Hlavní obsah

Dům po povodni - sanace studny

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Čistá voda je prvořadá

1. díl - Povodně se přímo či nepřímo dotýkají mnohých z nás. Vypořádat se s jejich následky vyžaduje nejen fyzickou, ale i psychickou sílu. Pro ty z vás, kteří se snažíte znovu zažehnout ve svých domovech teplo rodinného krbu jsme připravili seriál, který by vám měl pomoci zvládnout základní potřebné práce, které vás budou čekat po prvním "hrubém" úklidu okolí i vnitřních prostor domu. Začínáme sanací studny.

Článek

Jednou z prvních věcí, které je zapotřebí dát do pořádku hned po klasickém úklidu, je sanace zatopené studny. Aby všechno proběhlo v pořádku a bez dalších peripetií, je třeba provádět tuto sanaci až tehdy, kdy dojde ke stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti. Musí se uklidit okolí studny a stavebně a technicky ji zabezpečit.

Hrozící nebezpečí

Hlavně nic neuspěchejte. Odborníci radí počkat, až hladina ve studni opadne. Kdyby totiž byla za stěnou studny hladina podzemní vody ještě příliš vysoko, mohl by rozdíl tlaků "přetlačit" váhu hlíny a sled událostí by vedl ke zhroucení studny. Pak by vám pravděpodobně nezbývalo nic jiného, než studnu zasypat a vyhloubit na jiném místě novou, jelikož oprava by byla nejen náročná, ale i drahá. Do podobné situace se můžete dostat i v případě zatopeného sklepu, kde hrozí nebezpečí zhroucení celého domu.

Levné rozbory nestačí!

Běžně uváděná cena rozborů vody, které jsou nutné, se pohybuje řádově ve stovkách korun. Většinou tyto testy nestačí. Cena je závislá na počtu analýz, které se provádí. Nejlevnější testy (cca 400 korun) jsou vhodné spíše k běžné kontrole stavu studny. V takových rozborech totiž chybí ukazatele týkající se těžkých kovů, organických chemických sloučenin nebo jedovatých látek apod.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Na ceně laboratorního rozboru nešetřete

Dražší testy jsou tedy nutné. Připravte si 4.000-5.000 korun. Jednotlivcům se nevyplatí nechat si tyto nákladné testy dělat, protože většinou všechny studny v obci čerpají podzemní vodu ze stejného prostředí, a proto je lepší, když si sama obec objedná hydrogeologa.

Postupuje se pak následovně: Odborník vytipuje studny, ve kterých se odeberou vzorky vody a z nich se pak zjišťuje druh a rozsah kontaminace. Celoplošně se sledují už jen látky s překročenými limity koncentrace. Občas se vybere namátkově nějaká studna, u které se provedou opětovně podrobné rozbory.

Pracujeme svépomocí

Můžete se do čištění vrhnout svépomocí. Nebuďte při tom sami, doporučuje se pracovat alespoň ve třech. Ten, kdo sestoupí do studny, by měl mít dostatečné vybavení proti možnému pádu a měl by být vždy jištěný ještě další osobou.

Kdy se dá voda znovu pít

Kdy se znovu napijete z vlastní studny záleží doslova na tom, čím vším řeka po cestě protekla. Počítejte zhruba 50 dní, ale je to různé a bez záruky. Bez potvrzených rozborů se do pití rozhodně nepouštějte.

A zítra se v druhém dílu našeho seriálu dozvíte více o tom, jak provést sanaci u vlhkých budov.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek