Hlavní obsah

Záhadný Tourettův syndrom. Komu hrozí a lze jej vyléčit?

Foto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Tourettův syndrom je vrozené neuropsychiatrické onemocnění, které je typické pohybovými a zvukovými tiky. Ty postiženého mohou stigmatizovat a ztěžovat mu kontakt s okolím. Jaké dopady má tato záhadná nemoc na chování jedince a komu hrozí?

Článek

Tourettův syndrom je postižení, kdy v mozku dojde k narušení produkce dopaminu a serotoninu, které přenášejí nervové impulsy. Začíná se projevovat v dětství, nejčastěji mezi 5. až 10. rokem života. Obvyklejší je u chlapců než u dívek. Příčina vzniku není jasná, vědci zvažují genetiku (výskyt v rodině, mužské pohlaví) i vliv okolností, například zda matka v těhotenství kouřila či zda byly komplikace při porodu.

Projevy Tourettova syndromu

Hlavním příznakem Tourettova syndromu jsou nekontrolovatelné pohyby, jako je mrkání, kašlání, pohyby rtů nebo krčení ramenem. Projevy však mohou být i výraznější, postižený začne náhle poskakovat, kroutit končetinami, dělat obscénní gesta, a to mnohokrát doprovází i zvukově: pokřikuje, rád používá vulgární slova, štěká, mňouká nebo opakuje věty po druhých.

„Na průběh onemocnění může mít negativní vliv infekce, autoimunitní onemocnění, někdy se uvádí rozvoj příznaků v návaznosti na streptokokové procesy,“ říká doktorka Jindra Svátová z Neurologické kliniky FN Královské Vinohrady. Příznaky nemoci se také mohou zhoršovat v pubertě, ve stresu, při únavě.

S nízkým IQ Tourett nesouvisí

Podle doktorky Svátové se obvykle nejprve objevují pohybové tiky a postupně se mohou přidat i zvukové, jejich škála je velmi různorodá. „Tikům předchází silné nutkání určitou věc udělat, i když člověk ví, že je to nevhodné,“ upřesňuje. Samotné provedení tiku vede k úlevě. Navzdory všemu nemoc nesouvisí s nízkým IQ a mohou jí trpět i nadprůměrně inteligentní lidé.

Foto: Suzanne Tucker, Shutterstock.com

Tiky se opakují a narušují běžné denní aktivity

Jaká je léčba

Cílem léčby je potlačit příznaky. „Nemoc nelze vyléčit, ale přibližně třetina pacientů se v dospělosti svých obtíží částečně nebo zcela zbaví. U třetiny pacientů se frekvence a intenzita tiků sníží, u zbytku postižených však projevy přetrvávají i v dospělosti,“ říká doktorka Svátová.

Pomáhá psychoterapie a kognitivně-behaviorální terapie. V rámci ní je důležité nemoci porozumět, a to jak pro postiženou osobu, tak pro její okolí. K dítěti je třeba přistupovat citlivě, trpělivě a shovívavě. „Při práci s rodinou se soustředíme na dobré rodinné zázemí, eliminaci stresu, věnujeme se emočně vypjatým situacím. Ve škole zase na individuální přístup, režimová opatření, prevenci v rámci sociálních vztahů, jako je riziko šikany,“ vysvětluje Lucie Mačková, psycholožka a vedoucí Poradny pro rodinu v Ústí nad Orlicí.

U závažných projevů se podávají psychofarmaka (neuroleptika), která potlačují nepříjemné tiky.

Foto: Dieter Hawlan, Shutterstock.com

Nemocní trpí nekontrolovatelným nutkáním provést nějaký pohyb či zvuk, i když vědí, že je to nevhodné, patří sem i podivné způsoby chůze

Jak probíhá vyšetření

Pro správnou diagnostiku je důležité, že první projevy se objeví před dovršením 18 let. Postiženého vyšetřuje psychiatr i neurolog, a protože je potřeba vyloučit i jiná onemocnění mozku, dělají se laboratorní testy krve nebo magnetická rezonance.

Komplikace: agresivita a deprese

Kromě pohybových a zvukových tiků se mohou přidat i poruchy chování, jako je hyperaktivita, porucha ovládání impulsů, poruchy učení, výbušnost až agresivní sklony, obsedantně-kompulsivní poruchy. Pacienti také mohou trpět úzkostí a depresemi. Často se stávají terčem kritiky či posměchu.

Existuje prevence?

Tourettův syndrom je dědičný. Je ale prokázáno, že na vznik onemocnění může mít vliv skutečnost, když matka v období těhotenství kouří. A tím spíš, pokud se v rodině matky nebo otce syndrom vyskytuje.

Tourettův syndrom

  • Jiný název - Touretteův syndrom, Gilles de la Touretteův syndrom
  • Popis - Vrozené neuropsychiatrické onemocnění – postižení mozku, kdy dochází k narušení přenosu nervových impulsů.
  • Příznaky - Neovladatelné pohybové a zvukové tiky (mrkání, cukání ramenem, kašlání, pokřikování, atypická chůze).
  • Léčba - Nemoc vyléčit nelze, lze mírnit příznaky – lehčí formy psychoterapií, těžší případy psychofarmaky (neuroleptika).
  • Statistika - Nemoc postihuje častěji chlapce než dívky, projevuje se mezi 5.–10. rokem života.
  • Prevence - Nekouřit v těhotenství, jinak neexistuje.
ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek