosu těch virů, které nejsou detekovány při testování. Léčba je navíc účinnější.

Foto: sanaplasma s.r.o.

Protilátky jsou podávány pacientovi, u kterého posílí imunitní systémFoto: sanaplasma s.r.o.

Jak se z plazmy stane léčivo?

První fází procesu je sběr plazmy ve stávajících plazmaferetických centrech od zdravých dárců, kteří se zotavili z covidu-19. Následuje testování plazmy na přítomnost závažných původců infekcí. Pokud je plazma bez patogenů, izolují se a přečišťují anti-covid-19 obranné protilátky.

Spoluobčané, kteří prodělali covid-19, jsou u nás vítáni!

Pokud váš lékař potvrdí, že jste se plně uzdravil z covidu-19 a již nejste infekční, prosím, kontaktujte nejbližší dárcovské centrum krevní plazmy sanaplasma, s.r.o. Můžete být vhodnými dárci plazmy pro nemocné s kritickým průběhem nemoci covid-19. Kontaktování centra vás nezavazuje k dárcovství a není jisté, zda můžete být zařazeni do dárcovského programu. Personál centra sanaplasma vám vše vysvětlí před začátkem dárcovství.

Foto: sanaplasma s.r.o.

Po uzdravení můžete být vhodným dárcemFoto: sanaplasma s.r.o.

Dárcem se můžete stát, pokud jsou splněny dvě podmínky: uplyne 28 dní od vymizení příznaků nemoci a 28 dní od druhého výsledku PCR testu na virovou RNA bez průkazu viru v horních dýchacích cestách (test je negativní). Dále musejí být dodržena standardní kritéria pro dárce krve nebo plazmy.

Jeden příklad za všechny: známý herec Tom Hanks při pobytu v Austrálii onemocněl spolu se svou manželkou covidem-19 a po uzdravení společně darovali plazmu na experimentální léčbu a výzkum koronaviru.

MUDr. Alice Drábková

Reklama