Hlavní obsah

Co musí mít úspěšní lidé? Vysoké EQ neboli emoční inteligenci!

Foto: shutterstock

Umět využít své dobré vlastnosti ve svůj prospěch je jedním ze základních znaků emoční inteligenceFoto: shutterstock

Všimli jste si, že lidé, kteří mají hodně vysoké IQ, bývají často méně úspěšní než jejich průměrně inteligentní kolegové? Jak k tomu dochází? Odpovědí je EQ neboli emoční inteligence. O co jde?

Článek

Co je emoční inteligence? Ukažme si to na příběhu sestřenic Kláry a Ivety. Klára, která nyní pracuje na vrcholové manažerské pozici, si vzpomíná, jak jí celé dětství byla Iveta dávána za příklad. Sestřenice vyhrála snad každou matematickou olympiádu, zatímco Kláře matematika moc nešla, příliš to neřešila a radši se věnovala kroužkům, přátelům a svým zájmům.

Když se ale dívky po studiu na vysoké škole měly uchytit v praxi, Klára díky svému charismatu, proaktivnímu přístupu a hlavně vysoké emoční inteligenci neměla problém. Našla si práci, ve které postupuje výš a výš.

Naopak Iveta po delším tápání a paradoxně až po Klářině zásahu začala pracovat v jedné společnosti na obstojné, avšak nikterak zajímavé pozici, kde zůstává doposud. Nikdo ji nemotivuje jít dál a ona sama se motivovat zkrátka neumí…

IQ je důležité, ale EQ je důležitější

Kdo má předpoklad k úspěchu v profesním i osobním životě? Selským rozumem si dáte dohromady, že míra inteligence není všechno. Je to sice důležitá věc, ale k tomu, abyste uspěli, potřebujete mnohem více.

Foto: shutterstock

V profesním i osobním životě je vysoké EQ mnohem výhodnější než IQFoto: shutterstock

První teorie týkající se emoční inteligence se v odborných kruzích objevují sice od šedesátých let, ale zpopularizován byl tento termín až koncem devadesátých let díky americkému psychologovi Davidu Golemanovi a jeho bestselleru Emoční inteligence.

Podle Davida Golemana se v životě stává úspěšnější ten, kdo má kromě obstojného IQ i další kvality. Její základní kameny jsou dle Davida Golemana jasné. Je to schopnost vnímat vlastní emoce, umět s nimi správně pracovat, nejen své vlastnosti využívat ve vlastní prospěch, umět sám sebe motivovat a být schopný empatie, tedy vcítění se do pocitů druhých.

Jak poznáte emočně inteligentního člověka?

V první řadě emočně inteligentního člověka pozná jen ten, kdo sám má aspoň trochu solidní EQ. Pokud mezi ně patříte, všímáte si, že někteří lidé zkrátka „umějí dobře jednat“.

Podle Elke Döring-Seipel, badatelky z institutu psychologie na univerzitě v Kasselu, dokážou tito lidé sladit pocity a myšlení. „To znamená, že v jednotlivých situacích vnímají a vyjadřují vlastní pocity různě a na základě toho přizpůsobují své myšlení a rozhodování. O emocionálních situacích a pochodech toho obecně mnoho vědí, a umějí proto své emoce usměrňovat,“ uvádí ve svých pracích odbornice s tím, že tito lidé jsou také schopni vnímat emoční procesy u sebe i u druhých a přiměřeně s nimi nakládat.

Foto: shutterstock

Lidé s vysokým EQ umí výborně jednat s lidmi a vyznačují se mimořádnou empatiíFoto: shutterstock

Výzkum společnosti Talentsmart, která se zabývá EQ, mezi základní vlastnosti emočně inteligentních lidí zařadil schopnost popsat emoce slovy, upřímný zájem o druhé, rychlou přizpůsobivost změnám, schopnost odpouštět, sebeovládání, optimismus, uvědomění si vlastního bohatství, ať se jedná o cokoli, a také antiperfekcionismus, tedy že tito lidé nemají potřebu dosahovat dokonalosti.

Dá se emoční inteligence naučit?

Pro spoustu vlastností, které jsou pro vysoké EQ nezbytné, musíte mít určité předpoklady. Nicméně, na rozdíl od klasické inteligence se s tou emoční přece jenom dá něco dělat. Jinak řečeno, dá se natrénovat. „Emoční inteligence je především proces. Proces objevování sebe sama. To zní velice vznešeně, ale je tím míněno zcela přízemní uvědomování si toho, co se děje nejen ve vás, ale i kolem vás,“ uvádí psycholog a kouč Mgr. Michal Petr.

V zahraničí, především ve Spojených státech, jsou naprosto běžné kurzy emoční inteligence. I u nás se dá přihlásit na podobné lekce nebo si objednat individuální koučink, i když nabídka je samozřejmě užší. Emoční inteligenci ale můžete trénovat i sami. Jak studiem literatury na toto téma, tak časem, kterým věnujete uvědomování si sebe sama a přemýšlením nad vlastním jednáním.

Myslíte si, že jste emočně inteligentní?

Reklama