Hlavní obsah

Jak to vidí chlap: 7 metod, jak si udržet partnera

Foto: thinkstock

Josef Hausmann se zamýšlí nad metodami, jak si dle něho ženy udržují své muže. Používáte je i vy?

22. 11. 2012

Ulovením si svého partnera starost o existenci vztahu nekončí. Nastává důležitá a nekonečně dlouhá fáze udržení partnera.

Článek

Zůstat v závazném svazku je obrovsky prospěšné pro obě strany díky sdílení zdrojů, vzájemně se doplňujícím schopnostem, dělbě práce, jednotné frontě proti společným nepřátelům, stabilnímu prostředí pro výchovu dětí a širší spolupráci příbuzenstva. Lidé, kteří spolu nedokážou zůstat, tyto výhody ztrácejí. Rozpadem svazku se navíc maří úsilí a investice vydané na proces výběru, přivábení, dvoření a vůbec získání partnera a soužití s ním. Přesto je rozvodovost západních kultur vysoká.

Pro udržení partnera se u lidí vyvinuly speciální strategie a taktické přístupy. Na prvním místě jmenujme žárlivost mající za cíl znechutit partnerovi/partnerce záletné úmysly.

Příjemnější taktikou je ochota plnit partnerova přání a očekávání. Klíčem pro udržení svazku je splňování původních seznamovacích přání – většinou tělesného rázu ze strany mužů a finančně-staračského ze strany žen. To obě pohlaví dobře ví, proto nejčastější ženskou taktikou pro udržení muže je vylepšování svého vzhledu, mužům se zase vyplácí neustávat ve své zaopatřovatelské štědrosti.

Selžou-li tyto nejpřirozenější přístupy, nastupuje zoufalejší stupeň boje o udržení partnera – citová manipulace(pláč při partnerově náznaku zájmu o někoho jiného, podsouvání pocitu viny kvůli takovému zájmu, zdůrazňování vlastní závislosti na něm, úmyslné provokování jeho žárlivosti vlastní koketérií). Důsledkem takového nátlaku je do pekel vedoucí soužití s někým ze soucitu, vyvzdorované či vyžebrané tím méně milovaným z těch dvou.

Foto: thinkstock

Je toto citová manipulace?

Neustávat v bdělosti a hlídat je projevem úsilí odhalit existenci příznaků, že by nás partner rád opustil. Bdělost s sebou rovněž nese poselství partnerovi, že jakýkoli důkaz jeho pletek s konkurencí bude včas odhalen a budou přijata příslušná opatření. Přepadové návštěvy partnera v nečekanou dobu či čtení jemu adresovaných esemesek jsou dvě formy lidského neustávání v bdělosti. O tom, že takové počínání je nemravné a slabošské, netřeba mluvit.

Monopol na partnerův čas čili trávení veškerého vlastního volného času s partnerem tak, aby se nemohl seznámit s někým jiným (včetně monopolizace partnerovy pozornosti na společenských akcích) je pro muže obzvláště otravné. Provokativní postávání okázale se nudící partnerky na dohled od baru, kde si zrovna dáváme štamprle s kamarády, toho je přímým (i když v tomto případě zbytečným) důsledkem.

Zvláštní kapitolou jsou destruktivní metody pro udržení partnera hrozbou přivození škod konkurenci nebo partnerovi samotnému – pomluvami, výhrůžkami a násilím. Tyto taktiky jsou v ostrém protikladu se strategiemi přinášejícími prospěch, jako je poskytování zdrojů a zahrnování láskou a laskavostí. Destruktivní taktiky fungují na tom principu, že buď odstraší rivaly, nebo nechají partnerovi zajít si chuť na dezerci.

S ohledem na útlocit (povětšinou) ženského čtenářstva této rubriky se jimi nebudeme dále zabývat. Je ovšem nabíledni, že čím tolerantnější bude přístup ženy k odhaleným mužovým záletům, tím méně bude on pomýšlet na její opuštění.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek