Hlavní obsah

Jak je to s pojištěním na mateřské?

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Za určitých podmínek platí pojištění stát

3. 8. 2009

Zdravotní pojištění je v České republice ze zákona povinné, musíme ho tedy platit. Existují však případy, kdy ho za vás uhradí stát. Jak je to v době, kdy jste s miminkem na mateřské a jaké situace mohou nastat? Dozvíte se v následujících řádcích.

Článek

Časopis Uzlíček

V životě mohou nastat situace, kdy by placení zdravotního pojištění bylo pro daného člověka finančně neúnosné. Proto stát vymezil okruhy osob, za které toto pojištění odvádí on sám - ovšem za určitých podmínek. My vám přiblížíme, v jakých případech se to týká rodičů:

Platí, že stát odvádí zdravotní pojištění za:

  • rodiče pečující o děti v rámci mateřské a rodičovské dovolené
  • rodiče celodenně, osobně a řádně pečující o dítě ve věku do 7 let
  • rodiče celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o dvě děti ve věku do 15 let

Co se skrývá pod termíny celodenní, osobní a řádná péče?

Termín celodenní, osobní a řádná péče znamená, že péči o dítě zajišťuje přímo rodič (tedy ne například chůva či jiný rodinný příslušník). Dítě předškolního věku může být umístěno v mateřské škole, maximálně však na 4 hodiny denně. U dětí plnících povinnou školní docházku může jít pouze o dobu návštěvy školy (tj. takové děti nemohou například navštěvovat družinu apod.). Přitom platí, že do této kategorie může být zařazen pouze jeden z rodičů, a to pouze za předpokladu, že tento rodič nepracuje ani není osoba samostatně výdělečně činná.

Začne-li „rodičovskou“ pobírat otec...

Když například nastane situace, že matka již nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství (např. jí v době první mateřské skončil pracovní poměr a nyní je bez práce nebo je jako uchazečka o zaměstnání na úřadu práce...), a o tuto dávku si z důvodu možnosti volby varianty čerpání rodičovského příspěvku požádá otec dítěte s tím, že o dítě pečuje on, není za matku v této době zdravotní pojištění hrazeno (pokud nemůže být hrazeno např. z důvodu zajištění péče o starší dítě apod.). Postupy jednotlivých zdravotních pojišťoven se v těchto situacích ale velmi liší, proto je třeba postupovat v souladu s jejich pokyny.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Nezapomeňte pojištění pořídit i pro své dítě

Co když jdete do práce

Pokud rodič, pečující o dítě a splňující nárok na platbu zdravotního pojištění od státu, začne pracovat, je z jeho příjmu normálně odváděno zdravotní pojištění. Výhodou pro něj pouze je, že se jej netýká minimální vyměřovací základ pro platbu pojištění.

Výše pojistného pro samoplátce není nijak malá, činí 1.080 Kč měsíčně (tato částka se stanoví z minimální mzdy).

Když si rodič dítěte ve svém zaměstnání vyřídí neplacené volno – například z důvodu prodloužení péče o dítě, a nemá tudíž příjem ze zaměstnání, je za něj znovu hrazeno zdravotní pojištění státem.

Kde bude pojištěno vaše dítě?

V případě narození miminka platí, že dítě je pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny jako matka v den jeho narození. Rodiče jsou povinni do 8 dnů od narození se na zdravotní pojišťovnu obrátit a dítě zde přihlásit. Následně mohou k 1. dni v čtvrtletí dítěti zdravotní pojišťovnu změnit, ale musí vyčkat na vystavení rodného listu s rodným číslem dítěte.

Platbu zdravotního pojištění rozhodně nepodceňujte. Za následné problémy to nestojí. Pokud si nejste jisti, obraťte se přímo na vaši pojišťovnu, kde vám podají potřebné informace.

Časopis Uzlíčekčervenec 2009

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek