Hlavní obsah

Krásné tvary pomocí vlastního tuku? Ano!

Současným světovým trendem estetické chirurgie a dermatologie je provádění přirozeně vypadajících výkonů na těle i obličeji. Jak fungují úpravy pomocí vlastního tuku?

Článek

Můžeme zaznamenat odklon od ostentativně vypadajících zákroků, při kterých je použito nevhodné množství či špatná kvalita umělých materiálů. Ve shodě s tímto pojetím pracují i lékaři Kliniky Laserplastic v Praze 1 primářky MUDr.Marty Moidlové. Začínají zde být upřednostňovány moderní metody, při kterých se tvar těla či kontury obličeje vylepšují pomocí vlastního materiálu – tuku. Jde o kombinaci liposukce a přenosu (transferu) tuku.

MUDr. Martin Tománek v akci

Hlavními výhodami jsou absence rizikových faktorů umělých materiálů a již zmiňovaný přirozený tvar. Mnozí ocení i fakt, že se nemusí rozhodovat o tom, zda budou mít v těle „něco umělého“, ani o tom, zda se svěřovat partnerovi. Použití vlastní tkáně navíc šetří peníze klienta, které by dal za syntetické materiály.

MUDr. Martin Tománek se o vás postará

Odborník na tyto výkony MUDr. Martin Tománek z Kliniky Laserplastic v Praze 1 rozděluje vlastní operační proceduru do tří etap :

1. odběr tuku, 2. úprava tukové tkáně, 3. vpravení (aplikace) tuku na jiné požadované místo. Všechny tyto etapy zaznamenaly v posledních letech výrazný technický i metodický pokrok, a tak dnes vypadá krásně místo tuku zbavené i místo tukem vylepšené. Efekt se stal trvalým, nikoli přechodným, jak tomu bylo v dřívějších dobách.

1. Odběr tukové tkáně

Tuk získáváme z oblastí, kde se geneticky či s přibývajícím věkem nahromadil, nelíbí se vám tam a nedaří se vám ho zhubnout. Jedná nejčastěji o partie břicha, stehen, boků, hýždí či paží, ale odběr a modelaci lze provést prakticky ze všech partií těla, kde se přebytek tukové tkáně nachází. Získávání se děje velmi šetrně, pouze z drobného vpichu a nasátím tenkou kanylkou za použití nízkého podtlaku. V daných lokalitách je po tomto odběru vidět dostatečný úbytek objemu, chirurgem vymodelovaný tvar, dobře vypnutá kůže s eventuálním zlepšením celulitidy.

Při odběru tuku

2. Úprava tukové tkáně

Tuk se poté speciálně upravuje tak, aby byl pro aplikaci čistý, bez přítomnosti tekutiny, anestetik či jiných tkáňových příměsí. Podmínkou je používat takové odběrové techniky a takové postupy úpravy, aby nedocházelo k poškození tukových buněk a k úbytku kmenových buněk tukové tkáně. Některými postupy jsme dnes schopni dokonce kmenové buňky dodávat, a vyrábět tak „obohacenou“ tukovou tkáň. To vše má v konečném důsledku velký vliv na životnost tuku tam, kam jej přeneseme, a tedy na úspěšnost celé aplikace.

Operační sál

3. Aplikace tuku

Provádí se do různých oblastí. Nejznámější je asi využití vlastní tukové tkáně se záměrem zvětšit či vymodelovat drobná či nedokonalá prsa žen. Jde tedy o snahu nahradit umělé materiály tam, kde je to technicky možné. Uplatnění je však i v jiných partiích, jako u nevyhovujícího tvaru nohou, hýždí či rukou. Samostatnou kapitolou je korekce nevzhledných, vpadlých či keloidních jizev (například po císařském řezu, slepém střevu aj.). Použitím v obličeji řešíme nosoretní rýhy, oblast kolem rtů či jejich zvětšení, tváře, partie kolem očí – tedy vše, kde se pracuje většinou např. s kyselinou hyaluronovou a kde je požadavkem plnější tvar bez vrásek a mladistvější vzhled. Dalšími partiemi, kde lze metodu použít, je oblast genitálií mužů či žen.

Technicky se vpravení tuku do dané lokality provádí aplikačními kanylkami či mikrokanylkami, a to opět pouze vpichem, bez následných jizev.

Odebraný tuk

Závěrem

„Popsané estetické postupy se ve světě během více než desetileté tradice vyvinuly k dokonalosti, nejedná se tedy výkony, u kterých by efekt nebyl zpětně posouditelný a monitorovatelný. Vzhledem k výsledkům, bezrizikovosti a finanční úspoře klienta za cizí materiály lze očekávat jejich prudký početní nárůst i na úkor jiných technik“, říká MUDr. Martin Tománek z Kliniky LaserPlastic v Praze 1.

Nechte se zkrášlit vlastním tukem!

Více na www.laserplastic.cz, nebo při osobní konzultaci na Klinice Laserplastic, Platnéřská 11, Praha1. Telefon na recepci 724 860 082.

Reklama

Související témata: