Hlavní obsah

Ve stresu se prozradí každý! Jak znamení horoskopu reagují na krizi a pod tlakem

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Foto: fizkes, Shutterstock.com

V životě každého člověka existují okamžiky, kdy se neomylně projeví podstata jeho charakteru. Ve velkém stresu a pod tlakem nakonec každý ukáže svoji pravou tvář, a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. A podle astrologie pak většinou jednáme v duchu svého slunečního znamení.

Článek

Hvězdy nikomu a ničemu život neřídí – každý člověk je zodpovědný za svůj vlastní osud. Astrologie je řeč symbolů a jako takovou je ji třeba chápat. A právě jako řeč symbolů může pomoci porozumět myšlení, jednání, cítění a motivaci druhých lidí. Anebo ještě lépe – pochopit sami sebe.

Sluneční znamení vypovídají o charakteru jen z malé části. Ve větší míře se však jejich vliv projeví v krizových situacích, kdy na povrch probublává ego, v astrologii symbolizované umístěním Slunce v horoskopu. A ve stresu a pod tlakem mají lidé sklony chovat se právě podle charakteru svého znamení a volí tak i své obranné strategie.

Žádný obecný horoskop nepředurčuje ničí život. Sluneční znamení jsou pouze symboly určitých archetypů. Podobné znáte z pohádek či mýtů a ztělesňují je filmoví i románoví hrdinové. V tomto podání jde o určitý soubor pravděpodobných vlastností a schopností. Je jen na každém jedinci a jeho osobní vůli, které využije a které zneužije. Pamatujte: Hvězdy radí, ale váš osud neurčují!

Beran

Berani se sice vztekají, ale dokážou vyhrát i předem prohraný boj. Neexistují lepší krizoví manažeři. Vždy projeví odvahu, statečnost a schopnost bojovat za spravedlnost a za druhé. Ve stresu se však v plné kráse projeví i jejich vrozená netrpělivost a výbušnost. Zároveň je u nich běžně přítomná tendence brát si všechno osobně a snadno se urazit. Nedůtklivost, uspěchanost jsou typickými znaky Beranů vystaveným tlaku. Navíc se domnívají, že názory a potřeby druhých lidí jsou stejné jako jejich vlastní, což je v krizových situacích možná výhoda, ale v běžném životě spíš komplikace.

 • Osobnosti: Tomáš Baťa, Nikita S. Chruščov, Otto von Bismarck, Helmut Kohl

Býk

Býci reagují těžkopádně, ale volí praktické strategie. V krizových situacích se jim často vyplatí jejich praktický a realistický přístup a také silná vytrvalost, s níž spolehlivě dokončují započaté dílo. Ve stresu se však projevuje i jejich těžkopádnost. Nejednou nejsou schopní pohnout se z místa a něco změnit. Patrný je materialismus, konzervativnost a někdy i lenost, která může přerůst i do bodu naprosté netečnosti. Snad i proto bývají Býci v životě opakovaně vystavováni mnohým nepříznivým změnám – mají se naučit jim přizpůsobit.

 • Osobnosti: V. I. Lenin, Saddám Husajn, Karl Marx, Mikuláš II., Marie Terezie
Foto: sheff, Shutterstock.com

Především zemská znamení se dokážou z krizových situací dostat svojí pílí a houževnatostíFoto: sheff, Shutterstock.com

Blíženci

Blíženci nejdřív vytvoří chaos, ale pak uvažují racionálně. Moc dobře vědí, k čemu jim slouží hlava – řídí se zásadně rozumem. Na základě faktů, poznatků, prověřených koncepcí a bez emocí se umějí přizpůsobit vzniklým situacím. Pokud jsou však pod tlakem, projevují se skoro vždy chaoticky. Jsou silně neklidní, nervózní a nejistí. Vnější vlivy soupeří s jejich vnitřní rozervanou osobností. V této přetlačované pak Blíženci často mění svá jednou učiněná rozhodnutí.

 • Osobnosti: J. F. Kennedy, František Palacký, Donald Trump

Rak

Raci se schovávají, ale instinktivně volí správnou cestu. Jejich skvělý instinkt jim může napovědět správnou, a hlavně bezpečnou cestu k řešení obtížných situací. Raci jsou velmi houževnatí, nejednají sice nikdy přímo, ale svých cílů dosahují. Pod tlakem se projevuje jejich plachost a sklony utéct do bezpečí něčeho důvěrně známého a uplynulého. Záliba v minulosti jim však může navodit i potřebu navracet se ke starým bolestem a smutkům, zabředávat do starých problémů. Rozhodnou se nemluvit, stáhnou se do svého nitra a okolí dusí svými náladami.

 • Osobnosti: Princezna Diana, Olga Havlová, Karel Gott

Lev

Lvi nejdříve vše zdramatizují, ale pak zazáří. Skvělí organizátoři, ve velkých dějinných okamžicích ukazují svoji velikost a schopnost vést druhé. Svou výraznou sebedůvěrou povzbuzují a motivují. Pod tlakem však mnozí Lvi reagují dětinsky a uraženě. Pramení to z jejich chybné víry ve vlastní velkolepost i vrozené náchylnosti k lichotkám, náhle jsou ještě víc vychloubační a soutěživí než obvykle. Situaci dramatizují, zveličují, začnou se předvádět. Dominantnější osobnosti se stávají i značně panovačnými.

 • Osobnosti: Bill Clinton, Fidel Castro, Napoleon Bonaparte, Henry Ford
Foto: My July, Shutterstock.com

Mnozí lidé se ze svých smutků a problémů potřebují vypovídat. Stále platí sdělená starost, poloviční starostFoto: My July, Shutterstock.com

Panna

Panny rýpou, ale jsou schopné najít efektivní cesty. Jsou nesmírně efektivní, vždy se snaží o optimum. S malými náklady a s minimem vynaložené práce dosahují co největšího užitku. V problematických situacích však Panny tuze rády kritizují a rýpou. Ve všem a na všech hledají chyby. S oblibou se také pasují do role mučedníka a ostentativně se věnují tomu, co ostatní odmítli vykonat. Budou slyšet kritiku i tam, kde žádná není. Citlivější typy podléhají i přílišné sebekritice a zbytečně se trápí.

 • Osobnosti: Jan Masaryk, Meda Mládková

Váhy

Váhy mlží, ale také vymyslí přijatelné řešení. I pod tlakem jsou velmi tvořivé, kreativní a podnikavé. Díky své improvizaci se dokážou domluvit s druhými v každé, i té nejzapeklitější situaci. Jejich zranitelnost však spočívá v potřebě společenského uznání. Ve stresu se Váhy obracejí k druhým jako ke svým zrcadlům, aby v nich četli odpovědi na své otázky a postoje. Potřebují ujištění o svých postupech. Nedokážou být přímočaré a jejich snaha si nezadat nebo potěšit každého může vést k pochlebovačnosti.

 • Osobnosti: Mahátma Gándhí, Margaret Thatcher, Václav Havel

Štír

Štíři milují stres, a tak ho vyvolávají. Není houževnatějších, schopnějších ani bojovnějších jedinců. Štíři jsou v krizových situacích obvykle pro ostatní jedinečnými vzory a skvělými vůdci. V okamžiku, kdy se ocitnou pod tlakem, mohou být ale přehnaně majetničtí, žárliví a pomstychtiví. Zajímavé je, že stres v podstatě milují, mohou si na něm dokonce vytvořit závislost, takže ho svým chováním často vyvolávají. Pouze Štíři dokážou v jediném okamžiku a z čistého nebe rozpoutat pravé peklo. Mají sklony slepě milovat či nenávidět.

 • Osobnosti: Lev Trockij, Robert F. Kennedy, Vlasta Chramostová, Marta Kubišová, K. H. Mácha
Foto: MilanMarkovic78, Shutterstock.com

Některým lidem stres dokonce svědčí – pod tlakem podávají nejlepší výkony, ale i ti by měli pamatovat, že všeho moc škodí Foto: MilanMarkovic78, Shutterstock.com

Střelec

Střelci předávají víru ve šťastné konce. Ostatním propůjčují velkou radost z výkonu a pohybu, umějí inspirovat a motivovat. Dodávají víru a naději. Střelci mají sklon věřit v nejlepší možnou variantu a ve svých plánech přehlížejí zjevné nedostatky, které se pojí se zvykem přeceňovat sebe i ostatní. Ve stresu mohou být ledabylí i bezstarostní. Věří, že všude jinde je lépe než zrovna tady a teď. Někteří budou mít problém udržet na uzdě své emoce, jiní budou náchylní prožít život ve věčném hledání a putování za pravdou.

 • Osobnosti: Winston Churchill, J. V. Stalin, Klement Gottwald

Kozoroh

Kozorozi věří jen v černé scénáře, ale dokážou z nich vyváznout. S naprostou samozřejmostí přejímají odpovědnost za druhé a nedopřejí si klidu, dokud není dílo hotovo. Ve stresu však není zarputilejších, pesimističtějších či více nekompromisních bytostí na zemi, než jsou právě Kozorozi. Negativní přístup a škarohlídství jsou pro ně typické. Podle nich všechno musí dopadnout opravdu zle, ze všech špatných scénářů věří v ty nejčernější. Pod tlakem se vždy zapřou, usilovně dřou a světu ukážou, že i z těch nejhorších situací lze prací vyváznout.

 • Osobnosti: Mao Ce-tung, Martin Luther King, císařovna Sissi

Vodnář

Vodnáři pro lidstvo kradou bohům oheň, ale zaplatí za to. Umějí osvobodit sebe i druhé od všech omezení a zábran, dokážou nevšední pozdvihnout nad všední, jedinečnost nad masy. Pod tlakem se však proměňují v „dobře promazané stroje“. Pouze Vodnáři umějí v krizových situacích zcela zapomenout na své pocity a emoce. Bez soucitu a empatie slouží velké myšlence a jsou ochotní za ni pomyslně položit život. Mívají také potíže se zařazením do davu či s podřízenou rolí.

 • Osobnosti: Ronald Reagan, Božena Němcová

Ryby

Ryby jsou únikové, ale jejich cit pro souvislosti je vyvede z krize. Jemný cit pro souvislosti, jež dovedou s jistotou vytušit, je jejich velkou zbraní v krizových situacích. Vždy dokážou vymyslet něco silně inspirujícího a kreativního. Ve velkém stresu však reagují roztěkaně a rozpačitě. Běžná je jejich tendence utíkat a občas i sklony hledat útěchu v návykových látkách. Obvyklé jsou i situace, v nichž tuto útěchu hledají jejich partneři. Ryby totiž působí jako médium a velmi často si do života přitahují problematické typy lidí. Jejich typickou obrannou strategií je nečinnost.

 • Osobnosti: George Washington, Tomáš Garrigue Masaryk, Josef II., Michail Gorbačov, Steve Jobs

Horoskop na každý den pro vaše znamení najdete na Proženy.cz.

Reklama