Hlavní obsah

Tourettův syndrom: Co to je a komu hrozí?

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Člověk, který sebou škube a má tiky na své okolí obvykle působí jako mentálně postižený, nebo že je na drogách. Pravda ale může být úplně jiná. Neuropsychiatrická onemocnění nejsou příliš známá a osvěta o nich není valná. Schválně – říká vám něco Tourettův syndrom?

Článek

Tourettův syndrom je vrozené neuropsychiatrické onemocnění, které je typické pohybovými a zvukovými tiky. Obvykle se projeví v dětství nebo dospívání, ale pokračuje až do dospělosti. Léčba může být psychologická (například formou psychoterapie), v těžších případech se nasadí antipsychotika a antidepresiva. K nemoci se totiž pojí řada psychických poruch, které člověku dost komplikují život.

Porucha ve vývoji mozku

Tourettův syndrom je neurovývojové onemocnění mozku známé od roku 1885. Tehdy ho jako první popsal francouzský neurolog Georges Gilles de la Tourette. Nemoc postihuje častěji muže a začíná se objevovat mezi 4 a 6 rokem. Podle historiků jí trpěl například W. A. Mozart nebo Charles Dickens.

Foto: Profimedia.cz

Tourettův syndrom je neurologické onemocnění postihující mozekFoto: Profimedia.cz

Neovladatelné tiky

Tourettův syndrom se projevuje neovladatelnými tiky (přečtěte si také o epilepsii). Mezi další patří nejčastěji mrkání očí, vyplazování jazyka, krčení ramen, trhání hlavy a podobně.

„Mezi zvukové tiky patří například odkašlávání, houkání, krkání nebo vykřikování různých slov, opakovaní slov po druhých atd. Tiky mohou průběžně zesilovat i slábnout. Nemoc je možné diagnostikovat až po roce potíží,“ upřesňuje psychiatrička Tereza Petrásková z kliniky Canadian Medical.

Tiky se obvykle zhoršují při úzkostech, vyčerpání, stresu, nudě či horku. Zmírňovat se naopak mohou při klidné soustředěné aktivitě, jako je čtení nebo malování.

Stigma a odsuzování

Krom těchto nepříjemných projevů pacienty trápí i nepochopení ze strany okolí. Příznaky jejich nemoci bývají totiž často mylně pokládány za projev neurotické poruchy nebo nedostatečné výchovy  či inteligence a stávají se zdrojem konfliktů. To pacienty často znevýhodňuje v získání adekvátního vzdělání a společenského postavení. Jejich nemoc přitom nemá žádný vliv na inteligenci.

„Často se jedná o nadprůměrně inteligentní jedince se specifickým nadáním, jako je třeba vynikající paměť nebo nevšední kreativita,“ potvrzuje neuroložka Mária Dufincová z polikliniky v Přelouči.

Vedlejší psychické potíže

K tomuto onemocnění se často přidružují různé poruchy chování. U dítěte se ještě před nástupem samotných tiků může projevit hyperaktivita, nepozornost či ADHD. Přidat se může také obsedantně-kompulzivní porucha, napětí nebo úzkostné poruchy.

„U dětí je větší riziko separačně úzkostné poruchy, která se projevuje neúměrnou úzkostí dítěte při odloučení od pečující osoby. Také je vyšší riziko vzniku bipolární poruchy, deprese a závislosti na psychoaktivních látkách v dospělosti. Mohou se přidružit i poruchy spánku, úzkostný syndrom, sebepoškozování, agresivní chování, u dětí se také mohou objevit poruchy řeči a jazyka jako dyslexie, dysgrafie nebo dyskalkulie,“ vyjmenovává Tereza Petrásková.

Na vině jsou geny i kouření

Tourettův syndrom je z části dědičný. Na vzniku a rozsahu poruchy se ale významně podílejí i vlivy působící na vývoj plodu před narozením, jako třeba kouření matky v těhotenství. „Chorobné geny vyvolávají nerovnováhu při přenosu neuropřenašeče dopaminu v hlubokých mozkových strukturách. To má za následek poruchu důležitých systémů, které souvisí s řízením pohybu, emocemi, reprodukčním chováním a podobně,“ uvádí Mária Dufincová. Ve zkratce jde o chemickou nerovnováhu v mozku.

Mezi spouštěče mohou patřit komplikace v těhotenství a při porodu, nízká porodní hmotnost dítěte či vážné stresové události v životě dítěte.

„Tourettův syndrom může mít vážný dopad na fungování jedince, vytváří interpersonální konflikty, často jej stigmatizuje a brání v dobrém fungování v kolektivu. Ve vzácných případech může dojít v důsledku tiků i k tělesným poraněním,“ doplňuje Tereza Petrásková.

Foto: SpeedKingz, Shutterstock.com

Kouření v těhotenství může být jedním z vnějších podnětů, které nemoc spustíFoto: SpeedKingz, Shutterstock.com

Pomoct můžou léky

Přestože je nemoc dost obtěžující, ne vždy se musí řešit výhradně léky. V lehčích případech jde především o to, aby byla rodina o nemoci dostatečně informována a přizpůsobila tomu podmínky doma, a pokud jde o dítě, i ve škole.

„Důležitá je odborná psychologická péče. Pokud ale projevy nemoci pacienta limitují v jeho fungování, pak je třeba nasadit léky. Cílem je potlačit projevy na snesitelnou míru. Tourettův syndrom se upravuje pomocí léků navozujících zklidnění a neuroleptiky, které potlačují psychotické symptomy,“ vysvětluje Mária Dufincová.

Nemoc není bohužel vyléčitelná, ale ve většině případů lze projevy farmakoterapií a psychologickými přístupy zmírnit. Ve vzácných případech může v dospělosti dojít i k úplnému vymizení symptomů nemoci.

Antidepresiva můžou pomoct mnoha nemocným, ale koluje o nich spoustu mýtů. Víte, kdy je vhodné začít antidepresiva užívat?

Reklama