Hlavní obsah

Tourettův syndrom

Článek

Tourettův syndrom je vrozené neuropsychiatrické onemocnění, které je typické pohybovými a zvukovými tiky, jako je mrkání, kašlání, pohyby rtů, postižený může začít i náhle poskakovat, dělat obscénní gesta, a to mnohokrát doprovází i zvukově: pokřikuje či rád používá vulgární slova. Projevy postiženého mohou stigmatizovat a ztěžovat mu kontakt s okolím.

Příčina Tourettova syndromu

Příčina vzniku není jasná, vědci zvažují genetiku (výskyt v rodině, mužské pohlaví) i vliv okolností, například zda matka v těhotenství kouřila či zda byly komplikace při porodu.

Tourettův syndrom

Tourettův syndrom

  • Jiný název - Touretteův syndrom, Gilles de la Touretteův syndrom
  • Popis - Vrozené neuropsychiatrické onemocnění – postižení mozku, kdy dochází k narušení přenosu nervových impulsů.
  • Příznaky - Neovladatelné pohybové a zvukové tiky (mrkání, cukání ramenem, kašlání, pokřikování, atypická chůze).
  • Léčba - Nemoc vyléčit nelze, lze mírnit příznaky – lehčí formy psychoterapií, těžší případy psychofarmaky (neuroleptika).
  • Statistika - Nemoc postihuje častěji chlapce než dívky, projevuje se mezi 5.–10. rokem života.
  • Prevence - Nekouřit v těhotenství, jinak neexistuje.

Více informací o projevech i u dětí, léčbě a další čtěte zde: