Hlavní obsah

Dopravní nehoda: Poradíme, jak vyzrát na finty pojišťoven

Foto: Monkey Business Images, Shutterstock.com

Foto: Monkey Business Images, Shutterstock.com

Dopravní nehoda je nepříjemnou zkušeností i v případě, že jste měli štěstí a šlo jen „o plechy“. Na co pozor, abyste její následky, tedy teď myslíme finanční, nenesli ještě hodně dlouho?

Článek

Je jistě štěstí, když po nehodě musíte řešit jen to, kde vezmete peníze na opravu auta. To se většinou dá vyřešit z povinného nebo havarijního ručení. Jak se ale nedat odbýt pojišťovnou, nebo jak myslet na zranění či dokonce úmrtí v důsledku nehody?

Nekalé finty pojišťoven

Pokud zůstaneme u situace, kdy řešíte hlavně náhradu škody na automobilu, pak se můžete potkat hned s několika výmluvami. „Mnohdy jsou neoprávněné a spoléhají, že svá práva neznáte,“ říká Eva Jurčíková z internetové poradny Vaše nároky. Takže na co byste se měli připravit?

  • Odečteme amortizaci - vaše staré auto si nové díly nezaslouží, tím byste se obohatili – takže vám pojišťovna zaplatí jen ty z bazaru nebo jen část za ty nové. Na to ale nemá právo, jak řekl i Ústavní soud: pokud vám někdo poškodil auto a na jeho uvedení do původního stavu je nutné použít nové náhradní díly, pak na ně máte právo, a i na jejich úhradu.
  • Vidíme to jinak - ačkoli jste doložili průběh nehody v zápisu, svědectvím zúčastněných, likvidátor pojišťovny tvrdí, že to tak být nemohlo a pojistné plnění je zamítnuto. Tak na to také nemá právo!
  • Je to podvod - naboural vás kamarád, když od vás odjížděl z návštěvy? Pojišťovna může takovou nehodu považovat za fingovanou. „Nemůže odmítnout hradit škodu proto, že se viník a poškozený znají. To by nemohli proplatit například ve vsi, kde se znají všichni, žádnou škodu,“ říká Eva Jurčíková.
  • Nedáme všechno - ačkoli bylo vaše auto při nehodě zničeno, může vám pojišťovna nabídnout menší než skutečnou hodnotu vozu. Braňte se!
Foto: Monkey Business Images, Shutterstock.com

Dopravní nehodu co nejlépe zdokumentujte - popište a nafoťte škodyFoto: Monkey Business Images, Shutterstock.com

Jak se bránit?

Jestliže nesouhlasíte s tím, jak pojišťovna rozhodla, pak se odvolejte – nejprve jí napište své stanovisko a doložte důkazy – posudkem znalce, protokolem policie, výpovědí svědků a zprávou ze servisu. Jestliže to nepomůže, oslovte právníka a dejte to k soudu.

Kdy je krácení oprávněné?

Jsou ale i situace, kdy je pojišťovna v právu a může pojistné plnění krátit. Například když na faktuře ze servisu objeví i práce či díly, které se škodou při nehodě nesouvisí. Může to udělat, i když jste nehodu zavinili pod vlivem alkoholu či drog – to nemusíte dostat vůbec nic. Stejně jako v případě, kdy se prokáže pojistný podvod.

Problém může nastat i v situaci, kdy není viník nehody znám – třeba vám někdo odře auto stojící na parkovišti nebo v ulici. Ne všechny pojistky pamatují například také na srážku se zvěří nebo poškození následkem živelní pohromy, tedy například po vichřici nebo kroupami.

Naopak se o náhradu škody nemusíte bát, pokud ji způsobil řidič bez povinného ručení. To ji pak hradí Česká kancelář pojistitelů ze speciálního fondu.

Foto: nikamo, Shutterstock.com

Pokud nehodu zaviníte pod vlivem alkoholu nebo drog, nemusí pojišťovna chtít hradit škody, které jste způsobiliFoto: nikamo, Shutterstock.com

Co můžete po pojišťovně chtít?

Záleží na tom, z jaké pojistky škodu kryjete. U povinného ručení byste měli dostat zpět celou částku, kterou jste museli vynaložit na odstranění škody, kterou vám někdo jiný způsobil. Tedy nejen tu na automobilu, ale i za zničené věci, případný úraz či úmrtí, proplacení náhradního vozidla na nezbytně nutnou dobu, a dokonce i proplacení prokazatelně ušlého zisku. Jestliže jde o krytí škod z havarijní pojistky, máte nárok na vše, co jste si v ní sjednali, a to se liší případ od případu.

Jak pojistit sebe?

Vzhledem k tomu, že v poslední době na silnicích umírá někdo každý den, je dobré kromě vozidla a materiálních škod pojistit se i proti následkům bouračky na zdraví nebo život. „Jestliže jezdíte do práce každý den autem, asi bych se zamyslel, zda kromě povinného ručení nesjednat ještě komplexní havarijní. A v něm pak správně nastavit spoluúčast, připojistit si skla a doplňkově připojistit i úrazy lidí na všech sedadlech,“ radí Zbyněk Laisek z portálu Porovnej24.

Na riziko úrazu či smrti při dopravní nehodě ale mohou pamatovat i jiné pojistky. „Lidé vnímají dopravní nehodu jako velmi reálnou hrozbu a tak často uvažují o rizikovém nebo životním pojištění, které by krylo její případné následky,“ říká Sandra Pavčová, produktová specialistka NN Životní pojišťovny.

Existuje i tzv. úrazové pojištění pro řidiče, které je omezeno právě na následky dopravní nehody. Oproti plné úrazové pojistce je takové pojištění násobně levnější, avšak dopravní nehoda je jen zlomek nebezpečí, které vám v životě hrozí. Nejedná se tak o komplexní pojistnou ochranu. „Lepší je se zeptat, zda nejde třeba u životního pojištění navýšit pojistné plnění v případě smrti při dopravní nehodě. Třeba i proto, že obmyšlená osoba, tedy ten, který by dostal peníze v případě vaší smrti, dostane částku vyplacenu mimo dědické řízení, tedy rychle,“ říká Sandra Pavčová.

Jak jste pojištěni pro případ autonehody vy?

Reklama

Související témata:
Dopravní nehody